EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

Biserica Sf. Gheorghe din Chișinău (1819)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Biserica Sf. Gheorghe din Chișinău (1819)

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Церковь Св. Георгия в Кишиневе (1819)

В данной статье описана история строительства кишиневской церкви Св. Георгия между 1814 и 1819 гг. на базе архивных источников и историографической литературы. С самого начала существования этой церкви судьба многих кишиневских личностей пересеклась с этим религиозным храмом, построенным при помощи бывшего благочина Орхейского цинута Ставараке Костин и архитектора Иона Зайчука из Буковины, в развитом стиле молдавских средневековых церквей. Архитектурные составные памятника проанализированы на базе планиметрического воспроизведения и визуальным наблюдением. Как считает автор, церковь Св. Георгия является одна из самых ярких архитектурных достижений Кишинева ХIХ в., которая развивала художественную традицию Молдавского Княжества после аннексии Бессарабии к царской России. Список иллюстраций: Рис. 1. Отрывок Доклада, написанного Ставараке Костин в 1818 г. с автографом. Рис. 2. Фотография Кишиневской Церкви Св. Георгия, вид с северо-восточный стороны. Рис. 3. План Кишиневской Церкви Св. Георгия.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu