EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Din istoria Şcolii și Societății de arte frumoase (Belle Arte) din Basarabia
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Din istoria Şcolii și Societății de arte frumoase (Belle Arte) din Basarabia

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Из истории художественной школы и художественного общества de Belle-Art в Бессарабии

В резулътате исследования подлинных архивных документов автор приходит к выводу, что в период 1918- 1940 гг. в Бессарабии действовала художественная школа под руководством известного скульптора и педагога А. Плэмэдеалэ. Она играла важную роль в культурной жизни края. История школы была неразрывно связана с художественным обществом «Бель Арте», активно действующим в тот период в Бессарабии. Несмотря на трудности, которые испытывала школа в те годы, она достигла заслуженных успехов. Среди ста еë выпускников такие известные личности как первая в Бессарабии женщина-скульптор К. Кобизева, а также художники А. Баранович, П. Беспоясный, Ю. Булат, В. Иванов, В. Нечаева, Т. Николаиди и др.

Список иллюстраций:

Фото 1. Учителя и ученики художественной школы. 1919 г. Фото 2. Здание художественной школы в 1919 г. Фото 3. Аттестат об окончании художественной школы.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu