EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B).

Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice.

Fragmentele originale descoperite, au permis realizarea unei restaurări fidele a piesei arheologice, oferindu-ne, în acest context, un obiect patrimonial de excepție.

Piesa numită convențional ,,vas" reprezintă un dispozitiv în formă de trinoclu format din trei monocluri - tuburi ceramice unite la capete prin intermediul unor punţi. Monoclurile au corpuri cilindrice goale în interior, la mijloc fiind ovale, cu buza și baza evazate în formă de pâlnii, marginile de la extremităţi fiind plate.

Vasul de culoare roșie-cărămizie este modelat dintr-o pastă fină de lut, arsă oxidant şi decorat cu ornament pictat, pentru care s-au folosit coloranţi naturali, de nuanță negru-vișinie. Monoclurile identice ca formă și dimensiuni sunt pictate în aceeași manieră decorativă. Pe exterior, atât pâlniile superioare, cât și cele inferioare, împreună cu mijlocul piesei și punțile, este pictat un decor cu motive geometrice. Ornamentul stilizat de pe vas este desfășurat în două și trei niveluri pe verticală și compartimentat în patru registre. Cea mai importantă zonă ornamentată de pe trinoclu este spațiul dintre pâlnii în zona mediană. Decorul este compus dintr-un grup din opt linii orizontale executate pe mijlocul monoclurilor și trei grupuri din câte 3-4 linii dispuse vertical între registre despărțite de benzi paralele relativ groase. Pe partea exterioară, pâlniile sunt ornamentate cu cercuri interiorul cărora se întretaie de un grup de trei linii și un punct mare pictat, iar în preajma lor sunt mai multe reprezentări foliacee. Se observă, de asemenea, și câteva linii spiralate între alte benzi groase dispuse în triunghiuri cu o latură concavă. În interiorul pâlniilor, suprafața este rudimentar netezită, formând mai multe caneluri neuniforme, care reprezintă urmele apăsate ale uneltei cu care s-a modelat interiorul, iar la o analiză mai atentă se poate admite și existența unor urme ale degetelor olarului. Decorul prezintă imagini ale unor creaturi mitologice și simboluri a unor ideii și credințe religioase ale comunităților preistorice cucuteniene, de unde este presupusă și funcţionalitatea acestor piese, care puteau fi utilizate în practici magico-rituale.

Dimensiunile vasului sunt următoarele: înălţimea - 228 mm; diametrele extremităţilor variază de la 135 la 142 mm; diametrul maxim pe linia a două binocluri / lăţimea vasului - 285-291 mm.

Vasul trinocul de la Florești aparține perioadei clasice a culturi Cucuteni, când foarte larg sunt cunoscute așa-numitele vase-„binocluri". Privit în acest context, trinoclul de la Florești se prezintă a fi o piesă de unicat nu numai în spațiul pruto-nistrean, dar și în întreaga arie de răspândire a civilizației Cucuteni-Tripolie, de la Carpați până la Nipru.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1


Cercetări geospațiale și arheologice în microzona Horodiște-Ţipova (raionul Rezina, Republica Moldova)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cercetări geospațiale și arheologice în microzona Horodiște-Ţipova (raionul Rezina, Republica Moldova)

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Геопространственные и археологические исследования в микрозоне Хородиште-Цыпова

От правого берега Днестра, к северу от села Цыпова Резинского района начинается глубокое ущелье с крутыми склонами. В окрестностях села Хородиште ущелье разветвляется, образуя сеть каньонов, которые, в свою очередь, намечают несколько мысов.

В результате изучения ортофотопланов и проведения археологических разведок в этой микрозоне была обнаружена «агломерация» памятников, состоящая из шести укрепленных поселений (Хородиште «Ла Кот», Хородиште «Ла Шанц», Хородиште II, Бучушка II, Бучушка III, Цыпова III) и двух открытых поселений (рис. 2).

Для изучения оборонительной системы и установления периода ее функционирования на Хородиште «Ла Кот» и Хородиште «Ла Шанц» были произведены археологические исследования (рис. 3-7). В результате было установлено, что эти укрепленные поселения были окружены оборонительными «стенами», состоявшие из деревянного каркаса с заполнением из земли и камня.

Археологические материалы, извлеченные из заполнения этих «стен», свидетельствуют о том, что оборонительное сооружение в Хородиште «Ла Шанц» функционировало в раннегальштатский период (культура Козия-Сахарна), а в Хородиште «Ла Кот» - в IV-III вв. до н.э. (рис. 8-12).

Исходя из компактного расположения укреплений и открытых поселений в микрозоне Хородиште-Цыпова, можно предположить существование на этом пространстве некоего образования, «административным центром» которого была крепость Хородиште «Ла Кот». Время его существования остается до сих пор неясным. Но если принять во внимание, что большинство укрепленных и открытых поселений Среднего Днестра существовали с раннего железного века, можно предположить, что общность из зоны Хородище-Цыпова обосновалась здесь в это же время. Однако пика своего развития она достигла в IV-III веках до нашей эры, как и соседние с ней общности в районе современной Сахарны.

Список иллюстраций:

Рис. 1. 1 - Расположение микрозоны Хородиште-Цыпова; 2 - цифровая карта рельефа микрозоны.
Рис. 2. Ортофотоплан микрозоны Хородиште-Цыпова (укрепленные поселения: 1 - Хородиште «Ла Кот»; 2 - Хородиште «Ла Шанц», 3 - Хородиште II; 4 - Бучушка III; 5 - Цыпова III; 6 - Бучушка II; открытые поселения: 7 - Бучушка IV; 8 - Бучушка V) (по Google Earth).
Рис. 3. Хородиште «Ла Кот». Разрез № 1. Руины оборонительного сооружения на южной стороне: 1 - план и профиль разреза; 2 - вертикальный стратиграфический профиль развалин стены; 3 - фрагменты обугленной древесины.
Рис. 4. Хородиште «Ла Кот»: 1 - вид мыса с северо-востока; 2, 3 - ортофотопланы с фиксацией аномалий оборонительной линии на северной, восточной и южной сторонах (по geoportal.md и Google Earth); 4, 5 - остатки оборонительной системы на восточной стороне на сегодняшний день; 6 - вид мыса с юго-запада с обозначением вала «C»; 7, 8 - ортофотопланы с указанием оборонительных линий «A», «B» и «C» (по geoportal.md); 9 - вид оборонительных линий «B» и «C» с северо-запада.
Рис. 5. Хородиште «Ла Шанц»: 1 - вид мыса с юго-запада; 2 - ортофотоплан местности; 3, 4 - контур аномалий оборонительных линий.
Рис. 6. Хородиште «Ла Шанц»: 1 - вид оборонительной линии № 1 с юга; 2 - вид оборонительной линии № 3 с юга.
Рис. 7. Хородиште «Ла Шанц». Оборонительная линия № 3. Разрез № 1/2013: 1 - план и профиль разреза; 2 - камни из развалин «стены»; 3 - вертикальный профиль оборонительной конструкции.
Рис. 8. Хородиште «Ла Шанц». Находки из развалин «стены».
Рис. 9. Хородиште «Ла Шанц». Фрагменты керамики типа Козия-Сахарна из культурного слоя.
Рис. 10. Хородиште «Ла Шанц». Находки из культурного слоя (1, 2 - железо; 3 - камень; 4, 5 - глина).
Рис. 11. Хородиште «Ла Шанц». Фрагменты сосудов из культурного слоя.
Рис. 12. Хородиште «Ла Шанц». Фрагменты горшков из культурного слоя.
Рис. 13. Хородиште II: 1 - вид мыса с востока; 2 - ортофотоплан (по geoportal.md).
Рис. 14. Бучушка II: 1 - вид мыса с запада; 2 - ортофотоплан (по geoportal.md).
Рис. 15. Buciușca III: 1 - вид мыса с юга; 2 - ортофотоплан (по geoportal.md); 3 - ортофотоплан (по Google Earth); 4 - руины оборонительной системы.
Рис. 16. Цыпова III. Вид мыса с северо-востока.

Aurel Zanoci, Mihail Băț
Cercetările arheologice la situl traco-getic Saharna „La șanț” (campania 2006)
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007
Aurel Zanoci
Tipologia și evoluția porților și căilor de acces în cetățile hallstattiene timpurii din spațiul tisonistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Ion Niculiță, Aurel Zanoci, Mihail Băț, Sergiu Matveev
Investigațiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (I)
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Aurel Zanoci
Tipologia și evoluția construcțiilor defensive din spațiul est-carpatic în secolele XII/XI-III a. Chr.
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mihail Băț
Aşezarea din prima epocă a fierului de la Ţahnăuţi, raionul Rezina
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Exponatul reprezintă un vas de unicat de tip trinoclu. Este datat în perioada eneoliticului, mileniile V-IV î. Hr., aflându-se în legătură cu civilizația Cucuteni-Tripolie (etapa Cucuteni A-B - Tripolie B). Artefactul a fost descoperit în anul 1986 în așezarea Florești V, la 2,5 km vest de orașul Florești, actualmente moșia satului Mărculești, pe versantul unui promontoriu, la suprafața căruia au fost observate urmele a circa 40 de locuințe preistorice...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC