EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 1

Investigațiile arheologice la așezarea traco-getică Saharna „La Şanț” (campania 2007)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Investigațiile arheologice la așezarea traco-getică Saharna „La Şanț” (campania 2007)

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Археологические исследования на фрако-гетском поселении Сахарна «Ла шанц» (раскопки 2007 г.)

В 2007 г. были продолжены археологические исследования на городище Сахарна «Ла шанц», расположенное вблизи сел Сахарна и Сахарна Ноуэ, Резинского района. В результате раскопок, проведенных на площади 140 м2, были выявлены четыре хозяйственные ямы, содержащие разнообразный керамический материал. В культурном слое поселения, имеющий толщину 0,4-0,9 м, были также обнаружены: фрагмент от железного наконечника копья, наконечник бронзовой, трехлопастной стрелы, орудия труда из камня, кости, глины и многочисленные фрагменты керамических сосудов. Выявленный инвентарь, позволяет предположить существование на поселении двух культурно-хронологических горизонта: первый, относящийся к раннему гальштату – культура Козия-Сахарна, и второй – фрако-гетский (VII/VI-III вв. до н.э.).

Список иллюстраций:


Рис. 1. Сахарна «Ла шанц». План поселения. Рис. 2. Сахарна «Ла шанц». 1 - План и профиль раскопа 3; 2 - план и профиль раскопа 4. Рис. 3. Сахарна «Ла шанц». Предметы, обнаруженные в культурном слое. Рис. 4. Сахарна «Ла шанц». Фрагменты мисок. Рис. 5. Сахарна «Ла шанц». Фрагменты горшков. Рис. 6. Сахарна «Ла шанц». 1-22 - лепная керамика; 23-25 - керамика, изготовленная на гончарном круге. Рис. 7. Сахарна «Ла шанц». Яма 6/3/2007. Рис. 8. Сахарна «Ла шанц». Инвентарь ямы 6/3/2007. Рис. 9. Сахарна «Ла шанц». Фрагменты глиняной обмазки, обнаруженные в яме 6/3/2007. Рис. 10. Сахарна «Ла шанц». Яма 7/4/2007. Рис. 11. Сахарна «Ла шанц». Инвентарь ямы 7/4/2007. Рис. 12. Сахарна «Ла шанц». Яма 8/4/2007. Рис. 13. Сахарна «Ла шанц». Инвентарь ямы 8/4/2007. Рис. 14. Сахарна «Ла шанц». 1 - Яма 9/4/2007; 2-6 - инвентарь ямы 9/4/2007.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu