EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Înmormântarea getică prin incinerație din așezarea medievală Poiana I
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Înmormântarea getică prin incinerație din așezarea medievală Poiana I

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Гетское погребение с сожжением на средневековом поселении Пояна I

В процессе раскопок на молдавском средневековом поселении Пояна I на Среднем Днестре было обнаружено также одно погребение с сожжением, отнесенное П.П. Бырней к скифскому времени. Найденные в фондах НМИМ материалы из этого комплекса позволили отнести его к культуре гетов и датировать первой половиной V века до н.э. Уточнение местонахождения погребения позволило предположить, что, возможно, оно является периферийным комплексом небольшого могильника. Поселение, обитатели которого совершили это захоронение, скорее всего, расположено неподалеку, на второй террасе берега Днестра, в таких же условиях рельефа, как и находящееся поблизости гетское поселение Тарасова.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Расположение памятника Пояна I.

Рис. 2. План средневекового поселения Пояна I (по Бырня 1969) с указанием территории исследованной в 1956 г. и места обнаружения гетского погребения (М. 1).

Рис. 3. Инвентарь гетского погребения.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu