EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Cercetările arheologice la situl traco-getic Saharna „La șanț” (campania 2006)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Cercetările arheologice la situl traco-getic Saharna „La șanț” (campania 2006)

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2007

Археологические исследования на фрако-гетском поселении Сахарна «Ла Шанц» (раскопки 2006 г.)

В ходе археологических разведок проведенных вблизи сел Сахарна и Сахарна Ноуэ, было выявлено еще одно городище – Сахарна «Ла Шанц». Оно расположено к востоку от укрепленного поселения Сахарна Маре, на крутом берегу глубокого оврага (рис. 1/1). Городище имеет полуовальную форму размерами 180×65 м (рис. 1/2). С северной стороны поселение было защищено крутым берегом оврага, а с запада, востока и юга – искусственным оборонительным сооружением. В результате археологических раскопок в 2006 г., на площади 30×2 м (рис. 1/3) были выявлены пять хозяйственных ям, содержащие разнообразный керамический материал (рис. 2; 3). В культурном слое поселения, имеющий толщину 0,4-1,1 м, были также обнаружены четыре пряслица, фрагмент каменной зернотерки и многочисленные фрагменты керамических сосудов. Выявленный инвентарь позволяет датировать поселение VI-III вв. до н.э.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Сахарна «Ла Шанц»: 1 - вид поселения с севера; 2 - план поселения; 3 - план и профиль раскопа 2. Рис. 2. Сахарна «Ла Шанц» Раскоп 2: 1 - яма 1/2/2006; 2 - яма 2/2/2006; 3 - яма 3/2/2006; 4-5 - инвентарь ямы 1/2/2006; 6-15 - инвентарь ямы 2/2/2006; 16-19 - инвентарь ямы 3/2/2006. Рис. 3. Сахарна «Ла Шанц». Раскоп 2: 1 - яма 4/2/2006; 2 - яма 5/2/2006; 3-4 - инвентарь ямы 4/2/2006; 6-16 - инвентарь ямы 5/2/2006. Рис. 4. Сахарна «Ла Шанц». Раскоп 2: 1-4 - пряслица; 5 - фрагмент каменой зернотерки; 6-21 - лепная керамика. Рис. 5. Сахарна «Ла Шанц». Раскоп 2: 1-16 - лепная керамика Рис. 6. Сахарна «Ла Шанц». Раскоп 2: 1-14 - лепная керамика; 15 - фрагмент греческой амфоры.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu