EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B).

Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice.

Fragmentele originale descoperite, au permis realizarea unei restaurări fidele a piesei arheologice, oferindu-ne, în acest context, un obiect patrimonial de excepție.

Piesa numită convențional ,,vas" reprezintă un dispozitiv în formă de trinoclu format din trei monocluri - tuburi ceramice unite la capete prin intermediul unor punţi. Monoclurile au corpuri cilindrice goale în interior, la mijloc fiind ovale, cu buza și baza evazate în formă de pâlnii, marginile de la extremităţi fiind plate.

Vasul de culoare roșie-cărămizie este modelat dintr-o pastă fină de lut, arsă oxidant şi decorat cu ornament pictat, pentru care s-au folosit coloranţi naturali, de nuanță negru-vișinie. Monoclurile identice ca formă și dimensiuni sunt pictate în aceeași manieră decorativă. Pe exterior, atât pâlniile superioare, cât și cele inferioare, împreună cu mijlocul piesei și punțile, este pictat un decor cu motive geometrice. Ornamentul stilizat de pe vas este desfășurat în două și trei niveluri pe verticală și compartimentat în patru registre. Cea mai importantă zonă ornamentată de pe trinoclu este spațiul dintre pâlnii în zona mediană. Decorul este compus dintr-un grup din opt linii orizontale executate pe mijlocul monoclurilor și trei grupuri din câte 3-4 linii dispuse vertical între registre despărțite de benzi paralele relativ groase. Pe partea exterioară, pâlniile sunt ornamentate cu cercuri interiorul cărora se întretaie de un grup de trei linii și un punct mare pictat, iar în preajma lor sunt mai multe reprezentări foliacee. Se observă, de asemenea, și câteva linii spiralate între alte benzi groase dispuse în triunghiuri cu o latură concavă. În interiorul pâlniilor, suprafața este rudimentar netezită, formând mai multe caneluri neuniforme, care reprezintă urmele apăsate ale uneltei cu care s-a modelat interiorul, iar la o analiză mai atentă se poate admite și existența unor urme ale degetelor olarului. Decorul prezintă imagini ale unor creaturi mitologice și simboluri a unor ideii și credințe religioase ale comunităților preistorice cucuteniene, de unde este presupusă și funcţionalitatea acestor piese, care puteau fi utilizate în practici magico-rituale.

Dimensiunile vasului sunt următoarele: înălţimea - 228 mm; diametrele extremităţilor variază de la 135 la 142 mm; diametrul maxim pe linia a două binocluri / lăţimea vasului - 285-291 mm.

Vasul trinocul de la Florești aparține perioadei clasice a culturi Cucuteni, când foarte larg sunt cunoscute așa-numitele vase-„binocluri". Privit în acest context, trinoclul de la Florești se prezintă a fi o piesă de unicat nu numai în spațiul pruto-nistrean, dar și în întreaga arie de răspândire a civilizației Cucuteni-Tripolie, de la Carpați până la Nipru.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1


Considerații privind stațiunea Bobulești V din paleoliticul inferior în bazinul râului Răut
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Considerații privind stațiunea Bobulești V din paleoliticul inferior în bazinul râului Răut

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Некоторые данные о раннепалеолитической стоянки Бобулешть V в бассейне рeки Рэут

Среди раннепалеолитических памятников на территории Молдовы видное место занимает стоянка Бобулешть V в бассейне реки Рэут. Она находилась на поверхности третей террасы Рэута между селами Гура-Каменчий и Бобулешть Флорештского района. На поверхности террасы, сильно разрушенной ежегодными разливами реки, были собраны более трех тысяч кремневых предметов – раннепалеолитических нуклеусов, отщепов и орудий, характерных для домустьерских памятников региона. Для расщепления кремня обитатели стоянки применяли Клектонскую технику. Типологическая классификация орудий стоянки Бобулешть V произведена по методу Ф. Борда. Описание каждого предмета дается последовательно с соблю- дением номера, закрепленного за каждым типом изделий в списке. Заметное число составляют выемчатые и зубчатые орудия, а также много клювовидных форм (N62), характерных только для раннепалеолити- ческих памятников этого региона. Ближайшие аналогии для кремневых изделий стоянки Бобулешть V мы находим среди раннепалеолитических памятников Дуруитоаря Веке, Мерсына, Рипичень-Извор, Лука-Врублевецкая, которые образуют группу стоянок людей эпохи рисского оледенения.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Общий вид на полуостров между селами Гура Каменчий и Бобулешть V и VI. Рис. 2. План полуострова с палеолитическими местонахождениями Бобулешть V и VI: 1 - граница местона- хождения Бобулешть V; 2 - граница местонахождения Бобулешть VI; 3 - шурфы. Рис. 3. Геологическое строение бобулештского полуострова (по И.К. Ивановой): 1 - третичные отложения; 2 - галечники; 3 - супеси с гравийными прослоями; 4 - щебень известняка, перемешанного с галькой; 5 - песчанистые алевриты; 6 - голоценовая почва; 7 - суглинки; 8 - голоценовый аллювий. Рис. 4. Кремневые нуклеусы: 1-3, 5 - одноплощадочные ашельские; 4 - двухплощадочный ашельский; 6 - грубопризматический; 7, 8 - дисковидные; 9 - атипичный. Рис. 5. Кремневые нуклеусы: 1-3 - шаровидные; 4-6 - атипичные; 5 - грубопризматический. Рис. 6. Кремневые предметы: 1-3, 5 - скребла простые прямые; 4, 6 - скребки; 7 - скребло, ретушированное с брюшка. Рис. 7. Кремневые предметы: 1, 6 - скребла простые вогнутые; 2, 4, 8 - скребла простые выпуклые; 3 - скреб- ло конвергентное выпуклое; 5 - скребло-острие; 7 - скребло двойное двояковыпуклое. Рис. 8. Кремневые предметы: 1 - скребло-скребок на ударной площадке; 2 - скребло двойное прямовыпук- лое; 3 - скребло двойное прямовыпуклое; 4 - скребло двойное выпукло-вогнутое; 5 - скребло простое вогнутое; 6 - скребло поперечное прямое. Рис. 9. Кремневые предметы: 1 - скребло ретушированное с брюшка; 2 - скребло угловатое; 3 - скребло c двусторонней ретушью; 4 - скребок; 5, 8 - проколки; 6, 7 - резцы; 9 - скребочек мустьерский; 10 - нож со спинкой. Рис. 10. Кремневые предметы: 1-4, 6-8 - зубчатые орудия; 5, 10 - выемчатые орудия; 9 - скребло поперечное выпуклое. Рис. 11. Кремневые предметы: 1 - нож со спинкой; 2 - скребочек люстерский; 3, 4 - отщепы усеченные; 5, 6, 8 - выемчатые орудия; 7, 9 - зубчатые орудия. Рис. 12. Кремневые предметы: 1, 2 - остроконечные тейякские; 3, 4 - правильные острия (псевдоостроко- нечники); 5 - клювовидный резчик; 6 - клювовидное острие; 7 - скребок на ударной площадке; 8 - стамескообразное орудие. Рис. 13. Кремневые предметы: 1 - стамескообразное орудие; 2 - зубчатое орудие; 3 - долотовидное орудие; 4 - клювовидный резак; 5 - скребок на ударной площадке; 6 - клювовидный резчик; 7 - клювовидное острие. Рис. 14. Кремневые предметы: 1, 7 - клювовидные острия; 2 - клювовидное острие тройное; 3 - клювовидное острие двойное; 4 - острия дуруиторского типа; 5 - долотовидное орудие; 6 - острие с долотовидным орудием; 8 - острие-нож (мерсынского типа); 9 - острие-резак. Рис. 15. Кремневые предметы: 1 - частичный бифас; 2, 5, 6 - клювовидные резчики; 3 - верхний конец ручного рубила; 4 - бифас нуклевидной формы.

Ilie Borziac, Nicolae Chetraru
Un depozit de piese litice cucuteniene de la Costești
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B). Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC