EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 2


Considerații privind muzeificarea sitului istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Considerații privind muzeificarea sitului istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varnița

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Ключевые слова: музеефикация, исторический памятник, музей, продвижение, наследие, исследование.

Резюме: В статье «О музеефикации исторического памятника Лагерь шведского короля Карла XII в Варнице» рассматривается проблема пребывания шведского короля Карла XII в Молдове, на правом берегу Днестра, в Бендерах и Варнице, и необходимость исследования и освещения общего сегмента истории Молдовы, Турции и Швеции через музеефикацию исторического памятника. Особое внимание уделяется вопросу разработки в 19 веке планов расположения лагерей шведского короля в Бендерах и Варнице, особенно плана, созданного в 1840 году Богданом Эйтнером, который хранится в фондах Национального музея истории Молдовы (Кишинев). При рассмотрении вопроса используется новый подход, что особенно выражается в выделении роли определенных деятелей и учреждений в сохранении памяти о шведском короле Карле XII в межвоеннный период. Оригинальны также выдвинутые автором перспективы относительно образовательной роли, которую может нести музеефикация исторического памятника. Е. Плошница считает, что защита исторического памятника путем его музеефикации представит историческую ретроспективу и пробудит память, которая поможет формированию индивидуальной культурной идентификации. Автор выражает надежду, что Швеция и Республика Молдова, местное сообщество и органы управления смогут использовать сегмент общей истории, связанный с именем шведского короля Карла XII. За последние годы сотрудники Национального музея истории Молдовы выдвинули много идей и предложений относительно реабилитации исторического памятника Лагерь шведского короля Карла XII в Варнице. Так, в 2007-2008 гг. А. Корнецки был разработан проект Историческое наследие, который предусматривал привлечение к работе по восстановлению варницкого памятника специалистов из Республики Молдова, Швеции и Румынии. По определенным объективным причинам проект не был реализован. В конце 2015 года доктор исторических наук Елена Плошница разработала и представила в рамках европейской программы CHOICE (Cultural Heritage Opportunity For Improving Civic Engagement), от имени общественной ассоциации села Варница, проект «Исторический памятник Лагерь шведского короля Карла XII в Варнице - изучение и продвижение». Этот проект направлен на достижение нескольких важных целей:
- научное и общественное использование исторического памятника и введение его в культурный и туристический оборот;
- консервация и музеефикация исторического памятника, включая реставрацию памятника шведскому королю;
- инновационная интерпретация культурного наследия исторического памятника;
- мобилизация местного сообщества на охрану культурного наследия и усиление роли местных общественных организаций в этом процессе.
Проект получил грант и будет реализован в период с апреля 2016 по апрель 2017 года.

Список иллюстраций:
Рис. 1. План лагеря шведского короля Карла XII в Варнице, 1840 г. Автор Б. Эйтнер. Рис. 2. Памятник шведскому королю Карлу XII в Варнице, 1932 г.
Рис. 3. Памятник шведскому королю Карлу XII в Варнице, 2015 г.
Рис. 4. Археологические исследования в Варнице, на месте лагеря шведского короля Карла XII, 1993 г.
Рис. 5. Керамический сосуд, обнаруженный в ходе археологических раскопок в Варнице в 1993 г.

Elena Ploșnița, Tatiana Buianina
Costul unei vizite la muzeu. Analiza unui sondaj de opinie
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Elena Ploșnița
Biletul de intrare și marketingul muzeal
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015
Elena Ploșnița
Conacul familiei Lazo de la Piatra. Repere de muzeificare
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Elena Ploșnița
Savantul Ovidiu Bădina – contribuții muzeografice
Tyragetia, serie nouă, vol. XVII [XXXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Elena Ploșnița
Eveniment muzeal 2013: Proiect internațional Pe când Suedia era guvernată din Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC