EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1

Complexul de amfore antice din prima jumătate a sec. VI a. Chr. din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, cetatea de vest de la Bel’sk
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Complexul de amfore antice din prima jumătate a sec. VI a. Chr. din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, cetatea de vest de la Bel’sk

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

În articol sunt prezentate materialele din complexul închis din cenușarul nr. 13, cetatea de vest de la Bel'sk. Aici, într-o groapă menajeră au fost descoperite 285 fragmente de amfore antice, dintre care au fost identifi cate cioburile a 13 amfore produse la Klazomene și una în Milet. Buzele amforelor de tip Klazomene, după profil, au fost împărțite în trei variante distincte. Acestea își găsesc cele mai apropiate analogii printre recipientele datate în prima jumătate a sec. VI a. Chr.

Lista ilustrațiilor:

Fig. 1. Amplasarea cetății de la Bel'sk: 1 - amplasarea cetății în nordul Mării Negre; 2 - schema cetății Bel'sk; 3 - planul fortifi cației de vest cu indicarea locului cenușarelor.
Fig. 2. Planul și profi lul gropii nr. 11, cenușarul nr. 13, fortificația de vest de la Bel'sk.
Fig. 3. Umplutura gropii nr. 11, cenușarul nr. 13, fortifi cația de vest de la Bel'sk: 1 - umplutura părții superioare; 2 - umplutura părții inferioare (vedere dinspre vest).
Fig. 4. Aglomerație de fragmente de amfore, fragmente de lut ars, pereți de vase modelate cu mâna și oase de animale din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, fortifi cația de vest de la Bel'sk: 1 - în partea de vest a gropii; 1 - în partea de est a gropii.
Fig. 5. Fragmente de buze de amfore de tip Klazomene din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, fortifi cația de vest de la Bel'sk: 1-6 - fragmente descoperite în aglomerație; 7 - fragment descoperit la fundul gropii.
Fig. 6. Fragmente de amfore de Klazomene din aglomerația din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, fortifi cația de vest de la Bel'sk: 1, 2, 4-15 - descoperiri din aglomerație; 3, 16 - descoperiri de la fundul gropii; 1-6 - buze de amfore; 7, 8 - piciorușe de amfore; 9-16 - fragmente de toarte de amfore.
Fig. 7. Fragmente de amfore din aglomerația din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, fortifi cația de vest de la Bel'sk: 1-5, 7, 8 - Klazomene; 6 - Milet. 1-5 - fragmente de toarte; 5 - fragment de gât; 6 - fragment de buză.
Fig. 8. Pereți de amfore de tip Klazomene, decorați cu benzi roșii din aglomerația din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, fortificația de vest de la Bel'sk.
Fig. 9. Tabelul buzelor de amfore de tip Klazomene din groapa nr. 11, cenușarul nr. 13, fortificația de vest de la Bel'sk.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu