EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Marketingul – element cheie în atingerea misiunii unui muzeu
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Marketingul – element cheie în atingerea misiunii unui muzeu

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Muzeele din Europa de Est sunt destul de reticente la ideea adoptării unei perspective de marketing care să le guverneze activitatea. Această atitudine este dată în principal de teama asocierii muzeului cu atribute comerciale, precum și de necunoașterea beneficiilor pe care le pot obține adoptând strategii de marketing. Marketingul nu este numai o practica de afaceri, ci este o filosofie privind rolul în societate al unei organizații, precum și cu privire la căile de îndeplinire a acestuia. Prin urmare, marketingul se poate aplica în orice tip de organizație, inclusiv într-un muzeu, contribuind la îndeplinirea misiunii culturale, educative și sociale a acestuia, determinând creșterea eficienței activității sale. Instrumentele utile oricărui muzeu pentru derularea unei activități corespunzătoare de marketing sunt: poziționarea, mixul de marketing, strategii de marketing intern, studii de marketing, relații publice, fundraising etc. Prin intermediul acestor instrumente de marketing, muzeul va putea să își proiecteze mai bine oferta și activitatea, va avea o imagine publică mai bună, va atrage mai multe fonduri și va avea mai mulți vizitatori.

Lucrarea urmărește evidențierea beneficiilor pe care marketingul le poate aduce muzeelor, precum și prezentarea unor concepte și instrumente esențiale pentru aplicarea marketingului în muzee.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu