EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VII [XXII], nr. 1

Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II)

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Археологические исследования на памятнике Сахарна Маре (2009-2012) (II)

В данной статье представлена информация о находках, относящихся к фрако-гетскому периоду, которые были выявлены в результате археологических раскопок в 2009-2012 годах на городище Сахарна Маре.

В ходе изучения ортофотопланов и результатов геомагнитных разведок была обнаружена новая оборонительная линия, прослеживаемая на протяжении 650 м с северной, восточной и южной сторон мыса. Ее концы соединяются со «стеной» с западной стороны, образуя единую оборонительную систему, окружающую крепость со всех сторон и имеющую площадь около 6 га. Эта недавно обнаруженная оборонительная линия представляет собой «вал», едва заметный на уровне дневной поверхности, имеющий у основания ширину 3 м и высоту около 0,3 - 0,4 м. По направлению к востоку этот «вал» извивается, образуя 8 бастионов, сгруппированных по четыре на северном и южном флангах.

В результате археологических изысканий было установлено, что выявленный «вал» представляет собой остатки оборонительной стены, построенной из двух рядов деревянных столбов, вкопанных вертикально в материк. Пространство между рядами было забутовано камнями и землей, образуя, таким образом, оборонительное сооружение шириной около 1,1-1,6 м.

На территории городища были также исследованы две наземных сооружения, 36 хозяйственных ям и достаточно богатый и разнообразный инвентарь, относящийся к VIII/VII-III вв. до н.э.

Судя по стратегическому месторасположению, мощности оборонительных сооружений, а также по находкам, обнаруженным на территории памятника, можно предположить, что городище Сахарна Маре являлось важным экономическим, политико-административным и военным центром в регионе Среднего Днестра.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Географическое и топографическое расположение памятника Сахарна Маре.

Рис. 2. Сахарна Маре. Топографический план и магнитометрическая карта.

Рис. 3. Сахарна Маре. План и профиль раскопов 13/2009 и 14/2010.

Рис. 4. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 13A/2010.

Рис. 5. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 15/2010-2011.

Рис. 6. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 16/2010.

Рис. 7. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 17/2011.

Рис. 8. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 18/2012.

Рис. 9. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 19/2012.

Рис. 10. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 20/2012.

Рис. 11. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 21/2012.

Рис. 12. Сахарна Маре. План и профиль раскопа 22/2012.

Рис. 13. Сахарна Маре. Оборонительная линия на северо-восточном краю мыса: 1 - ортофотоплан; 2 - расположение бастионов; 3 - топографическая карта; 4 - магнитометрическая карта; 5 - вид с юга на бастионы №2 и №3; 6 - вид с запада на бастион №2.

Рис. 14. Сахарна Маре. Бастион №2: 1 - следы прожига в развалинах бастиона; 2 - карбонизированное бревно; 3 - столбовая яма из конструкции бастиона; 4 - разрез оборонительной «стены»; 5 - профиль раскопа 19/2012.

Рис. 15. Сахарна Маре. Предметы, обнаруженные среди развалин оборонительной «стены» и в периметре бастиона №2 (1, 3 - бронза; 2, 4 - железо; 7-13 - глина; 4, 14 - кость; 15 - рог).

Рис. 16. Сахарна Маре. Керамика, обнаруженная среди развалин оборонительной «стены» бастиона №2.

Рис. 17. Сахарна Маре. Керамика, обнаруженная в периметре бастиона №2.

Рис. 18. Сахарна Маре. Остатки оборонительной «стены» на восточном краю мыса: 1 - камни из заполнения; 2 - каменное заполнение и контур рва; 3, 4 - столбовые ямы из конструкции оборонительной «стены»; 5 - профиль раскопа 17/2011.

Рис. 19. Сахарна Маре. Материал, обнаруженный среди развалин оборонительной «стены» (раскоп 17/2011).

Рис. 20. Сахарна Маре. Остатки оборонительной «стены» на южном краю мыса (раскоп 20/2012).

Рис. 21. Сахарна Маре. Каменные сооружения у основания оборонительной «стены» (раскоп 20/2012).

Рис. 22. Сахарна Маре. Материал, обнаруженный среди развалин оборонительной «стены» (раскопы 21/2012 и 22/2012).

Рис. 23. Сахарна Маре. Вариант реконструкции фрако-гетской оборонительной «стены».

Рис. 24. Сахарна Маре. Контур оборонительной линии V/IV-III вв. до н.э.

Рис. 25. Сахарна Маре. Сооружение №4: 1 - план и профиль; 2-4 - остатки карбонизированных столбов in situ.

Рис. 26. Сахарна Маре. Сооружение №4. Фрагменты обожженной глины с отпечатками прутьев из развалин сооружения.

Рис. 27. Сахарна Маре. Остатки печи из сооружения №4.

Рис. 28. Сахарна Маре. Инвентарь сооружения №4.

Рис. 29. Сахарна Маре. Сооружение №4. Керамика.

Рис. 30. Сахарна Маре. Сооружение №5: 1 - развалины; 2 - контур столбовых ям у основания сооружения.

Рис. 31. Сахарна Маре. Инвентарь сооружения №5.

Рис. 32. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №141; 2 - план и профиль ямы №142; 3 - план и профиль ямы №143; 4 - план и профиль ямы №144; 5 - план и профиль ямы №145; 6 - план и профиль ямы №146; 7 - план и профиль ямы №147; 8-10 - инвентарь ямы №141; 11-15 - инвентарь ямы №142; 16-18 - инвентарь ямы №143; 19-21 - инвентарь ямы №146; 22, 23 - инвентарь ямы №147.

Рис. 33. Сахарна Маре. Яма №148: 1 - план и профиль; 2-6 - инвентарь ямы.

Рис. 34. Сахарна Маре. Яма №149: 1 - план и профиль; 2-12 - инвентарь ямы.

Рис. 35. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №150; 2 - план и профиль ям №113, №151 и №152.

Рис. 36. Сахарна Маре. 1-3 - Инвентарь ямы №150; 4-9 - инвентарь ямы №151; 10-12 - инвентарь ямы №152.

Рис. 37. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №; 2 - план и профиль ямы №154.

Рис. 38. Сахарна Маре. 1 - Инвентарь ямы №153; 2-9 - инвентарь ямы №154.

Рис. 39. Сахарна Маре. Яма №155: 1 - план и профиль; 2-15 - инвентарь ямы.

Рис. 40. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ямы №156; 2 - план и профиль ямы №157; 3 - план и профиль ямы №158.

Рис. 41. Сахарна Маре. 1-6 - Инвентарь ямы №156; 7-10 - инвентарь ямы №157; 11-17 - инвентарь ямы №158.

Рис. 42. Сахарна Маре. 1 - План и профиль ям №159 и №160; 2 - план и профиль ямы №161; 3 - план и профиль ямы №162.

Рис. 43. Сахарна Маре. 1 - Инвентарь ямы №; 2 - инвентарь ямы №160; 3-6 - инвентарь ямы №161; 7 - ин- вентарь ямы №162.

Рис. 44. Сахарна Маре. Планы и профили ям без хроноиндикаторов, отнесенные к фрако-гетскому горизонту.

Рис. 45. Сахарна Маре. Железные орудия из культурного слоя.

Рис. 46. Сахарна Маре. Предметы из кости (1-4) и рога (5) из культурного слоя.

Рис. 47. Сахарна Маре. Каменные орудия из культурного слоя.

Рис. 48. Сахарна Маре. Предметы из глины из культурного слоя.

Рис. 49. Сахарна Маре. Оружие из металла (1, 2 - железо; 3 - бронза).

Рис. 50. Сахарна Маре. Браслеты (1-3 - железо; 4 - медь; 5 - серебро).

Рис. 51. Сахарна Маре. Украшения (1-4, 10 - серебро; 5 - бронза; 6-9 - железо).

Рис. 52. Сахарна Маре. Янтарные бусы.

Рис. 53. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 54. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 55. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 56. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 57. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 58. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 59. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 60. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 61. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 62. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 63. Сахарна Маре. Фрагменты керамики из культурного слоя.

Рис. 64. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 65. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 66. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 67. Сахарна Маре. Фрагменты мисок из культурного слоя.

Рис. 68. Сахарна Маре. Фрагменты парадной посуды: 1 - чернолаковая; 2, 3 - сероглиняная керамика.

Рис. 69. Сахарна Маре. Фрагменты амфор.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu