EN RO#Exponatul Lunii

>>>

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu. Telegraful s-a răspândit foarte repede și o rețea de sârme se întindea în întreaga lume.

În 1837, pictorul si fizicianul american Samuel Morse a inventat primul aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840. Pentru a trimite mesaje prin fir, Morse elaborează în 1838 un cod simplu de puncte și liniuțe, care reprezentau literele alfabetului, cunoscut ca „alfabetul Morse".

Atât codul Morse cât și aparatul telegrafic au fost îmbunătățite de-a lungul vremii, telegraful devenind mai bine de un secol cel mai răspândit sistem de comunicare și transmitere a informației, până la apariția internetului. Sistemul de telegrafie a constat dintr-o serie de stații repetoare de-a lungul traseului liniei de transmisie. Fiecare stație avea un operator care primea și transmitea mesaje prin telegraf. Aparatul Morse transmitea circa 25 de cuvinte pe minut, care erau înregistrate codificat pe o bandă de hârtie. Operatorul însărcinat cu transmiterea mesajului îl decodifica și îl scria pe hârtie folosind o mașină de scris specială.

În Basarabia, telegraful a pătruns în 1860: la 8 aprilie își începe activitatea stația telegrafică Bender, iar la 24 aprilie cea din Chișinău, urmare a construcției primei linii telegrafice Odesa-Chișinău-Leova. În prezent, s-a renunțat la serviciile de telegrafie. Singurii care mai folosesc comunicarea codificată sunt radioamatorii.

Aparatul telegrafic Morse prezentat provine de la uzina electrotehnică Osinoostrovsky, Uniunea Sovietică, și datează cu anul 1934. Exponatul a fost restaurat de către Mihail Culașco.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1


Piese de bronz descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul Pruto-Nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Piese de bronz descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul Pruto-Nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Бронзовые предметы, обнаруженные на поселениях типа Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве

В данной статье кратко представлены металлические находки, которые были обнаружены в пределах поселений культурного комплекса Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве с 50-х гг. XX века до настоящего времени. По сравнению с другими характерными для этих культур предметами, выполненными из других материалов (кость, камень, глина), количество бронзовых предметов невелико. Такое положение представляется вполне естественным, учитывая дефицит и стоимость бронзы в период позднего бронзового века.

По археологическим исследованиям, проводившимся на поселениях типа Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве до настоящего времени, известно 112 предметов из бронзы: иглы - 38, шила - 23, стержни - 8, серпы - 8, браслеты - 6, накладки - 5, подвески - 5, звенья - 5, куски проволоки, с одного конца скрученные в спирали - 4, пластинки - 3, кинжалы - 2, наконечники стрел - 2, кельт - 1, долото - 1, боевой топор - 1.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Карта поселений типа Ноуа-Сабатиновка, на которых были обнаружены бронзовые предметы: 1 - Островец; 2 - Чертовец; 3 - Стецовка; 4 - Магала; 5 - Слобозия-Ширеуць; 6 - Одая-Мичурин; 7 - Петрушень; 8 - Гиндешть; 9 - Рошиетичий Векь; 10 - Кобылня; 11 - Григореука; 12 - Бэлэбэнешть; 13 - Ханска; 14 - Мерень; 15 - Гура-Галбеней; 16 - Кукоара; 17 - Новоселица; 18 - Пивденное.
Рис. 2. Орудия труда. Кельт: 1 - Пивденное (по Черняков 1966, рис. 5). Долото: 2 - Магала (по Балагурi 1971, рис. 111/8). Серпы: 3 - Ханска (по Дергачев 1986, рис. 45/15); 4 - Магала (по Смирнова 1969, 15, рис. 7/I 28); 5 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1958, табл. XXVIII/1); 6-10 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 29/7-11).
Рис. 3. Инструменты. Простые иглы: 1, 4, 12 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/ 9, 10, 11,); 2, 3, 6, 7, 9 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/5, 7, 8, 15, 16); 5, 11 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/3, 4); 8 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/28); 10, 13 - Кокоара (Sava 1994, рис. 6/28, 33). Шило/долотце: 14, 15, 17, 20, 27 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/1, 6, 9, 17, 18); 19 - Кокоара (по Бейлекчи 1974, рис. 4/4). Шила: 16 - Бэлэбэнешть (по Никулицэ 1983, рис. 5/20); 18 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/20); 21 - Кобылня (по Демченко, Левицкий 1992, рис. 3/5); 22 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/1); 23, 24, 28 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/6, 14, 20); 25 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 21/12); 26 - Гура-Галбеней (по Дергачев 1986, рис. 51/4), 29 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/30).
Рис. 4. Украшения. Шпильки для волос: 1, 15, 22 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/2, 3); 2, 4, 17, 25 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/2, 3, 5-7); 3, 16 - Магала (Смирнова 1957, рис. 39/8, Смирнова
1976, рис. 2/5); 5, 6 8-10, 19, 23, 24 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/1, 2, 7-13); 7 - Гура-Галбеней (по Дергачев 1986, рис. 51/3); 11 - Ханска (по Каврук 1985, рис. 3/1); 12 - Бэлэбэнешть (по Никулица 1983, рис. 5/21); 13 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/29); 14 - Слобозия-Ширеуць (по Дeргачев 1969, таб. 3/17); 18 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1961, рис. 12/3); 26 - Чертовец (Крушельницка 2006, рис. 17/10).
Рис. 5. Украшения. Накладки: 1 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/4); 2 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/19); 3 - Кобылня (по Демченко, Левицкий 1992, рис. 2/12) 4 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/25). Подвески: 5, 7 - Гиндешть (по Дергачев 2012b, илл. 8/23, 24); 6 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/8); 8 - Магала (по Смирнова 1969, 15, рис. 7/I 21); 9 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/26). Браслеты: 10, 13 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/15, 16); 14 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/12); 15 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1961, рис. 12/8). Предметы украшений: 11 - Одая- Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/27); 12 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/22).
Рис. 6. Предметы оружия. Наконечники стрел: 1 - Кукоара (Sava 1994, рис. 6/30); 2 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, 128, рис. 6/4); 3 - Магала (по Смирнова 1969, рис. 7/I, 24), 29). Кинжалы: 4 - Мерень (по Sava 2002, рис. 3/8); 5 - Магала (по Смирнова 1969, рис. 7/I,29). Боевой топор: 6 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 29/6).

Mariana Sîrbu
Viața spirituală a comunităților Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor nonfunerare descoperite în așezări
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Mariana Sîrbu
Industria materiei dure animale în perioada târzie a epocii bronzului (complexul cultural Noua-Sabatinovka)
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Regina Uhl, Mariana Vasilache-Curoșu, Veaceslav Bicbaev, Mariana Sîrbu, Livia Sîrbu
Raport cu privire la cercetările arheologice de la Petreni, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu
Piese litice descoperite în așezările culturilor Noua-Sabatinovka din spațiul pruto-nistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu
Piese din lut descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul carpato-nistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Luni închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

Una din marile realizări tehnice care a revoluționat ideea de timp și spațiu, deschizând o nouă eră în istoria comunicării, este telegrafia. Aceasta se bazează pe transmiterea semnalelor electrice printr-un cablu pe distanțe lungi, permițând oamenilor să comunice instantaneu...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2024 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC