EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Proiecte de Cercetare


„Cercetarea, colectarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric al țării" (2006-2008)

În anii 2006-2008, specialiștii muzeului au efectuat cercetări arheologice, au întreprins investigații documentare în arhive publice și arhive muzeale, în colecțiile muzeale din republică și de peste hotare conform temelor individuale de cercetare, în cadrul proiectului instituțional „Cercetarea, colectarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric al țării". Realizarea obiectivelor proiectului s-au concretizat prin rezultate cu o finalitate esențialmente culturală și științifică, inclusiv prin dezvoltarea continuu a patrimoniului muzeal, actul de cercetare în muzeu căpătând o nouă dimensiune prin finalizarea diverselor forme de valorificare a rezultatelor - rapoarte privind rezultatele săpăturilor arheologice, cataloage de colecții, culegeri de articole, monografii, articole publicate în diverse ediții științifice din țară și din străinătate.

Proiectul s-a finalizat prin mai multe rezultate cum ar fi :

  • elaborarea tematicii de idei a expoziției permanente „Istorie și civilizație";
  •  analiza proceselor sociale, etno-demografice, economice și politice ale comunităților din secolele X-XIII de la est de Carpații Orientali;
  •  determinarea tipologiei obiectelor de podoabă și vestimentație medievală descoperite pe teritoriul Moldovei;
  • precizarea impactului social, politic și ecleziastic asupra cărții tipărite în Basarabia epocii moderne;
  •  elucidarea problemelor legate de influența burgheziei comerciale în dezvoltarea comerțului Basarabiei și rolul legislației comercial-vamale ruse în evoluția comerțului în Basarabia;
  • elaborarea criteriilor de valorificare și organizare a complexelor istorico-arhitecturale din Republica Moldova;
  • identificarea conceptelor muzeografice cu profil de istorie în contextul istoric în care au apărut, au evoluat și au fost instituționalizate pe parcursul secolelor XIX-XX în republică;
  • stabilirea cadrului legislativ și rolul acestuia în procesul de protejare a patrimoniului arheologic în RSSM în perioada postbelică.

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu