EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B).

Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice.

Fragmentele originale descoperite, au permis realizarea unei restaurări fidele a piesei arheologice, oferindu-ne, în acest context, un obiect patrimonial de excepție.

Piesa numită convențional ,,vas" reprezintă un dispozitiv în formă de trinoclu format din trei monocluri - tuburi ceramice unite la capete prin intermediul unor punţi. Monoclurile au corpuri cilindrice goale în interior, la mijloc fiind ovale, cu buza și baza evazate în formă de pâlnii, marginile de la extremităţi fiind plate.

Vasul de culoare roșie-cărămizie este modelat dintr-o pastă fină de lut, arsă oxidant şi decorat cu ornament pictat, pentru care s-au folosit coloranţi naturali, de nuanță negru-vișinie. Monoclurile identice ca formă și dimensiuni sunt pictate în aceeași manieră decorativă. Pe exterior, atât pâlniile superioare, cât și cele inferioare, împreună cu mijlocul piesei și punțile, este pictat un decor cu motive geometrice. Ornamentul stilizat de pe vas este desfășurat în două și trei niveluri pe verticală și compartimentat în patru registre. Cea mai importantă zonă ornamentată de pe trinoclu este spațiul dintre pâlnii în zona mediană. Decorul este compus dintr-un grup din opt linii orizontale executate pe mijlocul monoclurilor și trei grupuri din câte 3-4 linii dispuse vertical între registre despărțite de benzi paralele relativ groase. Pe partea exterioară, pâlniile sunt ornamentate cu cercuri interiorul cărora se întretaie de un grup de trei linii și un punct mare pictat, iar în preajma lor sunt mai multe reprezentări foliacee. Se observă, de asemenea, și câteva linii spiralate între alte benzi groase dispuse în triunghiuri cu o latură concavă. În interiorul pâlniilor, suprafața este rudimentar netezită, formând mai multe caneluri neuniforme, care reprezintă urmele apăsate ale uneltei cu care s-a modelat interiorul, iar la o analiză mai atentă se poate admite și existența unor urme ale degetelor olarului. Decorul prezintă imagini ale unor creaturi mitologice și simboluri a unor ideii și credințe religioase ale comunităților preistorice cucuteniene, de unde este presupusă și funcţionalitatea acestor piese, care puteau fi utilizate în practici magico-rituale.

Dimensiunile vasului sunt următoarele: înălţimea - 228 mm; diametrele extremităţilor variază de la 135 la 142 mm; diametrul maxim pe linia a două binocluri / lăţimea vasului - 285-291 mm.

Vasul trinocul de la Florești aparține perioadei clasice a culturi Cucuteni, când foarte larg sunt cunoscute așa-numitele vase-„binocluri". Privit în acest context, trinoclul de la Florești se prezintă a fi o piesă de unicat nu numai în spațiul pruto-nistrean, dar și în întreaga arie de răspândire a civilizației Cucuteni-Tripolie, de la Carpați până la Nipru.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1


Sistemul defensiv al cetății din epoca fierului – Saharna Mare
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Sistemul defensiv al cetății din epoca fierului – Saharna Mare

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Фортификационные сооружения на городище железного века – Сахарна Маре

В настоящее время в области Среднего Днестра, в Центральной Молдавской Возвышенности, известны свыше 82 памятников железного века. Наиболее представительные из них расположены на высоких мысах или возвышенностях, сосредоточенных вблизи с. Сахарна – Республика Молдова. Эти городища и селища известны еще с конца ’40-х годов XX-во столетия, когда Г.Д. Смирнов провел первые разведывательные раскопки. Среди этих памятников выделяется городище Сахарна Маре, на котором, начиная с 2001 года, ведутся планомерные археологические изыскания. Оно расположено на высоком каменистом мысу треугольной формы, окруженном с трех сторон глубокими оврагами с неприступными берегами. Только с южной стороны мыс соединяется с внешним миром. Археологическими исследованиями установлено, что мыс был заселен еще в раннежелезном веке, когда здесь существовало гальштатское поселение сахарно–солонченского типа. В последствии мыс был укреплен в его южной части сложными фортификационными сооружениями. Они состояли из перекрывающей мыс с юго-востока на северо-запад крепостной «стены» со рвом и трех полукруглых бастионов, расположенных в центре и по флангам. Изучение всех видов фортификационных сооружений городища Сахарна Маре дает основание предложить некоторые корректировки и уточнения в методике строительства укреплений на городищах I-го тысячелетия до н.э. Существующие на современной дневной поверхности остатки оборонительных сооружений в виде земляных валов, почти во всех случаях, представляют собой развал некогда построенной «стены». Фортификационные сооружения, как показали многочисленные материалы, выявленные при исследовании основной линии обороны и двух бастионов (третий разрушен), представляют собой конструкцию из бревенчатого деревянного дренажа, расположенного на предварительно выровненном уровне античной дневной поверхности. Чтобы деревянный настил не подвергался влажности, между ней и античной поверхностью клали слой песка. От деревянного дренажа, который представлял подошву оборонительного сооружения, возвышались на определенном расстоянии друг от друга вкопанные столбы, укреплявшиеся для прочности продольными и поперечными бревнами, расположенными на разных уровнях. Созданный, таким образом, деревянный каркас заполнялся строительным материалом: землей, камнями, песчаником, глиной. Чтобы конструкция функционировала как можно дольше, строительный материал забутовывали в определенной последовательности, согласно инженерной методики. На большинстве городищ, с внешней стороны созданной таким образом крепостной «стены», обнаружена берма шириной в 2-2,7 м. На ней строилось из глины и кусков рваного камня нечто подобное защитной стене, которая укрывала внешнюю сторону деревянной «стены» от пожара. В нижней части она была толще, сужаясь к верху до минимума. Перед, построенной таким образом, «стеной» с внешней стороны, примерно в 2-х м от нее, был вырыт ров, ширина устья которого в настоящее время варьирует от 16,5 м до 18 м. Раскопками установлено, что на уровне античной дневной поверхности ширина рва в верхней части была в пределах 15,6 м, ширина дна – 6,1 м, при глубине 3,2 м, из которых 2,1 м были вырыты в каменном основании мыса. Именно по такой же методике были сооружены и подковообразные бастионы, концы которых упирались в ров городища. Точное время сооружения и разрушения каждого из этих оборонительных конструкций установить с достоверностью пока трудно. Из анализа обнаруженного материала становится очевидным, что в IV-III до н.э. они все функционировали.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Карта распространения фрако-гетских городищ в Среднем Поднестровье. Рис. 2. Местоположение фрако-гетских памятников вблизи сел Сахарна и Сахарна Ноуэ. Рис. 3. Местоположение фрако-гетских городищ Сахарна Маре, Сахарна Микэ и Сахарна «Ла Шанц». Рис. 4. Топографическая схема городища Сахарна Маре. Рис. 5. Вал городища Сахарна Маре: 1 - вид с северо-востока; 2 - вид с юго-запада. Рис. 6. Сахарна Маре. Вал городища. План и профиль раскопа 9. Рис. 7. Сахарна Маре. Фрагменты обугленных бревен из конструкции вала. Рис. 8. Сахарна Маре. Камни из конструкции вала. Рис. 9. Сахарна Маре: 1-13 - керамика, обнаруженная под основанием вала. Рис. 10. Сахарна Маре: 1-15 - керамика, обнаруженная в вале. Рис. 11. Сахарна Маре: 1-11 - керамика, обнаруженная в заполнение рва. Рис. 12. Сахарна Мааре. Восточный бастион (вид с севера). Рис. 13. Сахарна Маре. Восточный бастион. План и профиль раскопа 8. Рис. 14. Сахарна Маре. Восточный бастион: 1-4 - керамика, обнаруженная под основанием вала; 5 - инвентарь ямы 14/8/2004; 6-17 - инвентарь ямы 13/8/2004. Рис. 15. Сахарна Маре. Восточный бастион: 1-14 - керамика, обнаруженная под основанием вала. Рис. 16. Сахарна Маре. Восточный бастион: 1 - фрагменты обугленных бревен из конструкции вала; 2 - камни из конструкции вала. Рис. 17. Сахарна Маре. Восточный бастион: 1 - фрагмент деревянного столба из конструкции вала; 2 - ямы от столбов из конструкции вала. Рис. 18. Сахарна Маре. Восточный бастион: 1-17 - керамика, обнаруженная в вале. Рис. 19. Сахарна Маре. Восточный бастион: 1-6 - керамика из заполнения внешнего рва; 7-17 - керамика из заполнения внутреннего рва. Рис. 20. Сахарна Маре. Центральный бастион (вид с востока). Рис. 21. Сахарна Маре. Центральный бастион. Планы и профили раскопов 5 и 6. Рис. 22. Сахарна Маре. Центральный бастион: 1 - фрагменты обугленных бревен из конструкции вала; 2 - бревна, обнаруженные у основания вала. Рис. 23. Сахарна Маре. Центральный бастион: 1 - камни из конструкции вала; 2 - ямы от столбов из конструкции вала. Рис. 24. Сахарна Маре. Центральный бастион: 1-5 - керамика, обнаруженная под основанием вала; 6-13 - керамика, обнаруженная в вале; 14-16 - керамика, обнаруженная в заполнение рва. Рис. 25. Сахарна Маре. Центральный бастион: 1-4, 12 - инвентарь ямы 1/5/2002; 5-11 - керамика из внутреннего двора бастиона. Рис. 26. Сахарна Маре. Центральный бастион: 1-13 - инвентарь из заполнения рва городища. Рис. 27. Сахарна Маре. Западный бастион (вид с севера). Рис. 28. Сахарна Маре. «Крепостная стена». Реконструкция.

Anexe
Anexe

Tudor Arnăut
In memoriam professoris Constantini Predae
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Aurel Zanoci
Tipologia și evoluția porților și căilor de acces în cetățile hallstattiene timpurii din spațiul tisonistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut
Construcții de suprafață din siturile de la Saharna
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Aurel Zanoci
Tipologia și evoluția construcțiilor defensive din spațiul est-carpatic în secolele XII/XI-III a. Chr.
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Aurel Zanoci, Tudor Arnăut
Profesorul Ion Niculiță la 70 de ani
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B). Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC