EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Scanări geofizice și cercetări arheologice pe situri din neoliticul târziu - eneoliticul timpuriu de pe teritoriul Republicii Moldova (2014-2015)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Scanări geofizice și cercetări arheologice pe situri din neoliticul târziu - eneoliticul timpuriu de pe teritoriul Republicii Moldova (2014-2015)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: Республика Молдова, неолит, энеолит, культура линейно-ленточной керамики, Прекукутень - Триполье А, архитектура, геофизика.

Резюме: В 2014-2015 гг. совместная молдавско-немецкая экспедиция провела разведки, геофизические сканирования и археологические шурфовки ряда поселений культуры линейно-ленточной керамики на территории Республики Молдова. Были получены уникальные данные о внутренней структуре неолитических поселений Пруто-Днестровского междуречья. Геомагнитные исследования позволили выявить длинные дома, характерные для КЛЛК Центральной и Западной Европы. Данные геофизических планов были подтверждены небольшими шурфовками. Также были отсканированы отдельные участки энеолитических памятников, которые частично перекрывали поселения КЛЛК, что позволило получить первый полный план раннетрипольского поселения на территории Молдавии. Анализ полученных данных побудил авто- ров пересмотреть некоторые существующие концепции об архитектуре и внутренней структуре поселений КЛЛК Северо-Западного Причерноморья.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Расположение исследованных памятников на общей карте неолитических и раннеэнеолитических поселений лесостепной зоны Пруто-Днестровского междуречья (Республика Молдова). Символы на карте: черные кружки - поселения КЛЛК; белые кружки - раннетрипольские поселения; светло-серые квадраты - поселения Криш; темно-серые квадраты - Буго-Днестровские поселения. 1 - Биличений Векь I; 2 - Сынжерей XIX; 3 - Кишкэрень XIV; 4 - Езэрений Векь VII; 5 - Езэрений Векь VIII; 6 - Сынжерей XIII; 7 - Николаевка V; 8 - Бумбэта III; 9 - Гэурень I; 10 - Флорешть I.
Рис. 2. Сынжерей XIX. Область сканирования.
Рис. 3. Сынжерей XIX. Геофизический план.
Рис. 4. Сынжерей XIX. Распределение материала с поверхности.
Рис. 5. Сынжерей XIX. 1-34 - керамика.
Рис. 6. Сынжерей XIX. 1-38 - керамика.
Рис. 7. Сынжерей XIX. 1-11 - керамика.
Рис. 8. Сынжерей XIX. 1-17 - индивидуальные находки.
Рис. 9. Индивидуальные находки с поселений Езэрений Векь VII (1), Езэрений Векь VIII (2), Биличений Векь I (3-4, 6) и Флорешть I (5).
Рис. 10. Кишкэрень XIV. Область сканирования и геофизический план.
Рис. 11. Кишкэрень XIV. Распределение материала с поверхности.
Рис. 12. Кишкэрень XIV. 1-38 - керамика.
Рис. 13. Кишкэрень XIV. 1-16 - керамика; 17-24 - индивидуальные находки.
Рис. 14. Николаевка V. Геофизический план и его интерпретация.
Рис. 15. Николаевка V. Распределение материала с поверхности.
Рис. 16. Николаевка V. 1-12 - керамика; 13-18 - индивидуальные находки.
Рис. 17. Бумбэта III. Геофизический план и его интерпретация.
Рис. 18. Бумбэта III. Шурф.
Рис. 19. Бумбэта III. Находки.
Рис. 20. Гэурень I. Геофизический план и его интерпретация.
Рис. 21. Гэурень I. Шурф 1.
Рис. 22. Гэурень I. Шурф 2.
Рис. 23. Гэурень I. Контуры углубленных сооружений из шурфов и интерпретация геофизического плана.
Рис. 24. Гэурень I. Находки.
Рис. 25. Гэурень I. Находки.
Рис. 26. Гэурень I. Находки. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu