EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2


Mănăstirea Curchi. Istoricul și rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din anul 2006
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Mănăstirea Curchi. Istoricul și rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din anul 2006

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Куркский монастырь. Его история и результаты археологических спасательных работ 2006 года

Целью данной статьи является представление истории появления и развития Куркского монастыря, являющейся памятником Национального Достояния. Начиная с легенд о происхождении названия, письменных источников, подтверждающих основание монастыря, его развития и периода процветания, а также основываясь на результатах археологических исследований, авторы пытались максимально достоверно отобразить эволюцию во времени этой святой обители. В статье также дана характеристика изменений во времени с точки зрения архитектурных, хозяйственных и бытовых условий служителей монастыря.

Список иллюстраций:


Рис. 1. План Куркского монастыря выполненного архитектором Л. Лозинским в 1863-1865 годах. Рис. 2. 1 - Вид Куркского монастыря (нач. XX века); 2 - архирейские кельи зимней церкви «Св. Дмитрия» Куркского монастыря (нач. XX века). Рис. 3. 1 - Вид церкви «Рождества Богородицы» Куркского монастыря (нач. XX века); 2 - центральные ворота Куркского монастыря (20-е годы XX века). Рис. 4. План Куркского монастыря согласно кадастра 2006 года: 1 - церковь «Всех Святых»; 2 - резиденция митрополита; 3 - трапезная; 4 - почта; 5 - церковь «Св. Николая»; 6 - кельи; 7 - хозяйственные постройки; 8 - фонтан; 9 - административный корпус; 10 - церковь «Св. Дмитрия»; 11 - церковь «Рождества Богородицы»; 12 - библиотека-музей; 13-15 - кельи; 16 - гостиница; 17 - хозяйственные постройки; 18 - родник. Рис. 5. 1 - Вид Куркского монастыря 2006 года; 2 - реставрация церкви «Рождество Богородицы». Рис. 6. Куркский монастырь 2006. Раскоп 3: 1 - план раскопа на уровне 1-2 штыка; 2 - фундамент первой каменной церкви (основателем которой был Теодор Сабэу) на уровне стерильного слоя; 3 - стратиграфия северного профиля; 4 - стратиграфия южного профиля. Рис. 7. Куркский монастырь 2006. Раскоп 3: 1 - каменная вымостка и фундамент первой каменной церкви (основателем которой был Теодор Сабэу) на уровне 1-3 штыка (вид с запада); 2 - фундамент (вид с северо-запада); 3 - фундамент (вид с севера). Рис. 8. Куркский монастырь 2006: 1 - погребение 1, раскоп 4; 2 - погребение 2 , склеп из раскопа 3; 3 - погребение 3, раскоп 3; 4 - изголовный кирпич с надписью из погребения 3. Рис. 9. Куркский монастырь 2006. Находки из стекла: 1-2 - раскоп 1; 3-4 - шурф 9. Рис. 10. Куркский монастырь 2006. Находки из железа: 1 - раскоп 1; 2-4 - шурф 9. Рис. 11. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1 - шурф 9; 2, 4, 5 - раскоп 4; 6, 8 - раскоп 7; 3, 7 - раскоп 1; 9 - раскоп 5. Рис. 12. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1, 3, 4, 7-9 - Раскоп 7; 2, 6, 10 - Шурф 10. Рис. 13. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1, 4 - шурф 9; 2, 3, 5-8, 10, 11 - шурф 10; 9 - раскоп 1. Рис. 14. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1-6 - шурф 10. Рис. 15. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1-4 - шурф 10; 2, 3 - случайные находки, керамические водопроводные трубы, найденные в близи церкви «Св. Дмитрия»; 5 - раскоп 1.

Mihai Onilă
Populația și moșia localității Veprova-Puțintei, ținutul Orhei (sec. XIV-XVIII)
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Mihai Onilă
Satul Morozeni, ținutul Orhei – datarea și hotarele
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Mihai Onilă
Localitatea Veprova-Puțintei, ținutul Orhei – datarea și hotarele
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Mihai Onilă
Din istoria satului Săseni, ținutul Orhei, sec. XV-XVIII
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Mihai Onilă
Populația satului Morozeni, ținutul Orhei (sfârșitul sec. XV - începutul sec.XIX)
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC