EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Proiecte de Cercetare


„Identificarea, documentarea, cercetarea și punerea în valoare a colecțiilor de patrimoniu muzeal" (2011-2012)

În prezent muzeul realizează proiectul instituțional „Identificarea, documentarea, cercetarea și punerea în valoare a colecțiilor de patrimoniu muzeal" (2011-2012).

Patrimoniul muzeal, ca parte componentă a patrimoniului național, este un factor important pentru păstrarea identității, valorilor culturale și naționale, de dezvoltare durabilă, de armonie socială, de promovare a unui dialog intercultural în țară și străinătate. Patrimoniul muzeal este indispensabil pentru o viață echilibrată și completă, el trebuie documentat, cercetat, conservat și făcut accesibil la nivel științific și public. Activitatea de cercetare și expunere a patrimoniului sunt justificate ca un mijloc de garanție a dreptului de acces a fiecăruia la resursele culturale de valori, pentru cunoașterea istoriei și culturii naționale și universale, atât în prezent cât și în viitor. Cunoașterea și valorificarea științifică și publică a colecțiilor muzeale se impune și ca o consecință firească a rolului și locului instituției muzeale în viața societății contemporane.

Proiectul este axat pe două obiective principale:

- documentarea științifică a colecțiilor arheologice, proces condiționat de elucidarea cunoașterii provenienței, identificării condițiilor originare de descoperire, stabilirii semnificației patrimoniale (muzeale); această documentare științifică este indispensabilă și fundamentală pentru cercetarea, conservarea și cunoașterea artefactelor arheologice;

-  cercetarea și valorificarea fondului documentar (a pieselor cu suport de hârtie), ce va avea drept urmare în anii următori apariția unor noi forme de valorificare a rezultatelor cercetării: cataloage științifice, repertorii, ediții enciclopedice) și totodată va contribui la democratizarea muzeului și va lărgi accesul publicului la valorile patrimoniale de muzeu.

Realizarea proiectului va contribui la elaborarea unor standarde calitative de evidență științifică a patrimoniului, la lărgirea dialogului științific și cultural, național și internațional cu funcție de raportare a rezultatelor cercetărilor, la afirmarea unei societăți deschise și conștiente de valoarea patrimoniului cultural-istoric.

Cercetările arheologice de salvare din Piața Veche a Chișinăului în anul 2012

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu