EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

Dinamica numărului populației lipovenești din Basarabia în perioada 1812-1835
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Dinamica numărului populației lipovenești din Basarabia în perioada 1812-1835

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Динамика численности старообрядческого населения в Бессарабии в период с 1812 по 1835 год Резюме В представленной работе, основанной на документальных материалах находящихся в Национальных Архивах Республики Молдова, автор ставит вопрос о динамике численности старообрядческого населения на территории Бессарабии и период с 1812 по 1835 год. Из-за фрагментарных данных относящиеся к старообрядцем находящихся в пруто-днестровском междуречье практически невозможно определить их численность в период между 1812 и 1826 годах. Благодаря секретным рапортам городских полиций и территориальных представителей власти (исправ- ников) подготовленных для Министерства Внутренних Дел Российской Империи можно начиная с 1826 года определить численность старообрядцев на территории Бессарабии, а также те населенные пункты, которые они заселяли. Известен тот факт, что периферии империй являлись предпочитаемыми местами для разных прослоек населения, которые являлись вне закона из-за разных причин будь то социальные, политические или религиозные, какими были и старообрядцы. На окраинах империи административный натиск был на много слабее чем в центральных районах. C 1812 Бессарабия также стала периферией Российской Империи, и на этой территории еще с XVIII-го века проживали старообрядцы. Таким образом, можно сказать, что эта территория стала перевалочным пунктом на пути эмиграции старообрядцев за пределы империи и на пути их возвращения в Россию. Сопоставив численность старообрядческого населения в Бессарабии и религиозную политику царской администрации по отношению к ним, можно сказать, что динамика численности этого населения являлась в прямой зависимости от этой политики.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu