EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457).

Monedele au fost bătute din argint de titlu superior, ceia ce reflectă stabilitate în viața economică a țării în acea perioadă. Executarea lor cu măiestrie la monetăria din Suceava, se încadrează printre frumoasele realizări artistice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Pe parcurul domniei sale, au fost bătute două tipuri de emisiuni, pentru cele două valori nominale: groși și jumătăți de groși.

Emisiunile de tipul I au pe avers un scut despicat; în primul cartier apare o roză surmontată de o cruce și trei fascii, în al doilea cartier. La emisiunile epigrafe (de groși), imaginea este însoțită de legenda circulară cu numele emitentului: + STEFANVS VOIEVODA. Pe celaltă parte apare capul de bour cu stea între coarne însoțit de mobilele heraldice - roza și semiluna conturnată, amplasate în dreapta și stânga capului de bour; circular legenda: MONETA MOLDAVIE.

Pe monedele de tip II în scut pe avers apare o cruce patriarhală (dublă) și legenda STEFANVSVOIEVOD sau prescurtat STEFANVSVOIE. Pe revers este păstrat ca și la tipul I, capul de bour cu atribute heraldice: roza în dreapta/semiluna în stânga și semiluna în dreapta/roza în stânga. Între coarnele boului apare o stea sau roză. Legenda care însoțește fața cu cu capul de bour este MONETAMOLDAVI sau prescurtat MONETAMOLDA.

Datarea monedelor lui Ștefan cel Mare este încă în discuție. Conform unei opinii emisiunile de tip I au fost bătute între 1457-1476, iar tipul II între 1480/1481-1505 (Octavian Iliescu), iar a alteia 1465/1467-1475/1476 pentru tipul I și 1476/1479-1497 pentru tipul II (Ernest Oberländer-Târnoveanu).

Monedele din această vitrină au fost descoperite în cadrul săpăturilor arheologice de la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei) în deceniile 6 și 7 ale secolului XX:

1. Emisiuni monetare de tip I, groși, argint
2. Emisiuni monetare de tip II, groși, argint
3. Emisiune monetară de tip II, jumătate de groș, argint

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Registrele profeților și apostolilor din tamburul turlei bisericii Sf. Gheorghe din Suceava și contextul artei post-bizantine
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Registrele profeților și apostolilor din tamburul turlei bisericii Sf. Gheorghe din Suceava și contextul artei post-bizantine

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Регистры пророков и апостолов в барабане главы церкви Св. Георгия в Сучаве в контексте поствизантийской живописи

Резюме

Наружные и внутренние росписи митрополичьей Георгиевской церкви в Сучаве, выполненные в 1534 г., были лишь частично исследованы. В данной статье мы предпринимаем иконографическое исследование росписей системы возведения купола нефа. Особое внимание уделяется регистрам пророков и апостолов в барабане главы, которые выделяются рядом особенностей. В верхнем регистре изображены 12 малых и 3 великих пророка, а также пророки Илья и Давид, при этом совершенно неожиданным представляется отсутствие четвертого великого пророка, Иеремии, и еще более неожиданным - включение вместо него Навуфея израильтянина - единственное известное изображение данного ветхозаветного персонажа в составе регистров пророков как в византийскую, так и в поствизантийскую эпоху. В статье предлагаются несколько направлений возможных интерпретаций этого неожиданного включения Навуфея в пророческий ряд, связанных с историческими реальностями данного времени. Нижний регистр также содержит необычное смешение персонажей, включая по восемь изображений пророков и апостолов, а также очень

редко практикуемое использование надписей на свитках апостолов. В статье представлены все читаемые надписи на свитках пророков и апостолов, которые исследованы в контексте соответствующих практик их использования в византийском и поствизантийском искусстве и в связи с литургической практикой. Приведены также и надписи на свитках пророков Двунадесятых праздников, изображения которых расположены на софитах арок, поддерживающих барабан купола. В заключение предпринимается попытка определения места пророческих регистров Георгиевской церкви в Сучаве в общей картине эволюции данных регистров в молдавской настенной живописи XV-XVI веков.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Ансамбль росписей главы купола.
Рис. 2. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Изображение Пантократора в куполе нефа.
Рис. 3. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, ангельские чины.
Рис. 4. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистры пророков, апостолов и Небесной литургии. Рис. 5. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Давид, Михей, Исайя и Аввакум. Рис. 6. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Аввакум, Наум, Софония (?) и
Амос.
Рис. 7. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Илья, Аггей и Авдий.
Рис. 8. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Авдий, Иона, Йезекиль и Иоиль. Рис. 9. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Йезекиль, Иоиль и Малахия. Рис. 10. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Захария, Навуфей, Даниил и
Осия.
Рис. 11. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Петр, Иоанн Креститель и Павел.
Рис. 12. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Филипп, Варфоломей и Андрей.
Рис. 13. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Павел, Симон, Яков и Фома.
Рис. 14. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Самуил, Елисей, Моисей и Соломон.
Рис. 15. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Аарон, неидентифицированный пророк и Гедеон.
Рис. 16. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит северо-восточной арки: Благовещение и пророки Давид и Соломон.
Рис. 17. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит юго-восточной арки: Рождество Христово и пророки Исайя и Михей.
Рис. 18. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит юго-западной арки: Сретение Господне и пророки Моисей и Исайя.
Рис. 19. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит северо-западной арки: Крещение Господне и пророки Иоанн Предтеча и Наум.
Рис. 20. Церковь Св. Николая в Попэуць-Ботошань. Пророческие ряды на арке алтарной абсиды. Рис. 21. Церковь Св. Георгия Воронецкого монастыря. Пророческие ряды на арке алтарной абсиды. Рис. 22. Церковь Св. Николая в Бэлинештах. Пророческий ряд в алтарной абсиде.

 
 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC