EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Figuri basarabene în Guvernele României interbelice
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Figuri basarabene în Guvernele României interbelice

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Бессарабские выдающиеся личности в правительствах Румынии межвоенного периода

Среди выдающих личностей, стоящих у истоков румынского национального государства, были и бессарабцы, которые входили в состав правительств Румынии межвоенного периода. По сравнению с послевоенным периодом – периодом существования советского режима в МССР, когда ни один молдаванин не был выдвинут на первостепенные должности в Совете Министров СССР – в межвоенный период в составе 29 из 37 правительств, которые находились во главе Румынии с 5 марта 1918 г. по 3 сентября 1940 г., работали и представители бывшей Бессарабии. Автор представляет хронику правительств Румынии, сопровождающуюся информацией о бессарабских личностях и занимаемых ими должностей, число и год назначения, период работы в этой должности. Ион Инкулец, Даниэл Чугуряну, Ион Пеливан, Пантелимон Халиппа, Антон Крихан, Ион Буздуган, Владимир Кристи, Думитру Богос, Василе Быркэ, Серджиу Ницэ, генералы Александру Авереску, Артур Вэйтояну и Ион Рышкану – это лишь несколько выдающихся личностей, с которыми Бессарабия вошла в когорту создателей румынского национального государства.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu