EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Proiecte de Cercetare


"Valorificarea științifică și promovarea diverselor categorii de patrimoniu muzeal" (2013-2014)

Începând cu 1 ianuarie 2013 cercetătorii științifici ai muzeului realizează proiectul instituțional Valorificarea științifică și promovarea diverselor categorii de patrimoniu muzeal.

Cercetarea de muzeu este strâns legată de patrimoniul existent și dezvoltarea acestuia, de cunoașterea și utilizarea lui. Cu cât acest patrimoniu este mai bine cunoscut cu atât mesajele și semnificația lui - întrunite în lucrări științifice și forme expoziționale - sunt mai ușor de recepționat de către beneficiari.

Colecțiile unui muzeu constituie, în primul rând un patrimoniu de valori de cultură concretizat sub formă de bunuri materiale și sunt parte a patrimoniului național. Toate aceste bunuri de cultură au o anumită valoare intrinsecă și valoare contextuală. Cercetarea și cunoașterea lor capătă o pondere deosebită în activitatea muzeului, pentru că necesitățile de cunoaștere a patrimoniului au finalitatea de consolidare și dezvoltare a identității culturale a grupurilor și indivizilor, de dezvoltare durabilă, de armonie socială, de promovare a unui dialog intercultural la nivel național și internațional.

Cercetarea, cunoașterea și promovarea colecțiilor de muzeu sunt justificate ca un mijloc de garanție a dreptului de acces al fiecăruia la resursele culturale de valori, pentru cunoașterea istoriei naționale, constituie un mijloc de democratizare a instituției muzeale Cercetarea și promovarea patrimoniului muzeal se impune și ca o consecință a rolului și locului muzeului în societatea contemporană.

Proiectul este axat pe trei obiective principale:
- sistematizarea științifică a colecțiilor arheologice;
- cercetarea și valorificarea fondului documentar( afișul, cartea națională, cartea străină, carte poștală, presa periodică basarabeană)
- identificarea tendințelor de dezvoltare a muzeologiei contemporane

În procesul de realizare a proiectului vor fi utilizate mai multe metode de cercetare, esențiale fiind istorică și muzeografică.

Realizarea proiectului va contribui la elaborarea unor standarde calitative de evidență științifică a patrimoniului, a unor politici muzeale concrete, la dezvoltarea parteneriatului științific și cultural național și internațional, la afirmarea unei societăți responsabile de necesitatea protejării valorilor culturale.

Vezi și:

Al XIV-lea Simpozion de Numismatică

Sesiunea anuală de comunicări științifice

Considerații preliminare privind cercetările arheologice la cetatea Soroca în anii 2012-2013

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu