EN RO
Mod citire 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. I [XVI], nr. 1

Necropola „Zmeinaja Balka” de lângă satul Košary, regiunea Odesa
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Necropola „Zmeinaja Balka” de lângă satul Košary, regiunea Odesa

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

În anul 2006, în preajma satului Košary, regiunea Odesa, Ucraina, au fost continuate săpăturile arheologice, inițiate în anului 2005 de Expediția Muzeului de Arheologie din Odesa, la necropola din epoca eneolitică târzie – perioada timpurie a epocii bronzului. Ca urmare a investigațiilor de teren au fost depistate trei morminte și două construcții. Mormintele reprezintă cenotafe sau rezultatele unei reînhumării. Construcțiile sunt de două tipuri: 1. platformă de suprafață cu amenajare de piatra; 2. groapa unei construcții adâncite cu deminsiuni mari. Obiectele descoperite prezintă: unelte din silex, fragmente ceramice, fi gurine zoomorfe (capul unei broaște țestoase) și fragmentul unei lezpezi de piatră cu reprezentări antropomorfe. Inventarul descoperit în necropolă se încadrează în linii majore în perioadă eneolitică târzie – perioada timpurie a epocii bronzului. De asemenea au fost depistate și unele fragmente ceramice ce aparțin culturii Sabatinovka, sec. XIII-XII a. Chr.
Lista ilustrațiilor:


Fig. 1. Amplasarea topografi că a necropolei „Zmeinaja Balka”. Fig. 2. Planul și profi lul secțiunii I, anul 2006. Fig. 3. 1 - Mormântul 8; 2 - mormântul 9. Fig. 4. Materialele din necropolă și stratul cultural: 1, 8 - ceramică ornamentată cu brâu; 2, 3, 6 - vase în formă de borcan cu buzele verticale; 4, 7 - ceramică lucrată cu mâna cu urme de măturice; 5 - „pâinică” de lut; 9 - fund de vas; 10 - fragment de buză de amforă grecească; 11, 12, 14, 15 - silex din strat; 13 - amuletă din piatră din mormântul nr. 9; 16 - lustruitor de piatră din mormântul nr. 9; 17 - fragment de buză de vase cu scoică pisată în compoziție din mormântul nr. 9. Fig. 5. Planul și profi lul secțiunii II, anul 2006. Fig. 6. Necropola „Zmeinaja Balka”, secțiunea II: 1 - amuletă din piatră „broască testoasă?”; 2-3 - ceramică din perioada timpurie a epocii bronzului; 4 - silex; 5 - fragment de placă de piatră cu relief antropomorf. Fig. 7. 1 - Planul și profi lul secțiunii din anul 2005 la necropola „Zmeinaja Balka”; 2 - mantaua de piatră a mormântului 3; 3 - mormântul 3; 4 - vârf de săgeată (silex) din mormântul 3; 5 - mormântul 5; 6 - mormântul 7; 7 - stela antropomorfă din mormântul 1; 8 - vase de tip Gordinești din mormântul 7.


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2019 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu