EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Icoana va deveni în curând foarte populară, iar faima ei va creşte în mod deosebit datorită vindecărilor săvârşite prin mijlocirea Maicii Domnului, presa de epocă înregistrând în detalii numele persoanelor vindecate, locul de trai şi suferinţele lor. Arhimandritul Serafim, stareţ al mănăstirii în perioada 1805-1827, menţiona despre cinstirea deosebită a icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ, poporul ortodox căutând dintotdeauna în faţa acestei icoane a Împărătesei Lumii ajutor şi apărare. Credincioşii au numit-o Icoană Făcătoare de Minuni, înainte ca Sfântul Sinod să emită Ucazul cu nr. 526 din 26 ianuarie 1859, semnat de împăratul Alexandru al II-lea, prin care acestui chip al Preacuratei i se atribuia titlul de Icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ. Recunoscându-i calităţile miraculoase, Sfântul Sinod va institui, totodată, procesiuni religioase cu aducerea anuală a icoanei la Chişinău la 1 octombrie şi întoarcerea ei ulterioară la mănăstire la 23 aprilie.

Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăţ este unul dintre cele mai timpurii şi mai populare tipuri mariale – cel al Hodighitriei. În acest model iconografic, Născătoarea de Dumnezeu şi Pruncul sunt reprezentaţi în poziţie frontală, privind spre cel ce se roagă. Fecioara îşi ţine Pruncul pe mâna stângă, cu dreapta arătând spre El. Pruncul binecuvântează cu mâna dreaptă, în mâna stângă ţinând sulul sacru – simbolul Evangheliei. Din punctul de vedere al reprezentărilor, trebuie să menţionăm că, în mare parte, icoanele Maicii Domnului de la Hârbovăţ denotă o atitudine mai deosebită între personaje decât în cazul unei Hodighitrii tradiţionale, remarcându-se o afecţiune specială, accentuată de poziţia chipurilor unul faţă de altul, de aplecarea mai pronunţată a capetelor, de expresia blândă pe faţa Pruncului. Putem spune că, în iconografia Maicii Domnului de la Hârbovăţ, sunt îmbinate armonios trăsăturile a două modele mariologice distincte: Maica Domnului Hodighitria, sau Îndrumătoarea, şi Maica Domnului Eleusa, sau Mila Afectuoasă.

Copii fidele ale icoanei se mai păstrează în Catedrala Mitropolitană din Chişinău, în catedrala Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chişinău, în biserica de vară a mănăstirii Noul Neamţ din satul Chiţcani (Căuşeni), în biserica Acoperământul Maicii Domnului din satul Sîrcova (Rezina), în catedrala Schimbarea la faţă din Bolgrad, în mănăstirea Schimbarea la faţă din localitatea Tatarbunar, în biserica Sfânta Parascheva din satul Furatovca, regiunea Odesa, în mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail din oraşul Odesa, în mănăstirea Înălţarea Domnului din oraşul Teplodar (Ucraina), în mănăstirea Sfânta Treime din s. Mramor, de lângă Topolovgrad (Bulgaria), în catedrala Sfântul Cneaz Alexandru Nevski din Ungheni ş.a.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

Registrele profeților și apostolilor din tamburul turlei bisericii Sf. Gheorghe din Suceava și contextul artei post-bizantine
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Registrele profeților și apostolilor din tamburul turlei bisericii Sf. Gheorghe din Suceava și contextul artei post-bizantine

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Регистры пророков и апостолов в барабане главы церкви Св. Георгия в Сучаве в контексте поствизантийской живописи

Резюме

Наружные и внутренние росписи митрополичьей Георгиевской церкви в Сучаве, выполненные в 1534 г., были лишь частично исследованы. В данной статье мы предпринимаем иконографическое исследование росписей системы возведения купола нефа. Особое внимание уделяется регистрам пророков и апостолов в барабане главы, которые выделяются рядом особенностей. В верхнем регистре изображены 12 малых и 3 великих пророка, а также пророки Илья и Давид, при этом совершенно неожиданным представляется отсутствие четвертого великого пророка, Иеремии, и еще более неожиданным - включение вместо него Навуфея израильтянина - единственное известное изображение данного ветхозаветного персонажа в составе регистров пророков как в византийскую, так и в поствизантийскую эпоху. В статье предлагаются несколько направлений возможных интерпретаций этого неожиданного включения Навуфея в пророческий ряд, связанных с историческими реальностями данного времени. Нижний регистр также содержит необычное смешение персонажей, включая по восемь изображений пророков и апостолов, а также очень

редко практикуемое использование надписей на свитках апостолов. В статье представлены все читаемые надписи на свитках пророков и апостолов, которые исследованы в контексте соответствующих практик их использования в византийском и поствизантийском искусстве и в связи с литургической практикой. Приведены также и надписи на свитках пророков Двунадесятых праздников, изображения которых расположены на софитах арок, поддерживающих барабан купола. В заключение предпринимается попытка определения места пророческих регистров Георгиевской церкви в Сучаве в общей картине эволюции данных регистров в молдавской настенной живописи XV-XVI веков.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Ансамбль росписей главы купола.
Рис. 2. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Изображение Пантократора в куполе нефа.
Рис. 3. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, ангельские чины.
Рис. 4. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистры пророков, апостолов и Небесной литургии. Рис. 5. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Давид, Михей, Исайя и Аввакум. Рис. 6. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Аввакум, Наум, Софония (?) и
Амос.
Рис. 7. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Илья, Аггей и Авдий.
Рис. 8. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Авдий, Иона, Йезекиль и Иоиль. Рис. 9. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Йезекиль, Иоиль и Малахия. Рис. 10. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Захария, Навуфей, Даниил и
Осия.
Рис. 11. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Петр, Иоанн Креститель и Павел.
Рис. 12. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Филипп, Варфоломей и Андрей.
Рис. 13. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Павел, Симон, Яков и Фома.
Рис. 14. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Самуил, Елисей, Моисей и Соломон.
Рис. 15. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Аарон, неидентифицированный пророк и Гедеон.
Рис. 16. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит северо-восточной арки: Благовещение и пророки Давид и Соломон.
Рис. 17. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит юго-восточной арки: Рождество Христово и пророки Исайя и Михей.
Рис. 18. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит юго-западной арки: Сретение Господне и пророки Моисей и Исайя.
Рис. 19. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит северо-западной арки: Крещение Господне и пророки Иоанн Предтеча и Наум.
Рис. 20. Церковь Св. Николая в Попэуць-Ботошань. Пророческие ряды на арке алтарной абсиды. Рис. 21. Церковь Св. Георгия Воронецкого монастыря. Пророческие ряды на арке алтарной абсиды. Рис. 22. Церковь Св. Николая в Бэлинештах. Пророческий ряд в алтарной абсиде.

  

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului..

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu