EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


„Trenul durerii”

Monumentul în memoria victimelor deportărilor regimului comu­nist (neoficial, denumit și „Trenul durerii”) este un monument comemorativ dedicat zecilor de mii de moldoveni (basarabeni) deportați în anii 1940–1953 în timpul regimului comunist.

Amplasarea monumentului în scuarul Gării feroviare din Chișinău poartă o conotație specială: anume de aici au fost duși cu forța cei mai mulți dintre basarabeni, în Siberia și Kazahstan. Materialele documentare despre persoanele deportate și familiile acestora sunt incluse în patru volume ale Cărții Memoriei. Volumele conțin date privind persoanele supuse represiunilor (numele, prenumele reprimatului, anul nașterii, localitatea de origine, anul și motivul represiunii, locul detenției (deportării), date cu privire la reabilitare) din municipiile și raioanele Republicii Moldova. Materialul documentar este structurat conform diviziunii administrativ-teritoriale al Republicii Moldova de până la 12.11.1998. În cadrul raionului, materialele sunt repartizate pe comune, în cadrul comunei – în ordine alfabetică și respectând cronologia represiunilor. Pentru a-i asigura accesibilitate maximă, Cartea Memoriei a fost digitizată și codată într-un Cod QR.

Monumentul este realizat de sculptorul Iurie Platon. Inaugurarea monumentului a avut loc în data de 23 august 2013. Sculptura în bronz are o înălțime de 3 metri, 12 metri lungime și cântărește 15 tone.


IURIE PLATON

Pictor, ceramist, sculptor, organizator al numeroaselor proiecte internaționale de schimburi interculturale, cadru didactic în învățământul artistic,

plastician cu operă în colecții publice și private din întreaga lume,

decernat cu prestigioase premii și distincții la concursuri de artă contemporană.

Formarea

1974 – 1981 Liceul-internat Republican de Arte Plastice Igor Vieru, clasa profesorului Victor Marinescu, Chișinău

1982 – 1987 Institutul de Arte, clasa profesorilor Eve Mardna, Leo Rohlin, Tallinn, Estonia, Specializare: Arte plastice și aplicate

Consacrarea

1985 Debutează creator cu pictură la Teatrul tineretului, Tallinn, Estonia

1987 Expoziția republicană de artă decorativă, participă cu lucrarea Amintiri

1987 Titularizat membru al Asociației Tinerilor artiști plastici și critici de artă de pe lângă Uniunea Artiștilor Plastici din URSS

1991 Titularizat membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

1997, 1998 Inițiator și organizator al Simpozionului Internațional de sculptură de forme mici în bronz, Chișinău

1996, până în prezent,  artist plastic liber profesionist în Germania și Republica Moldova

Activitatea didactică în învățământul artistic

1987 – 1996 Profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chişinău. A condus prima promoție de absolvenți la catedra de ceramică, dintre care Oleg Dobrovolschi, Elena Mogorean, Ion Niţa, Vladimir Tabac s-au integrat în procesul creator contemporan.

2000, 2003, 2008 Profesor de sculptură în piatră la Academia de vară de pe lângă Centrul de Creație An der Copelschleuse, Meppen, Germania

2005 Profesor de pictură în aer liber la cursurile organizate de Galeria Imbert, Aix-en- Provance, Franţa

Expoziții solo

Din debutul activității artistice și până în prezent, desfășoară o amplă activitate de creație, acumulând în palmares mai mult de 60 expoziții personale și de grup în țară și peste hotare: Argentina, Austria, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Macedonia, Moldova, România, Rusia, Spania, Suedia, Ungaria.

Lucrări monumentale în for public:

Argentina, Cehia, Germania, Republica Moldova, România

Lucrări în colecții  publice și private:

Argentina, Cehia, Estonia, Germania, Republica Moldova, România

Distincții / burse:

1991 Premiul Tineretului pentru arta plastică, acordat de Ministerul Tineretului și Sporturilor al Republicii Moldova

1994 Premiul  Complexului Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România

1996 Premiul  Firmei Lotus, România – acordat la expoziția-concurs de artă contemporană Saloanele Moldovei: România-Republica Moldova

1997 Premiul întâi al Simpozionului sculptorilor Radio Europa Liberă, Republica Cehă

2000, 2003, 2008 Bursă acordată de Centrul de Creație An der Copelschleuse, Meppen, Germania

2006 Bursă acordată de Confederația Internațională a Uniunilor Artiștilor Plastici din Moscova la Cité Internaționale des Arts, Paris, Franța

2009 Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

2009 Premiul Întâi la concursul pentru edificarea monumentului In memoria victimelor represaliilor staliniste, Chișinău

2011 Diplomă Ministerului Culturii al Republicii Moldova la Bienala Internațională de Pictură, Chișinău 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC