EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Un lot de obiecte medievale din târgul Romanului (punctul Cuptor)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Un lot de obiecte medievale din târgul Romanului (punctul Cuptor)

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: средневековый город Роман, орудия, серп, лопатка для очистки земли с плуга, колун, садовый нож, бородок, ножи, скобы и звенья.

Резюме: В 1989 в фонды Исторического музея Романа поступил ряд средневековых предметов из железа, обнаруженных на улице Унирий, недалеко от старого центра города. В ходе административных работ были обнаружены печь и металлические предметы. Эти предметы, подаренные музею любителями, были вновь обнаружены в хранилище только в 2015 году. Из них было отобрано 27, поддающихся реставрации.

Необходимость введения их в научный оборот обусловлена двумя факторами: первый связан с наличием предметов, важных для общей типологии, а второй - с их обнаружением недалеко от центра средневекового города.

Согласно пометкам, эти предметы были обнаружены возле печи, а категории, к которым они относятся (сельскохозяйственные и ремесленные орудия, предметы домашнего обихода, части дверей), скорее всего, указывают на инвентарь жилища. Отсутствие керамики и предметов, характерных для ремесленного производства, подтверждает предположение, что это была домашняя, а не гончарная или ремесленная печь.

Характеристики орудий, аналогии, а также наличие сосуда из майолики, обнаруженного в 1980 году на том же месте, позволяют датировать данный ряд средневековых предметов второй половиной XVI - началом XVII века.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Железные орудия: 1 - серп; 2 - фрагменты лопатки для очистки земли с плуга (присоха).
Рис. 2. Железные орудия: 1 - лопатка для очистки земли с плуга (присох) / скребок для обработки кожи; 2 - рукоять садового ножа; 3 - втулка заступа; 4 - бородок.
Рис. 3. Железные орудия: 1 - колун; 2-7 - фрагменты железных ножей.
Рис. 4. Предметы из железа: 1 - печная дверца; 2 - дверная петля; 3 - дверной декор.
Рис. 5. Предметы из железа: 1-4 - звенья; 5, 6 - скобы и звенья; 7-9 - гвозди. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu