EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Considerații asupra necropolei getice de la Dănceni
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Considerații asupra necropolei getice de la Dănceni

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Некоторые соображения по поводу гетского могильника Дэнчень

В специальной и исторической литературе уже давно укоренилось мнение, что гетские племена Восточно- Карпатского региона, в особенности, те что обитали в лесистой зоне Молдовы в VI-IV вв. до н.э., в погребальном обряде практиковали биритуализм – ингумация и сожжение. Весомым аргументом в пользу таких суждений служил и служит известный многослойный могильник Дэнчень. Его горизонт I тыс. до н.э., по их мнению, и содержит те комплексы скифо-фракийского облика – ингумации и сожжения. Некоторые исследователи используют эти комплексы для аргументации фрако-гетского континуитета в регионе, а другие – как показатель симбиоза традиций в становлении новой археологической культуры в регионе, культуры гетов. Детальное сопоставление информации по могильнику и его материалов, доступные из публикаций и отчетах по раскопкам позволило нам выделить среди «раннегетских» находок могильника Дэнчень два разно- временных и разноэтничных горизонта – скифский с ингумациями, периода среднескифской культуры, и типично гетский, с сожжениями, датированный в пределах конца V – начала IV в. до н.э.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu