EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


O nouă așezare a culturii Gumelnița de la Chioselia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

O nouă așezare a culturii Gumelnița de la Chioselia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Новый памятник культуры Гумельница у с. Киоселиа Маре Кагульского района

Данная статья вводит в научный оборот серию археологических материалов, собранных на новом поселении культуры Гумельница. Коллекция состоит из орудий труда, фрагментов керамики и фрагмента антропоморфной пластики. Поселение Киоселия Маре обнаружено в 3,5 км к северо-западу от церкви села Киоселия Маре Кагульского района и в 1,9 км к западу от дороги между Киоселия Маре и селом Кыету Кантемирского района. Согласно предварительным исследованиям, данное поселение является самым се- верным памятником культуры Гумельница на территории Республики Молдова.

Список иллюстраций:

Рис. 1. a - Карта расположения гумельницких поселений на территории Республики Молдова: 1 - Киоселия Маре; 2, 3 - Кукоара I, II (по Маркевич 1973, 157; Бейлекчи 1978, рис. 1); 4 - Чалык (по Agulnicov 1993, №108); 5 - Лопэцика; 6 - Тараклия; 7 - Кайраклия; 8 - Вулканешты; 9 - Колибаш; 10-12 - Этулия II, V, VI; 13 - Джурджулешты (по Маркевич 1973, 157; Бейлекчи 1978, рис. 1); b - место расположения поселения Киоселия Мааре.

Рис. 2. Киоселия Маре. Каменные орудия: 1-4 - тесла; 5-10 - топоры.

Рис. 3. Киоселия Маре. Каменные орудия: 1, 2, 4, 7 - отбойники; 3, 6 - растиральники; 5 - тесло; 8-10 - до- лотца; 12 - фрагмент антропоморфной статуэтки.

Рис. 4. Киоселия Маре. Кремневые изделия. Местный кремень (прутский): 1 - серп; 5, 8, 9, 19 - скребки; 15, 21 - кремень; 11, 12 - фрагменты гальки из кремня; 10 - нуклеус. Балканский кремень: 2, 6, 7, 14, 16-18, 20 - скребки; 3, 4 - пластины; 13 - серп.

Рис. 5. Фрагменты керамики, найденные в Киоселия Маре: 1 - крышка; 3-7 - ручки; 8-16 - днища

Рис. 6. Фрагменты керамики, найденные в Киоселия Маре: 1-8, 10-14 - венчики; 9 - стенка.

Рис. 7. Фрагменты керамики, найденные в Киоселия Маре: 1, 3 - венчики; 4 - крышка; 5-11 - стенки.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu