EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Unele considerații privind organizarea expoziției permanente a muzeului de istorie
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Unele considerații privind organizarea expoziției permanente a muzeului de istorie

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Некоторые соображения по поводу проектирования постоянной экспозиции музея истории

В связи с реорганизацией некоторых музеев системы Министерства культуры и туризма и системы Академии Наук и оформлением новой музейной единицы – Национальный Музей Археологии и Истории Молдовы – необходимо спроектировать и создать новую постоянную экспозицию. В статье проанализированы методы и принципы проектирования экспозиций, их развитие на протяжении истории музейного дела в республике и аргументированы необходимость и своевременность создания но- вой постоянной экспозиции музея. Особое внимание автор уделяет вопросу о показе современной истории в экспозиции и методу отражения исторического процесса, считая, что необходимо создать тематическую экспозицию, основанную на современных информационных технологиях. Будущая экспозиция не может обойтись и без научных реконструкций, уделяется большое внимание роли художника в проектировании экспозиции и необходимости союза художника и музеолога. Автор уверен, что создание научной, убедительной и интересной экспозиции не только привлечёт посетителей и даст возможность каждому из них понять самые важные события истории Молдовы с древнейших времён и до наших дней, но также позволит им самостоятельно сделать свои выводы.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu