EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Cercetările arheologice ale tumulilor de pe malul stâng al Prutului Mijlociu (investigațiile din anii 1982, 1984)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cercetările arheologice ale tumulilor de pe malul stâng al Prutului Mijlociu (investigațiile din anii 1982, 1984)

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Acest articol introduce în circuitul științifi c materialele descoperite în procesul cercetării a cinci tumuli, din stânga cursului de mijloc al Prutului. Sunt prezentate 25 de complexe funerare, care refl ectă evenimente și procese din diferite epoci istorice. În acest context prezintă un interes deosebit mormântul 4/6 din perioada eneoliticului târziu. Acest complex aparține unei serii de morminte tumulare timpurii, descoperite în arealul culturii Cucuteni-Tripolie. Înmormântarea s-a efectuat într-o groapă circulară în plan, defunctul era plasat pe partea dreaptă, în poziție chircită, orientat spre Est. Restul tumulilor au fost ridicați în epoca Bronzului timpuriu, de către purtătorii culturii „Jamnaja”. Mormintele secundare sunt atribuite culturii „katakombnaya”, KMK, culturii sarmaților și perioadei nomazilor târzii.

Lista ilustrațiilor:

Fig. 1. Planul general. Fig. 2. 1 - Tumulul 3, plan și profi l; 2 - tumulul 4, plan și profi l; 3 - tumulul 4, vas din mantaua tumulului. Fig. 3. 1 - Tumulul 3, mormântul 3; 2 - tumulul 4, mormântul 3; 3 - tumulul 4, mormântul 1; 4 - tumulul 4, mormântul 2; 5 - tumulul 4, vas din mormântul 2; 6 - tumulul 3, mormântul 1; 7 - tumulul 3, cataramă din mormântul 1-?; 8 - tumulul 3, mormântul 4. Fig. 4. 1 - Tumulul 4, mormântul 6; 2 - tumulul 3, mormântul 2; 3 - tumulul 3, vas din mormântul 2. Fig. 5. 1 - Tumulul 5, plan și profi l; 2 - tumulul 7, plan și profi l. Fig. 6. 1 - Tumulul 5, mormântul 2; 2 - tumulul 5, mormântul 6; 3 - tumulul 5, mormântul 3; 4 - tumulul 5, vas din mormântul 2; 5 - tumulul 5, mormântul 5; 6 - tumulul 5, cuțit de fi er din mormântul 1; 7. Tumulul 5, piatră de prund din mormântul 4; 8 - tumulul 5, inel din mormântul 5; 9 - tumulul 5, vas din mormântul 2; 10 - tumulul 5, mormântul 4. Fig. 7 - Tumulul 6, plan și profi l. Fig. 8. 1 - Tumulul 6, mormântul 1; 2 - tumulul 6, mormântul 2; 3 - tumulul 6, mormântul 4; 4 - tumulul 6, mulaj de bârne din mormântul 2; 5 - tumulul 6, mormântul 5; 6 - tumulul 7, mormântul 2. Fig. 9. 1 - Tumulul 6, mormântul 3; 2 - tumulul 6, oglindă din mormântul 3; 3 - tumulul 6, ac din mormântul 3; 4 - tumulul 6, piesă de fi er din mormântul 3, fragment; 5 - tumulul 6, mărgele mărunte din mormântul 3; 6 - tumulul 6, mărgele din mormântul 3; 7 - tumulul 7, mormântul 3; 8 - tumulul 6, piesă de fier din mormântul 3, fragment; 9 - tumulul 6, fragment de fi bulă din mormântul 3; 10 - tumulul 7, mormântul 1; 11 - tumulul 6, mărgele din mormântul 3.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu