EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Ocrotirea patrimoniului istoric în SUA
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Ocrotirea patrimoniului istoric în SUA

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Охрана исторического наследия в СШA

В этой статье мы хотим представить, в первую очередь, молдавскому читателю, опыт США в области охра- ны культурного наследия. В первой части работы анализируется федеральное законодательство США. То есть представлены не только наиболее важные законы в этой области (Antiquity Act-1906, The Historic Sites Act (HSA)-1935, The National Historic Preservation Act (NHPA)-1966, The Archaeological Resources Protection Act (ARPA)-1979, The Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA)-1990), но и другие законы и президентские указы, которые составляют в целом законодательную базу этой области. Во второй части статьи представлена федеральная инфраструктура, которая ответственна за историческое и природное наследие США. Самыми главными правительственными организациями в этой области яв- ляются: Advisory Council on Historic Preservation (ACHP), National Park Service (NPS) и другие федеральные агентства, Federal Preservation Institute, Historic Preservation Officer, National Association of Tribal Historic Preservation Offi cers и другие. Также описаны принципы, критерии и правила действия Национального Регистра Исторических Мест. В США важную роль в охране исторических и природных мест играют неправительственные организации, среди наиболее активных можно отметить: Smithsonian Institution, National Trust for Historic Preservation, US/ ICOMOS, Society for American Archaeology (SAA), Archaeological Institute of America (AIA), Society for Historical Archaeology (SHA), The Archaeological Conservancy (AC), National Preservation Institute (NPI) и другие. В заключении можно констатировать, что в течение одного столетия США сумели создать весьма успеш- ную юридическую и административную систему в области охраны исторического наследия, которая может стать хорошем примером для многих стран мира.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu