EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

„Tovărășia
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

„Tovărășia" (1906-1911) - periodic de profil cooperatist al românilor transilvăneni

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

„Tovărășia” (1906-1911) – периодическое издание кооперативного профиля трансильванских румын

Появление в начале XX в. периодического издания «Тovărășia» сыграло особенную роль в повышение интереса к продвижению и осуществлению идей и принципов всемирной кооперации в обществе трансильванских румын, особенно в сельском экономическом пространстве. «Тovărășia» было издано и создано экономистом Василием К. Освадэ, одним из самых ярких представите- лей румынского кооперативного движения Трансильвании. Успех периодического издания заключался в умении своими содержательными статьями развивать эффективную и обширную кооперативную пропаганду, постоянно руководить учреждением различных кооперативных союзов, предлагать информацию и новости о различных сферах экономики и общественной жизни Трансильвании. Периодическое издание «Тovărășia» значило намного больше чем состояние духа, дебаты и осуществимые экономические решения для румынского общества, оно являлось настоящей лабораторией в которой определились оригинальные идеи экономической литературы кооперативного профиля, подчеркнув вклад румынских специалистов в развитие и конкретизацию всемирного кооперативного движения, и в особенности в румынском пространстве. Следовательно, данное периодическое издание было одним из сильных и значительных факторов румынского кооператорства начала XX в., одним из динамичных и эффективных векторов процесса модернизации и назидания экономических структур румынского общества Трансильвании.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu