EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Depozitul din perioada tardivă a epocii bronzului descoperit în împrejurimile comunei Antonești, raionul Cantemir, Republica Moldova
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Depozitul din perioada tardivă a epocii bronzului descoperit în împrejurimile comunei Antonești, raionul Cantemir, Republica Moldova

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Клад периода поздней бронзы из села Антонешть Кантемирского района Республики Молдова

Летом 2011 г. С.П. Бахов, житель села Антонешть Кантемирского района, представил специалистам археологического сектора Национального музея археологии и истории Молдовы несколько бронзовых предметов, предложив закупить их для музея. Согласно информации, предоставленной С.П. Баховым, предметы были найдены на краю оврага, недалеко от сельского кладбища. По словам нашедшего клад, предметы обнаружились в результате обрушения грунта. При проверке места находки специалистами были выявлены следы постепенного обрушения стен оврага. Клад состоит из 36 бронзовых предметов: орудия труда (2 целых и 11 фрагментарных), предметы оружия (2 целых и 5 фрагментарных) и украшения (10 целых и 6 фрагментарных).

По своему составу клад, найденный в селе Антонешть Кантемирского района, соответствует другим находкам бронзовых предметов в Карпато-Днестровском пространстве, датированных периодом Br.D - началом Ha A1. Серпы типа Хелештень, формы накладок, кинжалов и игл позволяют отнести антонештский клад к культуре Ноуа.

Клад представляет собой комплекс материалов, собранных в течение длительного периода времени, накопленных в период BrD и захороненных, возможно, в начале периода Ha A1. Важность композиционного спектра антонештского клада заключается в наличии уникальных предметов, не имеющих аналогов на данный момент.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Антонештский клад. Географическая локализация.

Рис. 2. Антонештский клад. Место находки.

Рис. 3. Антонештский клад: 1-36 - бронза.

Рис. 4. Антонештский клад. Орудия труда: 1-13 - бронза.

Рис. 5. Антонештский клад. Оружье: 1-7 - бронза.

Рис. 6. Антонештский клад. Украшения: 1-16 - бронза.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu