EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

Congresul de pace de la Paris din 1856. Raporturile franco-ruse și problema românească
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Congresul de pace de la Paris din 1856. Raporturile franco-ruse și problema românească

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Парижский конгресс по вопросам перемирия 1856 года. Французско-русские отношения и румынский вопрос

Резюме

Спустя 40 лет после Венского конгресса, завершившего наполеоновские войны, европейская дипломатия собралась в Париже. Франции, вместе с Англией, удалось победить Россию в Крымской войне, и она удостоилась лавров победителя. На повестке внешней политики великих держав оказался румынский вопрос. Несмотря на то, что Россия оказалась побежденной, она сблизилась с Францией вследствие секретных переговоров между герцогом де Морни и русским послом в Вене Горчаковым в 1855 г.

Парижский конгресс продемонстрировал очевидность этого сближения. Именно Франция выдвинула на обсуждение объединение принципатов, что неожиданно нашло поддержку у России, которая желала реабилитироваться перед румынами и искала возможность уничтожить англо-французский союз. Несмотря на это, две страны, враждовавшие во время Крымской войны, сотрудничали во имя осуществления желаний румын, а иногда Франция была готова уступить русским. Парижский конгресс не дал окончательного решения по вопросу объединения из-за противоположности мнений великих держав, но обнаружил поддержку со стороны России. 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu