EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 2

Dreptul de ctitorie în Ţările Române la sfârșitul secolului al XIV-lea - secolul al XVI-lea: tradiție bizantină și specific local
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Dreptul de ctitorie în Ţările Române la sfârșitul secolului al XIV-lea - secolul al XVI-lea: tradiție bizantină și specific local

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007

Право основателя в Румынских Княжествах в конце XIV-го в. – XVI в.: византийская традиция и региональная специфика

Данная статья возобновляет дискуссию по проблеме право основателя в Молдавском Княжестве в конце XIV в. – XVI в. Исследования, которые касались причин применения византийского права основателя в румынских княжествах, не разобрали все аспекты этого исторического феномена. В зависимости от этого, исследование не только показывает основные характеристики применения право основателя, но и акцентирует особенности процесса в данном пространстве, которые, по мнению автора, выходят из сферы византийской традиции. Автор приходит к выводу, что румынское право основателя в основном придерживалось византийским правилам. Но существуют и особенности, которые подчеркивают адаптацию этих учреждений к социально-политическим и экономическим реальностям, менталитету времени, что в конечном итоге образовывают чисто румынский синтез.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu