EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

20 septembrie 2016

 
Cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului, la 20 septembrie 2016, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie" al Universităţii de Stat din Moldova au organizat:

- Vernisarea expoziţiei „Davele Moldovei (Fortificaţiile traco-getice din spaţiul pruto-nistrean la 70 de ani de la începutul cercetării)";
- Masa rotundă cu tema „Cercetarea fortificaţiilor traco-getice de pe teritoriul Republicii Moldova: rezultate şi perspective".

La discuţiile din cadrul mesei rotunde au participat cercetători ştiinţifici de la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi de la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, precum şi profesori de la Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă". De asemenea, la această manifestare ştiinţifică au fost prezenţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai instituţiilor menţionate.

În luările de cuvânt ale specialiştilor, care s-au ocupat în ultimele decenii de cercetarea fortificaţiilor traco-getice - dr. hab., prof. univ. Ion Niculiţă, dr., conf. univ. Aurel Zanoci, dr., conf. univ. Octavian Munteanu, dr. Vlad Vornic, cercetător ştiinţific Vasile Haheu -, au fost prezentate succint principalele rezultate ale investigaţiilor arheologice la această categorie de situri (Saharna Mare, Saharna Mică, Horodca Mică, Butuceni ş.a.).

La fel, a fost atrasă atenţia şi asupra problemelor cu care se confruntă cercetarea arheologică a cetăţilor traco-getice, fiind propuse şi unele căi de soluţionare a acestora.

Masa rotundă „Cercetarea fortificaţiilor traco-getice de pe teritoriul Republicii Moldova: rezultate şi perspective” Masa rotundă „Cercetarea fortificaţiilor traco-getice de pe teritoriul Republicii Moldova: rezultate şi perspective” Masa rotundă „Cercetarea fortificaţiilor traco-getice de pe teritoriul Republicii Moldova: rezultate şi perspective” Masa rotundă „Cercetarea fortificaţiilor traco-getice de pe teritoriul Republicii Moldova: rezultate şi perspective”


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu