EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Un depozit de piese litice cucuteniene de la Costești
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Un depozit de piese litice cucuteniene de la Costești

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Клад кукутенских каменных изделий у села Костешты Резюме В 1973 году во время исследования позднепалеолитической стоянки Костешть 1 (ныне находящейся под водами Костешстского водохранилища), в культурном слою стоянки был выявлен небольшой клад поздне-нетрипольских каменных изделий, среди которых нуклеусы, двусторонне обработанные орудия, пластины и тесло из глинистого сланца. Клад отнесется к трипольской культуре. Среди бифасов имеются предметы, оставленные на разные стадии работы, факт позволяющий проследить процесс их изготовления. Клад представляет собой редкий вид для Триполья и наряду с кладами из Кэрбуна из Кетрошики, открытый раньше, дополняет такую разновидность памятников позднего триполья в Днестровско-Прутском междуречье.
Список иллюстраций: Рис. 1. Схематический план местности, откуда происходит клад кукутенских предметов. Рис. 2. Предметы из клада: 1 - бифас; 2 - призматический одноплощадочный нуклеус. Рис. 3. Предметы из клада: 1-2 - бифасы. Рис. 4. Предметы из клада: 1-2 - бифасы. Рис. 5. Предметы из клада: 1 - тесло из кремнистого сланца; 2 - бифас. Рис. 6. Предметы из клада: 1 - бифас; 2-3 - пластины-ножи с ретушью. Рис. 7. Предметы из клада: 1-3 - пластины без ретуши; 4 - бифас.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu