EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457).

Monedele au fost bătute din argint de titlu superior, ceia ce reflectă stabilitate în viața economică a țării în acea perioadă. Executarea lor cu măiestrie la monetăria din Suceava, se încadrează printre frumoasele realizări artistice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Pe parcurul domniei sale, au fost bătute două tipuri de emisiuni, pentru cele două valori nominale: groși și jumătăți de groși.

Emisiunile de tipul I au pe avers un scut despicat; în primul cartier apare o roză surmontată de o cruce și trei fascii, în al doilea cartier. La emisiunile epigrafe (de groși), imaginea este însoțită de legenda circulară cu numele emitentului: + STEFANVS VOIEVODA. Pe celaltă parte apare capul de bour cu stea între coarne însoțit de mobilele heraldice - roza și semiluna conturnată, amplasate în dreapta și stânga capului de bour; circular legenda: MONETA MOLDAVIE.

Pe monedele de tip II în scut pe avers apare o cruce patriarhală (dublă) și legenda STEFANVSVOIEVOD sau prescurtat STEFANVSVOIE. Pe revers este păstrat ca și la tipul I, capul de bour cu atribute heraldice: roza în dreapta/semiluna în stânga și semiluna în dreapta/roza în stânga. Între coarnele boului apare o stea sau roză. Legenda care însoțește fața cu cu capul de bour este MONETAMOLDAVI sau prescurtat MONETAMOLDA.

Datarea monedelor lui Ștefan cel Mare este încă în discuție. Conform unei opinii emisiunile de tip I au fost bătute între 1457-1476, iar tipul II între 1480/1481-1505 (Octavian Iliescu), iar a alteia 1465/1467-1475/1476 pentru tipul I și 1476/1479-1497 pentru tipul II (Ernest Oberländer-Târnoveanu).

Monedele din această vitrină au fost descoperite în cadrul săpăturilor arheologice de la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei) în deceniile 6 și 7 ale secolului XX:

1. Emisiuni monetare de tip I, groși, argint
2. Emisiuni monetare de tip II, groși, argint
3. Emisiune monetară de tip II, jumătate de groș, argint

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. X [XXV], nr. 1


Începuturile arheologiei în RSSM
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Începuturile arheologiei în RSSM

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Ключевые слова: история археологии, МССР, Екимэуць, Градиште, Офатинць, Сахарна.

Резюме: На протяжении нескольких послевоенных десятилетий проблема истории археологических исследований постоянно присутствовала в специализированной литературе. Однако комплексный анализ истории археологии на пруто-днестровском пространстве долгое время не проводился. Первые работы, посвященные исследованиям древней истории и археологии в период между 1715-1945 годами, были проделаны Н. Кетрару.

Свет на события, происходившие в МССР после Второй мировой войны, проливают документы, хранящихся в архивах Республики Молдова. В данной работе представлено два важных документа: первый - от 17 декабря 1945 года, указывает на формирование секции истории и археологии в Молдавском институте истории, экономики, языка и литературы; второй - решение Совета народных комиссаров Молдавской ССР от 21 декабря 1945 года «О подготовке к археологическим исследованиям на территории Молдавской ССР в 1946 году».

Согласно последнему документу, на 1946 год было запланировано проведение двух разведок по течению Среднего Днестра и исследование семи археологических памятников. Для достижения цели прилагался детальный бюджет с описанием необходимых инструментов и расходных материалов, планировалось создание фотографического кабинета. На первом этапе проведения экспедиций в качестве экспертов должны были быть приглашены специалисты из авторитетных научных центров СССР, впоследствии Институт должен был формировать местные кадры.

Несколько отчетов из архива НМИМ о раскопках, проведенных в 1946 году, указывают на реализацию декабрьских решений 1945 года. Археологические исследования в 1946 году начались только 30 июня вместо запланированного 1 мая. Из девяти запланированных исследований (2 разведок и раскопов на семи археологических памятниках) были выполнены две разведки с изменением маршрута; был исследован один курган вместо трех запланированных. Кроме вышеупомянутых исследований были проведены и некоторые незапланированные работы. В 1946 году полевые исследования проводились специалистами из Института археологии Академии Наук УССР, и только с 1947 года руководство археологическими раскопками в МССР перейдет к московским исследователям.

Список иллюстраций:
Рис. 1. Исследования, запланированные на 1946 г.
Рис. 2. Исследования у с. Градиште, слева направо: Д.Т. Березовец, И.Ф. Местер (?) и Т.Г. Оболдуева
(Оболдуева 1946).
Рис. 3. Исследования у с. Градиште. Руководство раскопок вместе с работниками (Оболдуева 1946).
Рис. 4. Исследования, проведенные в 1946 г.

Sergiu Matveev, Ana Boldureanu
O monedă macedoneană de bronz de la Tudora (raionul Ştefan Vodă)
Tyragetia, serie nouă, vol. XII [XXVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Sergiu Matveev
Reflectarea proceselor etno-culturale din sec. II-XIV din spațiul pruto-nistrean în cercetările etno-folclorice sovietice
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Mihail Băț, Sergiu Matveev
Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II)
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Sergiu Matveev
Profesorul Ion Niculiţă la 80 de ani
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Mihail Băț, Sergiu Matveev
Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (I)
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC