EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Din istoria fondării aviației civile în RSSM (1944-1957)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Din istoria fondării aviației civile în RSSM (1944-1957)

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Conform hotărârii Сonsiliului Comisarilor Poporului din URSS despre fondarea aviației civile și dispoziției șefului Direcției Principale a Aviației Civile, mareșalul F. Astahov, din 19 septembrie 1944, în RSSM a fost creat un detașament special al aviației civile. Această zi este considerată data ofi cială a constituirii aviației civile în RSSM. Articolul se bazează pe o serie de documente depistate în fondurile ANRM, materiale din patrimoniul MNAIM și din presa periodică. În lucrare sunt refl ectate și unele aspecte ale dezvoltării aviației civile în RSSM în perioada postbelică. Faptele și documentele de arhivă expuse ne permit să constatăm că bazele fondării aviației civile în RSSM au fost puse în anii ’30 ai secolului XX.

Lista ilustrațiilor:


Foto 1. V. Vdovin. Locțiitorul comandantului detașamentului de aviatori din Chișinău. Anul 1949. Foto 2. N. Malkova, una din primele femei pilot, împreună cu conducerea detașamentului de aviatori moldoveni. Anul 1949.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu