EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Date preliminare asupra mormântului de copil descoperit în stațiunea paleolitică de la Cosăuți (Republica Moldova)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Date preliminare asupra mormântului de copil descoperit în stațiunea paleolitică de la Cosăuți (Republica Moldova)

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică


Предварительные данные относительно детского захоронения, обнаруженного на палеолитической стоянке в Косэуць (Республика Молдова)

В работе представлены предварительные результаты комплексного изучения погребения, обнаруженного экспедицией под руководством И.А. Борзияка в процессе исследования верхнепалеолитической стоянки Косэуць. До настоящего времени по различным объективным обстоятельствам погребение оставалось практически не изученным. В статье изложены основные результаты предварительного изучения скелетных остатков, осуществленного международной, молдавско-румынской, группой исследователей.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Местоположение стоянки Косэуць.

Рис. 2. Детское погребение в Косэуць. Рисунок из археологического отчета И.А. Борзияка (1987).

Рис. 3. Детское погребение в Косэуць. Рисунок из археологического отчета И.А. Борзияка (1987).

Рис. 4. Детское погребение в Косэуць. Стратиграфическое расположение. Рисунок из археологического отчета И.А. Борзияка (1987).

Рис. 5. Фотография детского погребения в Косэуць из археологического отчета И.А. Борзияка (1987). Рис. 6. Фотография детского погребения в Косэуць из археологического отчета И.А. Борзияка (1987). Рис. 7. Вид детского погребения в Косэуць до зачистки (май 2012).

Рис. 8. Детское погребение после зачистки (май 2012).

Рис. 9. Детское погребение после зачистки (май 2012) - детально.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu