EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM). La momentul de față în expoziția arheologică a muzeului sunt expuse două cazane de bronz descoperite în anul 1988 lângă s. Nicolscoe, mun. Tiraspol. Alte două cazane aflate în colecțiile MNIM provin din tumulii de lângă Dubăsari și Răscăieții Noi.

Piesa prezentată în calitate de exponat al lunii reprezintă o descoperire mai puțin cunoscută, documentată în 1979 în tumulul nr. 1 din preajma satului Răscăieții Noi, raionul Ștefan-Vodă. Pe lângă dimensiunile sale remarcabile (aproximativ 10 m înălțime), această movilă funerară este cunoscută și prin descoperirea din anul 1953 a unei terminații din bronz executată în stilul animalier scitic. Ulterior, în contextul deteriorării acestei movile a fost găsit un cazan de bronz turnat atribuit culturii scitice. Cazanul a fost grav afectat mecanic, în urma căruia buza a fost deformată, iar pereții, împreună cu un mâner vertical păstrat, au fost îndoiți. S-au pierdut fragmente din partea superioară a corpului și un mâner. Înălțimea totală reconstituită a cazanului este de 24 cm (fără mânere), diametrul reconstituit al cazanului emisferic este de 30 cm, iar greutatea de 6,5 kg. În 2020, au fost obținute date privind compoziția chimică a aliajului cazanului de bronz, care au arătat că acesta a fost turnat dintr-un aliaj format din aproape 95 % cupru. Mormintele scitice cercetate în tumulul de la Răscăieții Noi au fost datate în secolul al IV-lea a. Chr. În același timp, cazanul cu mânere verticale de la Răscăieții Noi aparține unei perioade mai timpurii, acest fapt fiind demonstrat de terminația din bronz din prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. descoperită în anul 1953. În plus, în mormântul 7 din tumulul 2 de la Răscăieții Noi a fost găsită o placă reprezentând un prădător încolăcit (expusă în expoziția MNIM), datată la mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Astfel, cazanul din tumulul nr. 1 de la Răscăieții Noi, cel m ai probabil, aparține sfârșitului perioadei scitice medii, fiind datat la mijlocul, sau în al treilea sfert al secolului al V-lea î. Chr.

Cazanele de bronz scitice din nord-vestul Mării Negre sunt concentrate în trei regiuni principale: Bucovina-Podolia, Dunărea de Jos și Nistrul de Jos, unde a fost găsit și exemplarul din Răscăieții Noi. Unele cazane scitice au fost găsite în afara unui context arheologic, reprezentând descoperiri fortuite. Cu toate acestea, în asociere cu alte descoperiri „fortuite" (de ex. statui antropomorfe scitice), cazanele scitice marchează o prezență scitică, cel mai probabil, nu mai devreme de finalul secolului al VI-lea a. Chr. Cazanele pătrund în zona Bucovinei și Podoliei în perioada scitică timpurie și sunt cunoscute de la mijlocul secolului al VII-lea a. Chr. Cazanele din bronz turnate împreună cu purtătorii acestora, pătrund în zona de stepă cu 150-200 de ani mai târziu, la fel ca și complexele funerare „militare", care apar în regiunile de stepă de vest, nu mai devreme de mijlocul secolului al V-lea a. Chr. Marea majoritatea a complexelor funerare cu cazane se încadrează în a două jumătatea a sec. V a. Chr. La începutul secolului al IV-lea a. Chr. aceste cazane se întâlnesc mai rar, iar în al doilea sfert de secolului al IV a. Chr. au dispărut complet din practicile culturale ale populației din stepele nord-vest-pontice.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1


Construcții de suprafață din siturile de la Saharna
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Construcții de suprafață din siturile de la Saharna

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Наземные сооружения с поселений вблизи с. Сахарна

В зоне села Сахарна (Резинский район, Республика Молдова) известно несколько памятников, относящихся к железному веку. На трёх из них: Сахарна Микэ, Сахарна Маре и Сахарна «Ла Шанц», – в течение не- скольких лет ведутся планомерные археологические исследования. В ходе этих изысканий установлено, что каменистый мыс Сахарна Микэ впервые был заселен в конце XII в. до н.э. В XI в. до н.э. здесь функционировало неукреплённое поселение. К концу этого века или в начале следующего (Х в. до н.э.) поселение было покинуто, а население переместилось в другое место. Вновь мыс Сахарна Микэ был заселён к VII в. до н.э., о чём свидетельствуют выявленные археологические материалы. Наиболее интенсивного экономического развития поселение достигло в VI-V вв. до н.э., а военного – к IVIII вв. до н.э., когда оно было укреплено сложной системой фортификационных сооружений. Исследованиями на территории поселения Сахарна Маре на основе датирующего материала установлено, что в VI-V вв. до н.э. оно занимало значительную часть мыса, а в IV-III вв. до н.э. достигло апогея своего развития. Укреплённое поселение Сахарна «Ла Шанц», как показывают археологические материалы, было основано в VII/VI вв. до н.э., а в последующее время, в V-IV вв. до н.э., было уже укреплено деревянно-земляными сооружениями. Дальнейшие исследования на этих памятниках позволят более точно определить не только время их заселения, но также период, когда они были покинуты.

Список иллюстраций:


Рис. 1. Расположение памятников Сахарна Маре, Сахарна Микэ и Сахарна «Ла Шанц». Рис. 2. План городища Сахарна Микэ. Рис. 3. Сахарна Микэ. План и разрез жилища № 1. Рис. 4. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 1. Рис. 5. Сахарна Микэ. Жилище № 2. Рис. 6. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 2. Рис. 7. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 2. Рис. 8. Сахарна Микэ. Жилище № 3. Рис. 9. Сахарна Микэ. План и разрез жилища № 3. Рис. 10. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 3. Рис. 11. Сахарна Микэ. Жилище № 4. 1 - план и разрез жилища; 2 - вид с юга; 3 - сосуд, обнаруженный внутри жилища. Рис. 12. Сахарна Микэ. Инвентарь жилища № 4. Рис. 13. Сахарна Микэ. Комплекс № 1. Рис. 14. Сахарна Микэ. План и разрез комплекса № 1. Рис. 15. Сахарна Микэ. Инвентарь комплекса № 1. Рис. 16. Сахарна Микэ. Печь № 1. Рис. 17. План городища Сахарна Маре. Рис. 18. Сахарна Маре. Жилище № 1. Рис. 19. Сахарна Маре. Инвентарь жилища № 1. Рис. 20. Сахарна Маре. Жилище № 2. 1 - план и разрез жилища; 2 - платформа из глиняной обмазки; 3 - разрез жилища. Рис. 21. Сахарна Маре. Инвентарь жилища № 2. Рис. 22. Сахарна Маре. Печь № 1. Рис. 23. Сахарна Маре. Очаг № 1. Рис. 24. Сахарна Маре. Очаг № 2. Рис. 25. Сахарна Маре. Очаг № 3. Рис. 26. Сахарна Маре. Очаги № 4 и № 5. Рис. 27. Сахарна Маре. 1-2 - очаг № 3; 3 - сосуд, обнаруженный под очагом. Рис. 28. Сахарна Маре. Очаг № 7. Рис. 29. Сахарна Маре. Очаг № 8. Рис. 30. Сахарна Маре. 1-2 - очаг № 9; 3-6 - керамика, обнаруженная в основании очага. Рис. 31. План городища Сахарна «Ла Шанц». Рис. 32. Сахарна «Ла Шанц». 1-2 - печь № 1; 3-9 - керамика, обнаруженная в печи.

Aurel Zanoci
Tipologia și evoluția porților și căilor de acces în cetățile hallstattiene timpurii din spațiul tisonistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Aurel Zanoci
Tipologia și evoluția construcțiilor defensive din spațiul est-carpatic în secolele XII/XI-III a. Chr.
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tudor Arnăut
In memoriam professoris Constantini Predae
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut
Sistemul defensiv al cetății din epoca fierului – Saharna Mare
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Aurel Zanoci, Tudor Arnăut
Profesorul Ion Niculiță la 70 de ani
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Cazanele turnate din bronz din perioada scitică (secolele V-III a. Chr.) reprezintă descoperiri relativ rare în zonele de stepă și silvostepă din nordul Mării Negre, în special la limitele sale de vest. În acest context, vasele de acest gen descoperite pe teritoriul Republicii Moldova ocupă un loc special în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC