EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Cercetări arheologice la situl Saharna-Dealul Mănăstirii
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cercetări arheologice la situl Saharna-Dealul Mănăstirii

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Археологические изыскания на селище Сахарна-Дялул Мэнэстирий

Археологические изыскания на селище Сахарна-Деалул Мэнэстирий в 2005 и 2006 годах проводились на свободных от посева многолетних трав площади близи фортификационных сооружений гетского городища Сахарна Маре. В ходе исследований двумя раскопами был выявлен ряд закрытых комплексов, в которых найден достаточно выразительный керамический материал. Были обнаружены отдельные участки рва, расположенного к югу перед линией обороны гетского городища, который был известен по раскопкам конца ’40 годов XX века. Анализ материала, выявленного на данных участках рва, равно как в ямах и культурном слое, морфологически, а также по мотивам и техники нанесении орнамента, полностью подтверждает его соответствие ассортименту керамических изделий свойственных раннежелезному комплексу типа Козия-Сахарна и Бабадаг II.

Список иллюстраций:


Рис. 1. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Раскоп 1: 1 - планы и профиль раскопа; 2 - диаграмма профиля (метод Harris-Matrix). Рис. 2. Сахарна-Деалул Мэнэстирий: 1 - местоположение раскопов 1 и 2; 2 - раскоп 2, планы и профиль. Рис. 3. Сахарна-Деалул Мэнэстирий: 1-10 - индивидуальные находки культурного слоя; 11-18 - ров 1, архе- ологический инвентарь. Рис. 4. Сахарна-Деалул Мэнэстирий: 1-18 - керамика культурного слоя. Рис. 5. Сахарна-Деалул Мэнэстирий: 1-13 - фрагменты черпаков и кубков из культурного слоя. Рис. 6. Сахарна-Деалул Мэнэстирий: 1-22 - фрагменты корчаг из культурного слоя. Рис. 7. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Раскоп 1. Ров 2: 1 - план и профиль; 2-21 - археологический инвентарь. Рис. 8. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Раскоп 2. Ров 2: 1 - план и профиль; 2-19 - археологический инвентарь. Рис. 9. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Раскоп 2. Ров 2: 1 - вид с востока; 2 - вид с западной стороны; 3 - общий вид рва в раскопе. Рис. 10. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Яма 1: 1 - план и профиль, 2-16 - археологический инвентарь. Рис. 11. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Яма 1: 1-20 - археологический инвентарь. Рис. 12. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Яма 2: 1-2 - план и профиль; 3-4 - керамический сосуд обнаруженный в заполнении. Рис. 13. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Яма 2: 1-2 - керамические сосуды из заполнения ямы. Рис. 14. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Яма 2: 1-19 - археологический инвентарь. Рис. 15. Сахарна-Деалул Мэнэстирий: 1 - яма 3, план и профиль; 2 - яма 4, план и профиль; 3-7 - археологический инвентарь ямы 3; 8-9 - археологический инвентарь ямы 4. Рис. 16. Сахарна-Деалул Мэнэстирий: 1 - яма 5, план и профиль; 2 - яма 6, план и профиль; 3-6 - археологический инвентарь ямы 5; 7-9 - археологический инвентарь ямы 6. Рис. 17. Сахарна-Деалул Мэнэстирий. Послойное статистическое соотношение керамического материала.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu