EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Monumente comemorative medievale târzii din spațiul pruto-nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Monumente comemorative medievale târzii din spațiul pruto-nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Мемориальные памятники позднего средневековья в Пруто-Днестровском регионе

Территория между Прутом и Днестром хранит важные свидетельства нашей средневековой истории и культуры, коими являются высеченные в камне кресты и плиты. Для их исследования автор предпринял несколько поездок в населëнные пункты центра и севера Республи- ки Молдова. Выявленные памятники были разделены на две основные категории: 1) надгробные знаки и 2) памятные знаки. В статье представлена краткая история исследования памятников этого вида и впервые введены в научный оборот 12 крестов и плит, высеченных в 1612-1817 гг.

Список иллюстраций:


Рис. 1. Девичий столб (1600), с. Шишкань, район Ниспорень. Рис. 2. Столб воина (XVII в.), с. Хечул Веки, район Сынджерей. Рис. 3. Крест (1612), с. Куболта, район Сынджерей. Рис. 4. Камень священника Штефана (1618), с. Алексэндрень, район Единец. Рис. 5. Столб Глигораша (1675), Национальный Музей Этнографии и Естественной Истории. Рис. 6. Крест Симиона Руди (1721), с. Рудь, район Сорока. Рис. 7. Столб Андрея (1732), с. Рогожень, район Флорешть. Рис. 8. Столб Андронаке Ракул (1734), с. Рэкулешть, район Криулень. Рис. 9. Столб Иордаке Гуруценко, (1745), с. Бутучень, район Орхей. Рис. 10. Крест (1760), с. Рудь, район Сорока. Рис. 11. Крест Адама Столбецки (XVIII в.), с. Пыржота, район Рышкань. Рис. 12. Столб Павэла Захария (1812), район Буюкань, г. Кишинэу. Рис. 13. Столб Костакия Бенишаки (1817), с. Шишкань, район Ниспорень.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu