EN RO#Exponatul Lunii

>>>

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori.

Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani. O astfel de practică simbolizează intrarea în viața adultă. Se crede că astfel de procedură calmează șase păcate spirituale de bază (printre care lăcomia, pofta, zgârcenia). Iar pentru aceasta, sunt piliți șase dinți, inclusiv colții. Femeile din tribul Mentawai, din insula Sumatra, practică cioplirea și ascuțirea dinților, fiind convinse că doar așa devin atrăgătoare. Procedura se efectuează fără anestezie, de către un șaman local, care, pentru a face ceremonia cât mai dureroasă, folosește o daltă cu tăișul știrbit și bont. Ritualul dat se practică de milenii la cerința a generații întregi de fete.

O mandibulă umană cu urmele unui astfel de ritual a fost descoperită în așezarea Cobîlnea „Stația" (s. Cobîlea, r-ul Șoldănești, anul 1986) atribuită culturii Noua (perioada târzie a epocii bronzului, sec. XV-XIII a. Chr.). În rezultatul analizei antropologice a obiectului s-a dovedit că mandibula aparține unui tânăr de rasă europoidă, cu vârsta la deces cuprinsă între 18 și 20 de ani. Importanța acestei descoperiri constă în redarea unei practici neobișnuite pentru comunitățile culturii Noua și în general pentru populațiile umane preistorice care au populat spațiul carpato-danubiano-nord pontic, și anume - pilirea dentară. Cei patru dinți incisivi sunt secționați în jumătate longitudinal, operație efectuată cu puțin timp înaintea morții individului. Nu este exclus ca mandibula să fi aparținut unui alogen, care în rezultatul unor circumstanțe necunoscute a ajuns în acest spațiu și a intrat în contact cu populația locală. Dar pentru verificarea unei astfel de ipoteze, sunt necesare un șir de analize (ADN, izotopică, 14C).

Urmele de șlefuire observate pe unele zone ale mandibulei, nu exclud utilizarea acesteia ca atribut de cult (pandantiv) după moartea individului.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Registrele profeților și apostolilor din tamburul turlei bisericii Sf. Gheorghe din Suceava și contextul artei post-bizantine
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Registrele profeților și apostolilor din tamburul turlei bisericii Sf. Gheorghe din Suceava și contextul artei post-bizantine

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Регистры пророков и апостолов в барабане главы церкви Св. Георгия в Сучаве в контексте поствизантийской живописи

Резюме

Наружные и внутренние росписи митрополичьей Георгиевской церкви в Сучаве, выполненные в 1534 г., были лишь частично исследованы. В данной статье мы предпринимаем иконографическое исследование росписей системы возведения купола нефа. Особое внимание уделяется регистрам пророков и апостолов в барабане главы, которые выделяются рядом особенностей. В верхнем регистре изображены 12 малых и 3 великих пророка, а также пророки Илья и Давид, при этом совершенно неожиданным представляется отсутствие четвертого великого пророка, Иеремии, и еще более неожиданным - включение вместо него Навуфея израильтянина - единственное известное изображение данного ветхозаветного персонажа в составе регистров пророков как в византийскую, так и в поствизантийскую эпоху. В статье предлагаются несколько направлений возможных интерпретаций этого неожиданного включения Навуфея в пророческий ряд, связанных с историческими реальностями данного времени. Нижний регистр также содержит необычное смешение персонажей, включая по восемь изображений пророков и апостолов, а также очень

редко практикуемое использование надписей на свитках апостолов. В статье представлены все читаемые надписи на свитках пророков и апостолов, которые исследованы в контексте соответствующих практик их использования в византийском и поствизантийском искусстве и в связи с литургической практикой. Приведены также и надписи на свитках пророков Двунадесятых праздников, изображения которых расположены на софитах арок, поддерживающих барабан купола. В заключение предпринимается попытка определения места пророческих регистров Георгиевской церкви в Сучаве в общей картине эволюции данных регистров в молдавской настенной живописи XV-XVI веков.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Ансамбль росписей главы купола.
Рис. 2. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Изображение Пантократора в куполе нефа.
Рис. 3. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, ангельские чины.
Рис. 4. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистры пророков, апостолов и Небесной литургии. Рис. 5. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Давид, Михей, Исайя и Аввакум. Рис. 6. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Аввакум, Наум, Софония (?) и
Амос.
Рис. 7. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Илья, Аггей и Авдий.
Рис. 8. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Авдий, Иона, Йезекиль и Иоиль. Рис. 9. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Йезекиль, Иоиль и Малахия. Рис. 10. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков: Захария, Навуфей, Даниил и
Осия.
Рис. 11. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Петр, Иоанн Креститель и Павел.
Рис. 12. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Филипп, Варфоломей и Андрей.
Рис. 13. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Свв. Павел, Симон, Яков и Фома.
Рис. 14. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Самуил, Елисей, Моисей и Соломон.
Рис. 15. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Барабан купола, регистр пророков и апостолов: Аарон, неидентифицированный пророк и Гедеон.
Рис. 16. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит северо-восточной арки: Благовещение и пророки Давид и Соломон.
Рис. 17. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит юго-восточной арки: Рождество Христово и пророки Исайя и Михей.
Рис. 18. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит юго-западной арки: Сретение Господне и пророки Моисей и Исайя.
Рис. 19. Церковь Св. Георгия в Сучаве. Тимпан и софит северо-западной арки: Крещение Господне и пророки Иоанн Предтеча и Наум.
Рис. 20. Церковь Св. Николая в Попэуць-Ботошань. Пророческие ряды на арке алтарной абсиды. Рис. 21. Церковь Св. Георгия Воронецкого монастыря. Пророческие ряды на арке алтарной абсиды. Рис. 22. Церковь Св. Николая в Бэлинештах. Пророческий ряд в алтарной абсиде.

 
 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori. Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC