EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Construcții de suprafață din siturile de la Saharna
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Construcții de suprafață din siturile de la Saharna

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Наземные сооружения с поселений вблизи с. Сахарна

В зоне села Сахарна (Резинский район, Республика Молдова) известно несколько памятников, относящихся к железному веку. На трёх из них: Сахарна Микэ, Сахарна Маре и Сахарна «Ла Шанц», – в течение не- скольких лет ведутся планомерные археологические исследования. В ходе этих изысканий установлено, что каменистый мыс Сахарна Микэ впервые был заселен в конце XII в. до н.э. В XI в. до н.э. здесь функционировало неукреплённое поселение. К концу этого века или в начале следующего (Х в. до н.э.) поселение было покинуто, а население переместилось в другое место. Вновь мыс Сахарна Микэ был заселён к VII в. до н.э., о чём свидетельствуют выявленные археологические материалы. Наиболее интенсивного экономического развития поселение достигло в VI-V вв. до н.э., а военного – к IVIII вв. до н.э., когда оно было укреплено сложной системой фортификационных сооружений. Исследованиями на территории поселения Сахарна Маре на основе датирующего материала установлено, что в VI-V вв. до н.э. оно занимало значительную часть мыса, а в IV-III вв. до н.э. достигло апогея своего развития. Укреплённое поселение Сахарна «Ла Шанц», как показывают археологические материалы, было основано в VII/VI вв. до н.э., а в последующее время, в V-IV вв. до н.э., было уже укреплено деревянно-земляными сооружениями. Дальнейшие исследования на этих памятниках позволят более точно определить не только время их заселения, но также период, когда они были покинуты.

Список иллюстраций:


Рис. 1. Расположение памятников Сахарна Маре, Сахарна Микэ и Сахарна «Ла Шанц». Рис. 2. План городища Сахарна Микэ. Рис. 3. Сахарна Микэ. План и разрез жилища № 1. Рис. 4. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 1. Рис. 5. Сахарна Микэ. Жилище № 2. Рис. 6. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 2. Рис. 7. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 2. Рис. 8. Сахарна Микэ. Жилище № 3. Рис. 9. Сахарна Микэ. План и разрез жилища № 3. Рис. 10. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 3. Рис. 11. Сахарна Микэ. Жилище № 4. 1 - план и разрез жилища; 2 - вид с юга; 3 - сосуд, обнаруженный внутри жилища. Рис. 12. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 4. Рис. 13. Сахарна Микэ. Комплекс № 1. Рис. 14. Сахарна Микэ. План и разрез комплекса № 1. Рис. 15. Сахарна Микэ. Инвентарь комплекса № 1. Рис. 16. Сахарна Микэ. Печь № 1. Рис. 17. План городища Сахарна Маре. Рис. 18. Сахарна Маре. Жилище № 1. Рис. 19. Сахарна Маре. Инвентарь жилища № 1. Рис. 20. Сахарна Маре. Жилище № 2. 1 - план и разрез жилища; 2 - платформа из глиняной обмазки; 3 - разрез жилища. Рис. 21. Сахарна Маре. Инвентарь жилища № 2. Рис. 22. Сахарна Маре. Печь № 1. Рис. 23. Сахарна Маре. Очаг № 1. Рис. 24. Сахарна Маре. Очаг № 2. Рис. 25. Сахарна Маре. Очаг № 3. Рис. 26. Сахарна Маре. Очаги № 4 и № 5. Рис. 27. Сахарна Маре. 1-2 - очаг № 3; 3 - сосуд, обнаруженный под очагом. Рис. 28. Сахарна Маре. Очаг № 7. Рис. 29. Сахарна Маре. Очаг № 8. Рис. 30. Сахарна Маре. 1-2 - очаг № 9; 3-6 - керамика, обнаруженная в основании очага. Рис. 31. План городища Сахарна «Ла Шанц». Рис. 32. Сахарна «Ла Шанц». 1-2 - печь № 1; 3-9 - керамика, обнаруженная в печи.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu