EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Sursele tipologiei iconografice creștine
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Sursele tipologiei iconografice creștine

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Источники типологии христианской иконографии

Типология христианской иконографии была основана на источниках, выданных самой христианской религией и Святыми Отцами. В то же время нельзя пренебрегать значением источников, связанных с ранним христианством и древним язычеством, которые были взяты христианами, адаптированы или сопоставлены с христианской догмой. Хотя, многочисленные начальные элементы христианского происхождения могли бы рассматриваться с различных точек зрения (исторической, художественной, критической, догматической, философской), для получения наиболее достоверных результатов необходимо изучать данную тематику во всей еë сложности, не исключая ни одного аспекта. Целью работы является классификация источников и вычисление роли каждого в отдельности в создании и развитии христианской типологии. Источники типологии христианской иконографии классифицируются: • по принципу происхождения: 1. христианские, 2. раннехристианские, 3. языческие. • по принципу распространения: 1. письменные источники, 2. неписьменные источники. Уточняя христианские источники, особенно приходится настаивать на Библии (Старый и Новый Завет) и Писаниях Святых Отцов. Не рассматривая с точки зрения углублëнной теологии все «за» или «против» иконографии, можно констатировать дискуссии, идеи и противоречия в этой теме, которые на протяжении веков повлияли и перенаправили христианское искусство.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu