EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2


Din activitatea tipografică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808-1812, 1813-1821) și prezența unor ediții vechi românești în colecții nord-dobrogene
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Din activitatea tipografică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808-1812, 1813-1821) și prezența unor ediții vechi românești în colecții nord-dobrogene

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Об издательской деятельности митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони (1808-1812, 1813-1821) и наличии старых румынских изданий в собраниях Северной Добруджи

Резюме

Одним из факторов, способствовавших поддержке румын и румынской культуры в Бессарабии, являлась церковь, и митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони (р. 1746 <1750?> ум. 1821, Кишинѐв) глубоко осознавал это, приобщая территорию между Прутом и Днестром к сознанию и духовности румынского пространства до и особенно после 1812 года.

В 1808-1812 гг., после назначения его членом Святейшего Синода и экзархом Молдавии и Валахии (27 марта 1808 г.), в условиях установления режима российской военной оккупации в румынских княжествах великий иерарх инициировал культурную программу распространения румынских книг, издаваемых в молдавских книгопечатных центрах (Яссы, Нямц). Он успешно руководил Митрополией Молдовы до подписания Бухарестского мирного договора 16 мая 1812 года.

В качестве покровителя, издателя, составителя предисловий и переводчика Гавриил Бэнулеску-Бодони выпустил в этот период несколько румынских книг. Экземпляры некоторых изданий мы обнаружили в светских и монастырских коллекциях Северной Добруджи, а именно: Cărticică pentru datoria și stăpânirea blagocinilor (Книжица о долге и власти благочинных) (Яссы, 1808 г.) и Carte de rugăciuni pentru cerere de biruință (Сборник молитв о даровании победы) (Яссы, 1809), хранящиеся в Институте эко-музейных исследований им. Гаврилэ Симиона (Тулча), а также Кириакодромион (Нямц, 1811 г.) и Жития святых (Нямц, 1807-1815 гг.), хранящиеся в монастырях Челик-Дере и Кокош, основанных в первые десятилетия XIX века. Эти издания наверняка были распространены и в Бессарабии, но большинство из них были уничтожены в период русского правления.

Но наиболее важную культурно-историческую деятельность митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони осуществлял в первые годы после присоединения Бессарабии к Российской империи в 1812 году, после создания новой епархии Кишиневской и Хотинской, главой которой он был назначен 21 августа 1813 года и оставался до конца своей жизни. 31 мая 1814 года в Кишиневе была открыта Епархиальная типография для печатания религиозных книг на румынском языке, которые должны были переводиться со старославянского языка. Под его руководством, иногда обманывая бдительность Святейшего Синода, здесь были напечатаны несколько работ, в том числе Liturghierul (Служебник) 1815 года, экземпляр которого хранится в монастыре Челик-Дере уезда Тулча.

По обе стороны Прута также имели хождение издания Нового Завета (1817, 1819 гг.) и Библии (1819 г.), отпечатанные Российским Библейским обществом в Санкт-Петербурге и предназначенные для румын Бессарабии; их издателем и корректором тоже был Гавриил. В собрании тулчинского музея хранится по одному экземпляру Библии и Нового Завета 1819 года издания, а в Челик-Дере три экземпляра Нового Завета 1817 года издания.

По нашему мнению, распространение на территории Северной Добруджи книг, изданных под покровительством Гавриила Бэнулеску-Бодони, объясняется, в основном, двумя аспектами: личностью митрополита, который боролся за сохранение румынизма в Бессарабии с помощью языка, культуры и церкви, и тем, что из Молдавии сюда поступало больше книг, чем из других румынских провинций.

Список иллюстраций:
1. Книжица о долге и власти благочинных, Яссы, 1808 г. Титульный лист (Институт эко-музейных исследований им. Гаврилэ Симиона, Тулча).
2-3. Сборник молитв о даровании победы, Яссы, 1809 г. Лицевая и оборотная стороны титульного листа
(Институт эко-музейных исследований им. Гаврилэ Симиона, Тулча).
4. Кириакодромион, Нямц, 1811 г. Титульный лист (Монастырь Кокош, Тулча).
5. Жития святых на месяц октябрь, Нямц, 1809 г. Титульный лист (Монастырь Челик-Дере, Тулча).
6-7. Служебник, Кишинев, 1815 г. Лицевая и оборотная стороны титульного листа (Монастырь Челик-Дере,
Тулча).

Lăcrămioara Manea
Însemnări și ex-librisul arhimandritului Dosoftei Crihană. Studiu de caz
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC