EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

Aspecte ale mediului urban al Chișinăului la începutul secolului al XX-lea (1900-1918)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Aspecte ale mediului urban al Chișinăului la începutul secolului al XX-lea (1900-1918)

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Аспекты быта жителей г. Кишинева в начале XX-ого века

В начале XX-ого века быт населения г. Кишинева познает интенсивный процесс модернизации. Кишинев становится главным городским центром Бессарабии и одним из самых больших городов Российской Империи. Жизнь становится интенсивнее особенно в центре города, где были расположены большинство публичных заведений, как официальные (школа, трибунал, банки), так и развлекательные (театры, кинотеатры, бары, кафе) и др. Местные власти предприняли различные мероприятия для улучшения быта кишиневского населения, включая улучшение санитарных условий, оптимизация санитарных услуг, освещение дорог и частных домов, а также строительство телефонных линий. В результате изучения разных аспектов быта населения г. Кишинева видно, что уровень жизни населения отставал в несколько раз по сравнению с другими большими городами Европы, но в то же время наблюдаются существенные изменения в данной области.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu