EN RO#Exponatul Lunii

>>>

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG. Reușind să supraviețuiască lagărelor de corecție prin muncă, Eufrosinia Kersnovski își va asuma peste ani statutul de martor ocular al atrocităților regimului totalitar-comunist, lăsând generațiilor următoare 12 caiete de amintiri despre infernul prin care a trecut, acestea fiind însoțite de circa 700 de ilustrații color.

Publicate sub genericul „Cât costă omul", sub îngrijirea academicianului Valeriu Pasat, relatările Eufrosiniei Kersnovski dezvăluie prețul vieții umane în contextul represiunilor politice, captând cu o sinceritate sfâșietoare experiențele din lagărele de muncă forțată și determinarea sa de a supraviețui și de a relata adevărul despre suferințele îndurate. Pe lângă relatarea evenimentelor, autoarea narațiunilor reflectează profund asupra naturii umane și asupra modului în care regimul totalitar a degradat valorile morale și demnitatea umană. În volum sunt inserate ilustrații color de o valoare istorică de neprețuit, oferind detalii autentice despre viața în GULAG și despre impactul represiunilor politice asupra indivizilor și comunităților. „Cât costă omul" este mai mult decât o simplă mărturie despre suferință; este o condamnare puternică a totalitarismului și o celebrare a spiritului uman, aducând în prim-plan vocea unei femei care a reușit să transforme trauma personală într-un apel universal pentru justiție și adevăr.

Această lucrare documentează un capitol întunecat al istoriei și, totodată servește ca un memento al puterii rezilienței și solidarității umane în vremuri de grea încercare. Cartea îndeamnă vizitatorii muzeului de a reflecta asupra valorii vieții umane și asupra imperativului de a proteja libertatea și demnitatea umană.

 

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1


Considerații privind stațiunea Bobulești V din paleoliticul inferior în bazinul râului Răut
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Considerații privind stațiunea Bobulești V din paleoliticul inferior în bazinul râului Răut

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Некоторые данные о раннепалеолитической стоянки Бобулешть V в бассейне рeки Рэут

Среди раннепалеолитических памятников на территории Молдовы видное место занимает стоянка Бобулешть V в бассейне реки Рэут. Она находилась на поверхности третей террасы Рэута между селами Гура-Каменчий и Бобулешть Флорештского района. На поверхности террасы, сильно разрушенной ежегодными разливами реки, были собраны более трех тысяч кремневых предметов – раннепалеолитических нуклеусов, отщепов и орудий, характерных для домустьерских памятников региона. Для расщепления кремня обитатели стоянки применяли Клектонскую технику. Типологическая классификация орудий стоянки Бобулешть V произведена по методу Ф. Борда. Описание каждого предмета дается последовательно с соблю- дением номера, закрепленного за каждым типом изделий в списке. Заметное число составляют выемчатые и зубчатые орудия, а также много клювовидных форм (N62), характерных только для раннепалеолити- ческих памятников этого региона. Ближайшие аналогии для кремневых изделий стоянки Бобулешть V мы находим среди раннепалеолитических памятников Дуруитоаря Веке, Мерсына, Рипичень-Извор, Лука-Врублевецкая, которые образуют группу стоянок людей эпохи рисского оледенения.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Общий вид на полуостров между селами Гура Каменчий и Бобулешть V и VI. Рис. 2. План полуострова с палеолитическими местонахождениями Бобулешть V и VI: 1 - граница местона- хождения Бобулешть V; 2 - граница местонахождения Бобулешть VI; 3 - шурфы. Рис. 3. Геологическое строение бобулештского полуострова (по И.К. Ивановой): 1 - третичные отложения; 2 - галечники; 3 - супеси с гравийными прослоями; 4 - щебень известняка, перемешанного с галькой; 5 - песчанистые алевриты; 6 - голоценовая почва; 7 - суглинки; 8 - голоценовый аллювий. Рис. 4. Кремневые нуклеусы: 1-3, 5 - одноплощадочные ашельские; 4 - двухплощадочный ашельский; 6 - грубопризматический; 7, 8 - дисковидные; 9 - атипичный. Рис. 5. Кремневые нуклеусы: 1-3 - шаровидные; 4-6 - атипичные; 5 - грубопризматический. Рис. 6. Кремневые предметы: 1-3, 5 - скребла простые прямые; 4, 6 - скребки; 7 - скребло, ретушированное с брюшка. Рис. 7. Кремневые предметы: 1, 6 - скребла простые вогнутые; 2, 4, 8 - скребла простые выпуклые; 3 - скреб- ло конвергентное выпуклое; 5 - скребло-острие; 7 - скребло двойное двояковыпуклое. Рис. 8. Кремневые предметы: 1 - скребло-скребок на ударной площадке; 2 - скребло двойное прямовыпук- лое; 3 - скребло двойное прямовыпуклое; 4 - скребло двойное выпукло-вогнутое; 5 - скребло простое вогнутое; 6 - скребло поперечное прямое. Рис. 9. Кремневые предметы: 1 - скребло ретушированное с брюшка; 2 - скребло угловатое; 3 - скребло c двусторонней ретушью; 4 - скребок; 5, 8 - проколки; 6, 7 - резцы; 9 - скребочек мустьерский; 10 - нож со спинкой. Рис. 10. Кремневые предметы: 1-4, 6-8 - зубчатые орудия; 5, 10 - выемчатые орудия; 9 - скребло поперечное выпуклое. Рис. 11. Кремневые предметы: 1 - нож со спинкой; 2 - скребочек люстерский; 3, 4 - отщепы усеченные; 5, 6, 8 - выемчатые орудия; 7, 9 - зубчатые орудия. Рис. 12. Кремневые предметы: 1, 2 - остроконечные тейякские; 3, 4 - правильные острия (псевдоостроко- нечники); 5 - клювовидный резчик; 6 - клювовидное острие; 7 - скребок на ударной площадке; 8 - стамескообразное орудие. Рис. 13. Кремневые предметы: 1 - стамескообразное орудие; 2 - зубчатое орудие; 3 - долотовидное орудие; 4 - клювовидный резак; 5 - скребок на ударной площадке; 6 - клювовидный резчик; 7 - клювовидное острие. Рис. 14. Кремневые предметы: 1, 7 - клювовидные острия; 2 - клювовидное острие тройное; 3 - клювовидное острие двойное; 4 - острия дуруиторского типа; 5 - долотовидное орудие; 6 - острие с долотовидным орудием; 8 - острие-нож (мерсынского типа); 9 - острие-резак. Рис. 15. Кремневые предметы: 1 - частичный бифас; 2, 5, 6 - клювовидные резчики; 3 - верхний конец ручного рубила; 4 - бифас нуклевидной формы.

Ilie Borziac, Nicolae Chetraru
Un depozit de piese litice cucuteniene de la Costești
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

În 2024, se împlinesc trei decenii de la trecerea în neființă a Eufrosiniei Kersnovski, soroceanca deportată în noaptea de 12-13 iunie 1941 și, ulterior, condamnată de statul-partid la 20 ani de pușcărie pentru evadarea din GULAG...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC