EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Biserici paleocreștine din spațiul românesc în evul mediu timpuriu
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Biserici paleocreștine din spațiul românesc în evul mediu timpuriu

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: культовые сооружения, христианство, раннее Средневековье, румынское пространство.

Резюме: На основе исследования многих скальных церквей румынского региона, расположенных на територии Добруджи и вокруг Карпатского хребта, автор констатирует наличие там целого ряда христианских храмов, относящихся к периодам раннего христианства и раннего Средневековья. По мнению автора, культовые сооружения создавались по большей части из крепкого материала по причине крайне нестабильной внешней обстановки, обусловленной натиском переселенческих и кочевнических народов. На основе новых археологических данных можно утверждать, что на территории будущей Молдовы находилась епископия под руководством хореписка (епископа сельских поселений). Наличие и выявление очень ценного экспоната, который является редким образцом художественного, иконографического и фольклорного достояния румын периода раннего Средневековья (прорисованный красный кирпич), предоставляет нам первое письменное свидетельство о присутствии христианства на этом пространстве.

Список иллюстраций:
Рис. 1. План церкви сирийского обряда в Каллатисе (по Theodorescu 1963).
Рис. 2. План каменного сооружения в Собарь (по Niculiță, Popa 2000).
Рис. 3. Каменное сооружение в Собарь (по Popa 2001).
Рис. 4. Кирпич с прорисованными линиями из Собарь. Фотография.
Рис. 5. Кирпич с прорисованными линиями из Собарь. Рисунок.
Рис. 6. План пещеры Лиману, уезд Констанца (по Păun 2000).
Рис. 7. Пещера св. апостола Андрея (по Păun 2000).
Рис. 8. Скальная церковь Овидения (Введенская) в Бистрицком монастыре (по Păun 2000).
Рис. 9. План церкви Пещеры Бекира возле г. Сороки.
Рис. 10. План скальной церкви Даниила Сихастру (Отшельника) (по Păun 2000).
Рис. 11. Скальная церковь Четэцуя Негру-Водэ (по Păun 2000).
Рис. 12. Скальный комплекс в Бутучень (Старый Орхей) (по Ghid 1998). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu