EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457).

Monedele au fost bătute din argint de titlu superior, ceia ce reflectă stabilitate în viața economică a țării în acea perioadă. Executarea lor cu măiestrie la monetăria din Suceava, se încadrează printre frumoasele realizări artistice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.

Pe parcurul domniei sale, au fost bătute două tipuri de emisiuni, pentru cele două valori nominale: groși și jumătăți de groși.

Emisiunile de tipul I au pe avers un scut despicat; în primul cartier apare o roză surmontată de o cruce și trei fascii, în al doilea cartier. La emisiunile epigrafe (de groși), imaginea este însoțită de legenda circulară cu numele emitentului: + STEFANVS VOIEVODA. Pe celaltă parte apare capul de bour cu stea între coarne însoțit de mobilele heraldice - roza și semiluna conturnată, amplasate în dreapta și stânga capului de bour; circular legenda: MONETA MOLDAVIE.

Pe monedele de tip II în scut pe avers apare o cruce patriarhală (dublă) și legenda STEFANVSVOIEVOD sau prescurtat STEFANVSVOIE. Pe revers este păstrat ca și la tipul I, capul de bour cu atribute heraldice: roza în dreapta/semiluna în stânga și semiluna în dreapta/roza în stânga. Între coarnele boului apare o stea sau roză. Legenda care însoțește fața cu cu capul de bour este MONETAMOLDAVI sau prescurtat MONETAMOLDA.

Datarea monedelor lui Ștefan cel Mare este încă în discuție. Conform unei opinii emisiunile de tip I au fost bătute între 1457-1476, iar tipul II între 1480/1481-1505 (Octavian Iliescu), iar a alteia 1465/1467-1475/1476 pentru tipul I și 1476/1479-1497 pentru tipul II (Ernest Oberländer-Târnoveanu).

Monedele din această vitrină au fost descoperite în cadrul săpăturilor arheologice de la Orheiul Vechi (Trebujeni, raionul Orhei) în deceniile 6 și 7 ale secolului XX:

1. Emisiuni monetare de tip I, groși, argint
2. Emisiuni monetare de tip II, groși, argint
3. Emisiune monetară de tip II, jumătate de groș, argint

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. V [XX], nr. 2


O privire imperială în trecut. Expozițiile bizantine la Ermitaj (1861-2006)
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

O privire imperială în trecut. Expozițiile bizantine la Ermitaj (1861-2006)

Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie

În articolul de față este analizată istoria expozițiilor de artă bizantină, organizate în Ermitajul imperial, iar mai apoi în cel de stat în anii 1861-2006. Istoria colecționării și expunerii operelor de artă bizantină este strâns legată de istoria societății rusești, precum și de tendințele generale de cercetare a Bizanțului. În articole este expusă ideea că „muzee numai pentru artă”, „arta pentru artă” nu este altceva decât un vis romantico-idealist. În realitate, însă, în realizarea expozițiilor de artă, impactul societății și obiectivele politice sunt enorme, alături de ambițiile unor personalități. În articol, cronologic sunt analizate diferite perioade de activitate expozițională a Ermitajului.

Prima expoziție bizantină a fost organizată în martie 1861 și este legată de activitatea cercetătorului-amator rus, călător și colecționar P.I. Sevastianov la mănăstirile de la Athos. Datorită lui în Rusia a ajuns o remarcabilă colecție de icoane bizantine din secolele XI-XV, o bună parte a cărora se păstrează până în prezent în Ermitaj. În articol sunt analizate călătoriile lui Sevastianov la muntele Athos și atitudinea comunității europene și a celei ruse la rezultatele acestora. Cu părere de rău, societatea rusă nu era pregătită să perceapă adevăratele capodopere bizantine, aduse de P.I. Sevastianov. Invidia și intrigile, caracteristice mediului academic de atunci, au făcut ca activitatea și meritele lui P.I. Sevastianov să nu fie apreciate la justa lor valoare.

Prezența în Ermitaj a unui număr mare de obiecte de artă bizantină se datorează achiziției din decembrie 1884 la Paris a colecției lui A.P. Basilevski. Grație acestui fapt la Ermitaj a fost înființată secția medievală, care a funcționat până la revoluția bolșevică din 1917.

În 1927 L.A. Matzulevich a organizat în sălile Ermitajului o expoziție a Bizanțului și a epocii marilor migrații, care a funcționat până în anul 1930, când a fost închisă secția Bizanțului, exponatele fiind distribuite altor secții ale Ermitajului. După aceasta, centrul de cercetare a colecțiilor bizantine devine secția de artă orientală. Tot în 1930, în muzeu își începe activitatea A.V. Bank, care devine custodele colecțiilor de artă bizantină. Din păcate, tot în această perioadă, lui L.A. Matzulevich i se interzice cercetarea colecțiilor de artă bizantină. Şi doar în 1935, cele mai semnificative piese din colecția de artă bizantină sunt etalate într-o expoziție, organizată în legătură cu desfășurarea lucrărilor Congresului III internațional de istorie și artă iraniană.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial colecția a fost evacuată la Sverdlovsk. Abia în 1956, în Ermitaj este creată o expoziție tematică consacrată integral artei bizantine.

O semnificație deosebită a avut participarea Ermitajului și personal a lui A.V. Bank la Expoziția internațională de la Edinburgh și Londra din 1958. Impresionată de cele văzute, A.V. Bank, editează în 1966 un album-catalog „Arta bizantină în Uniunea Sovietică” («Византийское искусство в Советском Союзе»), iar în anii 1975-1977, organizează la Muzeul Ermitaj din Leningrad, apoi și la Moscova o expoziție, intitulată „Arta bizantină în colecțiile URSS” («Византия в собраниях СССР»).

Inițiativa lui A.V. Bank de a cerceta și a organiza expoziții de artă bizantină a fost continuată la Ermitaj în anii 1990-2000 prin organizarea unor expoziții tematice dedicate mănăstirilor de pe Muntele Athos, artei Pământului Sfânt, pelerinajului etc. O expoziție unicat, având în vedere cantitatea și calitatea operelor a fost cea intitulată „Sinai, Bizanțul și Rusia” («Синай, Византия и Русь»), care a prezentat istoria artei ortodoxe, începând cu sec. VI și până la începutul sec. XX. În cadrul ei au fost etalate 10 icoane-capodopere de la mănăstirea Sf. Ecaterina din Sinai, Egipt. Catalogul acestei expoziții, editat în limbile rusă și engleză, a fost apreciat de comunitatea științifică internațională.

În partea finală a articolului autorul tratează aspectul moral al invaziei de „expoziții-blockbuster” cu tematică bizantină și problema conservării pieselor de muzeu în condițiile unei „exploatări” expoziționale intense.

Lista ilustrațiilor:
Fig. 1. Piotr Ivanovich Sevastianov (1811-1867). Litografie, 1859. Muzeul Ermitaj.
Fig. 2. Expoziția materialelor lui Sevastianov la Sfântul Sinod, St. Petersburg. Litografie, 1859. Muzeul Ermitaj.
Fig. 3. V.P. Vereschagin. Galeria lui A.P. Basilewsky din Paris. Acuarelă, 1870. Muzeul Ermitaj.
Fig. 4. Aspectul general al sălilor secției medievale și a epocii Renașterii. Fotografie de la sf. sec. XIX. Muzeul Ermitaj.
Fig. 5. Leonid Antonovich Matzulevich (1886-1959). Desen de Ernest Lipgart, 1919. Muzeul Ermitaj.
Fig. 6. Alice Bank (1906-1984). Fotografie din anii 1970. Muzeul Ermitaj.
Fig. 7. Expoziția „Arta Bizanțului în colecțiile din URSS”. Fotografie, 1975. Muzeul Ermitaj.
Fig. 8. Expoziția „Sinai, Bizanțul și Rusia” la Ermitaj. Fotografie 2000. Muzeul Ermitaj.
Fig. 9. Ceremonia de deschidere a expoziției „Sinai, Bizanțul și Rusia”: arhiepiscopul Sinaiului Damianos; arhiepiscopul St. Petersburgului Vladimir; Yuri Pyatnitsky, curatorul expoziției. Fotografie, 2000. Muzeul Ermitaj.
Fig. 10. Expoziția „Sinai, Bizanțul și Rusia” la Ermitaj. Fotografie 2000. Muzeul Ermitaj.
Fig. 11. Expoziția „Sinai, Bizanțul și Rusia” la Ermitaj. Fotografie 2000. Muzeul Ermitaj.

Yuri Pyatnitsky
Sigiliul Bisericii Sfântului Mormânt (sec. XVII) din patrimoniul Ermitajului, Sankt Petersburg
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Yuri Pyatnitsky
Maria Vassilaki, Working Drawings of Icon Painters after the Fall of Constantinople. The Andreas Xyngopoulos Portfolio at the Benaki Museum. Athens, 2015, 453 p. $ 45. 400 copies in English and 400 copies in Greek. Produced by Peak Publishing and printed by Baxas S.A. for the A.G. Leventis Foundation, the A.G. Leventis Gallery and the Benaki Museum. ISBN 978-9963- 732-09-8 (A.G. Leventis Foundation, A.G. Leventis Gallery). ISBN 978-960-476-168-5 (Benaki Museum)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Yuri Pyatnitsky
Dragoste, politică şi arte frumoase. Automatul mecanic „Păunul de aur” pentru Ecaterina a II-a şi originile lui bizantine
Tyragetia, serie nouă, vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Marele domnitor Ștefan cel Mare, remarcabil comandant de oști și diplomat, s-a preocupat pe parcursul vieții sale și de prosperitatea economică a țării, sprijinind dezvoltarea meșteșugurilor, negoțului și târgurilor. În timpul domniei sale au fost emiși groși și jumătăți de groși bătuți în sistemul dinarilor, sistem monetar întrodus în Moldova în ultima domnie a lui Petru Aron (1455-1457)...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC