EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

Mănăstirea Curchi. Istoricul și rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din anul 2006
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Mănăstirea Curchi. Istoricul și rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din anul 2006

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Куркский монастырь. Его история и результаты археологических спасательных работ 2006 года

Целью данной статьи является представление истории появления и развития Куркского монастыря, являющейся памятником Национального Достояния. Начиная с легенд о происхождении названия, письменных источников, подтверждающих основание монастыря, его развития и периода процветания, а также основываясь на результатах археологических исследований, авторы пытались максимально достоверно отобразить эволюцию во времени этой святой обители. В статье также дана характеристика изменений во времени с точки зрения архитектурных, хозяйственных и бытовых условий служителей монастыря.

Список иллюстраций:


Рис. 1. План Куркского монастыря выполненного архитектором Л. Лозинским в 1863-1865 годах. Рис. 2. 1 - Вид Куркского монастыря (нач. XX века); 2 - архирейские кельи зимней церкви «Св. Дмитрия» Куркского монастыря (нач. XX века). Рис. 3. 1 - Вид церкви «Рождества Богородицы» Куркского монастыря (нач. XX века); 2 - центральные ворота Куркского монастыря (20-е годы XX века). Рис. 4. План Куркского монастыря согласно кадастра 2006 года: 1 - церковь «Всех Святых»; 2 - резиденция митрополита; 3 - трапезная; 4 - почта; 5 - церковь «Св. Николая»; 6 - кельи; 7 - хозяйственные постройки; 8 - фонтан; 9 - административный корпус; 10 - церковь «Св. Дмитрия»; 11 - церковь «Рождества Богородицы»; 12 - библиотека-музей; 13-15 - кельи; 16 - гостиница; 17 - хозяйственные постройки; 18 - родник. Рис. 5. 1 - Вид Куркского монастыря 2006 года; 2 - реставрация церкви «Рождество Богородицы». Рис. 6. Куркский монастырь 2006. Раскоп 3: 1 - план раскопа на уровне 1-2 штыка; 2 - фундамент первой каменной церкви (основателем которой был Теодор Сабэу) на уровне стерильного слоя; 3 - стратиграфия северного профиля; 4 - стратиграфия южного профиля. Рис. 7. Куркский монастырь 2006. Раскоп 3: 1 - каменная вымостка и фундамент первой каменной церкви (основателем которой был Теодор Сабэу) на уровне 1-3 штыка (вид с запада); 2 - фундамент (вид с северо-запада); 3 - фундамент (вид с севера). Рис. 8. Куркский монастырь 2006: 1 - погребение 1, раскоп 4; 2 - погребение 2 , склеп из раскопа 3; 3 - погребение 3, раскоп 3; 4 - изголовный кирпич с надписью из погребения 3. Рис. 9. Куркский монастырь 2006. Находки из стекла: 1-2 - раскоп 1; 3-4 - шурф 9. Рис. 10. Куркский монастырь 2006. Находки из железа: 1 - раскоп 1; 2-4 - шурф 9. Рис. 11. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1 - шурф 9; 2, 4, 5 - раскоп 4; 6, 8 - раскоп 7; 3, 7 - раскоп 1; 9 - раскоп 5. Рис. 12. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1, 3, 4, 7-9 - Раскоп 7; 2, 6, 10 - Шурф 10. Рис. 13. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1, 4 - шурф 9; 2, 3, 5-8, 10, 11 - шурф 10; 9 - раскоп 1. Рис. 14. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1-6 - шурф 10. Рис. 15. Куркский монастырь 2006. Керамический материал: 1-4 - шурф 10; 2, 3 - случайные находки, керамические водопроводные трубы, найденные в близи церкви «Св. Дмитрия»; 5 - раскоп 1.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu