EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Contribuție la studierea abuzurilor egumenilor mănăstirilor închinate din Ţara Moldovei (1806-1812): cazul Daniil Vs. Theodorit de la mănăstirea Florești
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Contribuție la studierea abuzurilor egumenilor mănăstirilor închinate din Ţara Moldovei (1806-1812): cazul Daniil Vs. Theodorit de la mănăstirea Florești

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Вклад по изучению злоупотреблений со стороны настоятелей поклонëнных монастырей из Молдовы (1806-1812): дело Даниил vs. Феодорит из монастыря Флорешть

В настоящем исследовании на основе ряда неопубликованных документов выявляются случаи и обстоятельства, при которых были получены прибыль и блага от имущества поклонëнных монастырей, использованные в согласии с первоначальными условиями актов поклонения. Таким образом, исследуя дело Даниила против Феодорита из монастыря Флорешть, появилась возможность выделить два случая злоупотреблений со стороны настоятелей: первый был направлен против условий, установленных учредителями монастырей и их прав, включая и пересмотр первоначальных условий договора поклонения; второй случай относится к вопросу о повышении ежегодной платы (эмбатика), невзирая на то, имеет ли монастырь необходимые доходы или нет. Приложенные восемь документов в примечании к настоящей работе дают в руки исследователей новые аргументы по этой теме.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu