EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Armata ca factor important în mobilitatea socială a Imperiului Roman
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Armata ca factor important în mobilitatea socială a Imperiului Roman

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Statul roman – una din cele mai elocvente civilizații europene, s-a perpetuat în timp o perioadă destul de îndelungată (754/753 a. Chr. – 476 p. Chr.). Cercetătorii scot în evidență o serie de factori și cauze a decăderii Imperiului Roman. Însă, este mai complicat de a stabili cauzele menținerii atât de îndelungate a statului roman, a culturii și civilizației romane. Printre acestea poate fi menționat nivelul înalt al culturii romane, precum și importanța acordării dreptului de
cetățenie elitei locale din provincii.

Armata, care cu ajutorul armelor a creat și menținut acest imperiu, de asemenea reprezintă un indiciu de bază. Ea, însă, trebuie tratată și ca un factor important al mobilității sociale. Imperiul Roman nu s-a străduit să creeze niciodată un sistem de caste (ca în India antică) unde ascensiunea socială nu ar fi fost posibilă. Din anumite considerente de ordin demografic au fost create condiții pentru avansarea reprezentanților păturilor de jos spre elita socială și politică a Imperiului Roman. Aceasta a fost posibil, mai ales, pentru ofițerii din armata romană, cum ar fi cei din legiunile ce au staționat în provinciile Dacia, Moesia și Pannonia.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu