EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.).

Recipientul de configurație evident asimetrică, este modelat manual din pastă de lut de calitate, având suprafța netedă de culoare brună cu pete cenușii. Corpul vasului, este prevăzut cu o proeminență accentuată și un gât tronconic cu deschiderea mai largă spre gură. Vasul are o toartă și este ornamentat cu trei perechi de aplicații reliefate, amplasate simetric. Înățimea vasului este de 15,5 cm, diametrul gurii de 11,4 cm, diamentul corpului de 15 cm și diametrul bazei de 7,5 cm. Asemenea vase în literatura arheologică sunt cunoscute sub denumirea de vase „askos", termenul respectiv, fiind de proveniență din limba greacă veche, desemnând unul din recipientele primitive de epocă - burduful din piele de animal.

În timpurile preistorice, la unele popoare, burduful era transpus în ceramică, în aceste cazuri fiind păstate trăsăturile de bază ale vasului arhaic din piele, căpătând o formă bombată proeminentă cu toartă și fund plat. Din aspectul original al burdufului s-a păstrat gura asimetrică corespunzătoare gâtului animalului, și uneori trei sau patru piciorușe, corespunzătoare apendicelor pielii jupuite de pe picioarele animalului. Aceste vase au pierdut caracterul zoomorf original, înscriindu-se drept o formă nouă în inventarul ceramicii neo-eneolitice. Primele vase de acest tip sunt atestate în Grecia, în neoliticul timpuriu (cca 5000-4500 a. Chr.) având forma unor cupe sau căni. În culturile neo-eneolitice carpato-balcanice se întâlnește tipul de askos egeean de formă scundă sau înaltă, cu sau fără piciorușe și cu toartă. Mai rar, acestea sunt prevăzute cu două guri (una de umplere și alta de golire) sau sunt descentrate și prevăzute cu guri de formă ciudată. În spațiul dintre Carpați și Nipru se cunosc doar forme înalte de askos simplu, fără elemente zoomorfe. Vasele de tip askos sunt prezente în diverse culturi preistorice, cu precădere în Europa de Sud-Est și Anatolia.

Fiind descoperite de multe ori în asociere cu inventar de cult, vasele askos ar putea fi un indicator important al utilizării în practici ritualice religioase. Alături de cele zoomorfe, antropomorfe și vasele de tip rhyton (recipient aproximativ conic din care, în cadrul unor ceremonii erau băute sau se turnate fluide), askosurile au fost încadrate în categoria vaselor cu destinație de cult, fiind legate de libații (act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității).

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1


Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II)

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Археологические исследования на памятнике Сахарна Маре (2009-2012) (II)

В данной статье представлена информация о находках, относящихся к фрако-гетскому периоду, которые были выявлены в результате археологических раскопок в 2009-2012 годах на городище Сахарна Маре.

В ходе изучения ортофотопланов и результатов геомагнитных разведок была обнаружена новая оборонительная линия, прослеживаемая на протяжении 650 м с северной, восточной и южной сторон мыса. Ее концы соединяются со «стеной» с западной стороны, образуя единую оборонительную систему, окружающую крепость со всех сторон и имеющую площадь около 6 га. Эта недавно обнаруженная оборонительная линия представляет собой «вал», едва заметный на уровне дневной поверхности, имеющий у основания ширину 3 м и высоту около 0,3 - 0,4 м. По направлению к востоку этот «вал» извивается, образуя 8 бастионов, сгруппированных по четыре на северном и южном флангах.

В результате археологических изысканий было установлено, что выявленный «вал» представляет собой остатки оборонительной стены, построенной из двух рядов деревянных столбов, вкопанных вертикально в материк. Пространство между рядами было забутовано камнями и землей, образуя, таким образом, оборонительное сооружение шириной около 1,1-1,6 м.

На территории городища были также исследованы две наземных сооружения, 36 хозяйственных ям и достаточно богатый и разнообразный инвентарь, относящийся к VIII/VII-III вв. до н.э.

Судя по стратегическому месторасположению, мощности оборонительных сооружений, а также по находкам, обнаруженным на территории памятника, можно предположить, что городище Сахарна Маре являлось важным экономическим, политико-административным и военным центром в регионе Среднего Днестра.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Географическое и топографическое расположение памятника Сахарна Маре.

Рис. 2. Сахарна Маре. Топографический план и магнитометрическая карта.

Рис. 3. Сахарна Маре. План и профиль раскопов 13/2009 и 14/2010.

Рис. 4. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 13A/2010.

Рис. 5. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 15/2010-2011.

Рис. 6. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 16/2010.

Рис. 7. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 17/2011.

Рис. 8. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 18/2012.

Рис. 9. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 19/2012.

Рис. 10. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 20/2012.

Рис. 11. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 21/2012.

Рис. 12. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 22/2012.

Рис. 13. Сахарна Маре. Оборонительная линия на северо-восточном краю мыса: 1 - ортофотоплан; 2 - расположение бастионов; 3 - топографическая карта; 4 - магнитометрическая карта; 5 - вид с юга на бастионы №2 и №3; 6 - вид с запада на бастион №2.

Рис. 14. Сахарна Маре. Бастион №2: 1 - следы прожига в развалинах бастиона; 2 - карбонизированное бревно; 3 - столбовая яма из конструкции бастиона; 4 - разрез оборонительной «стены»; 5 - профиль раскопа 19/2012.

Рис. 15. Сахарна Маре. Предметы, обнаруженные среди развалин оборонительной «стены» и в периметре бастиона №2 (1, 3 - бронза; 2, 4 - железо; 7-13 - глина; 4, 14 - кость; 15 - рог).

Рис. 16. Сахарна Маре. Керамика, обнаруженная среди развалин оборонительной «стены» бастиона №2.

Рис. 17. Сахарна Маре. Керамика, обнаруженная в периметре бастиона №2.

Рис. 18. Сахарна Маре. Остатки оборонительной «стены» на восточном краю мыса: 1 - камни из заполнения; 2 - каменное заполнение и контур рва; 3, 4 - столбовые ямы из конструкции оборонительной «стены»; 5 - профиль раскопа 17/2011.

Рис. 19. Сахарна Маре. Материал, обнаруженный среди развалин оборонительной «стены» (раскоп 17/2011).

Рис. 20. Сахарна Маре. Остатки оборонительной «стены» на южном краю мыса (раскоп 20/2012).

Рис. 21. Сахарна Маре. Каменные сооружения у основания оборонительной «стены» (раскоп 20/2012).

Рис. 22. Сахарна Маре. Материал, обнаруженный среди развалин оборонительной «стены» (раскопы 21/2012 и 22/2012).

Рис. 23. Сахарна Маре. Вариант реконструкции фрако-гетской оборонительной «стены».

Рис. 24. Сахарна Маре. Контур оборонительной линии V/IV-III вв. до н.э.

Рис. 25. Сахарна Маре. Сооружение №4: 1 - план и профиль; 2-4 - остатки карбонизированных столбов in situ.

Рис. 26. Сахарна Маре. Сооружение №4. Фрагменты обожженной глины с отпечатками прутьев из развалин сооружения.

Рис. 27. Сахарна Маре. Остатки печи из сооружения №4.

Рис. 28. Сахарна Маре. Инвентарь сооружения №4.

Рис. 29. Сахарна Маре. Сооружение №4. Керамика.

Рис. 30. Сахарна Маре. Сооружение №5: 1 - развалины; 2 - контур столбовых ям у основания сооружения.

Рис. 31. Сахарна Маре. Инвентарь сооружения №5.

Рис. 32. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №141; 2 - план и профиль ямы №142; 3 - план и профиль ямы №143; 4 - план и профиль ямы №144; 5 - план и профиль ямы №145; 6 - план и профиль ямы №146; 7 - план и профиль ямы №147; 8-10 - инвентарь ямы №141; 11-15 - инвентарь ямы №142; 16-18 - инвентарь ямы №143; 19-21 - инвентарь ямы №146; 22, 23 - инвентарь ямы №147.

Рис. 33. Сахарна Маре. Яма №148: 1 - план и профиль; 2-6 - инвентарь ямы.

Рис. 34. Сахарна Маре. Яма №149: 1 - план и профиль; 2-12 - инвентарь ямы.

Рис. 35. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №150; 2 - план и профиль ям №113, №151 и №152.

Рис. 36. Сахарна Маре. 1-3 - Инвентарь ямы №150; 4-9 - инвентарь ямы №151; 10-12 - инвентарь ямы №152.

Рис. 37. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №; 2 - план и профиль ямы №154.

Рис. 38. Сахарна Маре. 1 - Инвентарь ямы №153; 2-9 - инвентарь ямы №154.

Рис. 39. Сахарна Маре. Яма №155: 1 - план и профиль; 2-15 - инвентарь ямы.

Рис. 40. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №156; 2 - план и профиль ямы №157; 3 - план и профиль ямы №158.

Рис. 41. Сахарна Маре. 1-6 - Инвентарь ямы №156; 7-10 - инвентарь ямы №157; 11-17 - инвентарь ямы №158.

Рис. 42. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ям №159 и №160; 2 - план и профиль ямы №161; 3 - план и профиль ямы №162.

Рис. 43. Сахарна Маре. 1 - Инвентарь ямы №; 2 - инвентарь ямы №160; 3-6 - инвентарь ямы №161; 7 - ин- вентарь ямы №162.

Рис. 44. Сахарна Маре. Планы и профили ям без хроноиндикаторов, отнесенные к фрако-гетскому горизонту.

Рис. 45. Сахарна Маре. Железные орудия из культурного слоя.

Рис. 46. Сахарна Маре. Предметы из кости (1-4) и рога (5) из культурного слоя.

Рис. 47. Сахарна Маре. Каменные орудия из культурного слоя.

Рис. 48. Сахарна Маре. Предметы из глины из культурного слоя.

Рис. 49. Сахарна Маре. Оружие из металла (1, 2 - железо; 3 - бронза).

Рис. 50. Сахарна Маре. Браслеты (1-3 - железо; 4 - медь; 5 - серебро).

Рис. 51. Сахарна Маре. Украшения (1-4, 10 - серебро; 5 - бронза; 6-9 - железо).

Рис. 52. Сахарна Маре. Янтарные бусы.

Рис. 53. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 54. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 55. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 56. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 57. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 58. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 59. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 60. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 61. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 62. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 63. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 64. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 65. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 66. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 67. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 68. Сахарна Маре. Фрагменты парадной посуды: 1 - чернолаковая; 2, 3 - сероглиняная керамика.

Рис. 69. Сахарна Маре. Фрагменты амфор.

Sergiu Matveev
Profesorul Ion Niculiţă la 80 de ani
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Mihail Băț, Sergiu Matveev
Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (I)
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Aurel Zanoci, Mihail Băț
Investigațiile arheologice la așezarea traco-getică Saharna „La Şanț” (campania 2007)
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Sergiu Matveev
Reflectarea proceselor etno-culturale din sec. II-XIV din spațiul pruto-nistrean în cercetările etno-folclorice sovietice
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2007
Mihail Băț
Aşezarea din prima epocă a fierului de la Ţahnăuţi, raionul Rezina
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Obiectul expus, un vas ceramic de tip „askos", provine din necropola tumulară de lângă satul Ciumai, raionul Taraclia. Vasul a fost descoperit în anul 2015 într-un mormânt cenotaf atribuit culturii Jamnaja, datată în perioada timpurie a epocii bronzului (cca 3300-2600 a. Chr.)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC