EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IV [XIX], nr. 1

People of the Corded Ware Culture in the East Baltic Region, Lithuania (Populația culturii topoarelor de luptă din estul Mării Baltice, Lituania)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

People of the Corded Ware Culture in the East Baltic Region, Lithuania (Populația culturii topoarelor de luptă din estul Mării Baltice, Lituania)

Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Articolul propune spre atenția cercetătorilor o privire de ansamblu asupra investigațiilor întreprinse în arealul culturii topoarelor de luptă din estul Mării Baltice, apariția căreia este datată cu mijlocul mileniul III a. Chr. Sunt discutate problemele originii și subzistenței comunităților purtătoare ale acestei culturi. Un rol deosebit în răspândirea culturii topoarelor de luptă, după părerea autoarei, au avut particularitățile mediului geografic (fertilitatea solului, gradul de împădurire, resurse acvatice etc.). De asemenea, în articol este întreprinsă încercarea de a localiza nișa ecologică pe care a ocupat-o populația culturii topoarelor de luptă.

Lista ilustrațiilor:
Fig. 1. Răspândirea culturii topoarelor de luptă (spațiul în discuție marcat în pătrat).
Fig. 2. Inventarul din mormântul culturii topoarelor de luptă Gyvakarai (Lituania): 1 - topor în formă de luntre; 2 - topor cu coadă din silex; 3 - ac din os în formă de toporaș; 4 - lamă de cuțit (după Tebelškis 2000, 19).
Fig. 3. Răspândirea monumentelor culturii topoarelor de luptă: 1 - așezări și situri cu descoperiri de ceramică ale culturii baltice de coastă (Rzucewo); 2 - așezări și situri cu descoperii de ceramică ale culturii topoarelor de luptă; 3 - morminte ale culturii topoarelor de luptă; 4 - situri cu descoperiri de topoare în formă de luntre (după Brazaitis 2005, 236).
Fig. 4. Descoperi neolitice (culturile Narva și Nemunas) (după Rimantienė 1996, 217).
Fig. 5. Descoperiri neolitice (cultura amforelor sferice): 1 - așezări și situri cu descoperiri de ceramică ale culturii amforelor sferice; 2 - situri cu descoperiri de topoare din silex (după Brazaitis 2005, 222).
Fig. 6. Zone de fertilitate în Lituania: ■ - zone de fertilitate înaltă, □ - zone de fertilitate joasă (după Luchtanas, Sidrys 1999, 29).
Fig. 7. Împădurirea districtelor în Lituania (%) (după Food and Agriculture Organization of the United Nations project TCP/LIT/6613. State Land Survey Institute, 1998).


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu