EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. II [XVII], nr. 2

Moldova de Sud în a doua jumătate a secolului XIV
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Moldova de Sud în a doua jumătate a secolului XIV

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie

Южная Молдова во второй половине XIV в.
Вопросы судьбы татарского наследства на территориях северной Молдовы рассмотрены во многих работах и, в той или иной мере, разрешены. Однако мы не можем утвердить то же самое для южно-молдавских земель во второй половине XIV в. Дело в том, что для этого времени традиционно в молдавской историографии обе территории (южная и северная) рассматриваются как единое целое, то, что правомерно для Молдовы, начиная с правления Александра Доброго, но ошибочно для второй половины XIV в. В данной статье предлагается рассматривать некоторые исторические личности, которые до сих пор не нашли однозначное место ни в списке молдавских господарей и даже ни среди служащих господарской канцелярии. Выделяем в первую очередь татарских братьев Хажибей, Кутлубуга и Димитрий, упомянутые в русских летописях, а последнего также упомянутого в грамоте венгерского короля, как – «Demetrius prinseps tartarorum», который по нашему мнению правил на южно-молдавских территориях между 1365 и 1369 гг. Очевидно в 1369 г. данные территории переходят из владения татарских братьев во владение литовских братьев Кориатовичей не без согласия Сарая, который, судя по чеканке монет Шехр аль-Джедида, находился в конфликте с татарами с территории Молдовы. Между 1369 и 1391 гг. здесь правил изначально литовский князь Юрий Кориатович, упомянутый в русских летописях и в нескольких документах XV-XVI вв. как воевода, а потом Костя Кориатович, упомянутый в поминальной книги Бистрицкого монастыря 1408 г. в качестве воеводы и в документе Массарии из Каффы 1386 г. под именем Константин в качестве «dominus», что в переводе с латыни равняется титулу «господарь».


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu