EN RO#Exponatul Lunii

>>>

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori.

Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani. O astfel de practică simbolizează intrarea în viața adultă. Se crede că astfel de procedură calmează șase păcate spirituale de bază (printre care lăcomia, pofta, zgârcenia). Iar pentru aceasta, sunt piliți șase dinți, inclusiv colții. Femeile din tribul Mentawai, din insula Sumatra, practică cioplirea și ascuțirea dinților, fiind convinse că doar așa devin atrăgătoare. Procedura se efectuează fără anestezie, de către un șaman local, care, pentru a face ceremonia cât mai dureroasă, folosește o daltă cu tăișul știrbit și bont. Ritualul dat se practică de milenii la cerința a generații întregi de fete.

O mandibulă umană cu urmele unui astfel de ritual a fost descoperită în așezarea Cobîlnea „Stația" (s. Cobîlea, r-ul Șoldănești, anul 1986) atribuită culturii Noua (perioada târzie a epocii bronzului, sec. XV-XIII a. Chr.). În rezultatul analizei antropologice a obiectului s-a dovedit că mandibula aparține unui tânăr de rasă europoidă, cu vârsta la deces cuprinsă între 18 și 20 de ani. Importanța acestei descoperiri constă în redarea unei practici neobișnuite pentru comunitățile culturii Noua și în general pentru populațiile umane preistorice care au populat spațiul carpato-danubiano-nord pontic, și anume - pilirea dentară. Cei patru dinți incisivi sunt secționați în jumătate longitudinal, operație efectuată cu puțin timp înaintea morții individului. Nu este exclus ca mandibula să fi aparținut unui alogen, care în rezultatul unor circumstanțe necunoscute a ajuns în acest spațiu și a intrat în contact cu populația locală. Dar pentru verificarea unei astfel de ipoteze, sunt necesare un șir de analize (ADN, izotopică, 14C).

Urmele de șlefuire observate pe unele zone ale mandibulei, nu exclud utilizarea acesteia ca atribut de cult (pandantiv) după moartea individului.

Tur Virtual


Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1


Piese de bronz descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul Pruto-Nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Piese de bronz descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul Pruto-Nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Бронзовые предметы, обнаруженные на поселениях типа Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве

В данной статье кратко представлены металлические находки, которые были обнаружены в пределах поселений культурного комплекса Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве с 50-х гг. XX века до настоящего времени. По сравнению с другими характерными для этих культур предметами, выполненными из других материалов (кость, камень, глина), количество бронзовых предметов невелико. Такое положение представляется вполне естественным, учитывая дефицит и стоимость бронзы в период позднего бронзового века.

По археологическим исследованиям, проводившимся на поселениях типа Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве до настоящего времени, известно 112 предметов из бронзы: иглы - 38, шила - 23, стержни - 8, серпы - 8, браслеты - 6, накладки - 5, подвески - 5, звенья - 5, куски проволоки, с одного конца скрученные в спирали - 4, пластинки - 3, кинжалы - 2, наконечники стрел - 2, кельт - 1, долото - 1, боевой топор - 1.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Карта поселений типа Ноуа-Сабатиновка, на которых были обнаружены бронзовые предметы: 1 - Островец; 2 - Чертовец; 3 - Стецовка; 4 - Магала; 5 - Слобозия-Ширеуць; 6 - Одая-Мичурин; 7 - Петрушень; 8 - Гиндешть; 9 - Рошиетичий Векь; 10 - Кобылня; 11 - Григореука; 12 - Бэлэбэнешть; 13 - Ханска; 14 - Мерень; 15 - Гура-Галбеней; 16 - Кукоара; 17 - Новоселица; 18 - Пивденное.
Рис. 2. Орудия труда. Кельт: 1 - Пивденное (по Черняков 1966, рис. 5). Долото: 2 - Магала (по Балагурi 1971, рис. 111/8). Серпы: 3 - Ханска (по Дергачев 1986, рис. 45/15); 4 - Магала (по Смирнова 1969, 15, рис. 7/I 28); 5 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1958, табл. XXVIII/1); 6-10 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 29/7-11).
Рис. 3. Инструменты. Простые иглы: 1, 4, 12 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/ 9, 10, 11,); 2, 3, 6, 7, 9 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/5, 7, 8, 15, 16); 5, 11 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/3, 4); 8 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/28); 10, 13 - Кокоара (Sava 1994, рис. 6/28, 33). Шило/долотце: 14, 15, 17, 20, 27 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/1, 6, 9, 17, 18); 19 - Кокоара (по Бейлекчи 1974, рис. 4/4). Шила: 16 - Бэлэбэнешть (по Никулицэ 1983, рис. 5/20); 18 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/20); 21 - Кобылня (по Демченко, Левицкий 1992, рис. 3/5); 22 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/1); 23, 24, 28 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/6, 14, 20); 25 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 21/12); 26 - Гура-Галбеней (по Дергачев 1986, рис. 51/4), 29 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/30).
Рис. 4. Украшения. Шпильки для волос: 1, 15, 22 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/2, 3); 2, 4, 17, 25 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/2, 3, 5-7); 3, 16 - Магала (Смирнова 1957, рис. 39/8, Смирнова
1976, рис. 2/5); 5, 6 8-10, 19, 23, 24 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/1, 2, 7-13); 7 - Гура-Галбеней (по Дергачев 1986, рис. 51/3); 11 - Ханска (по Каврук 1985, рис. 3/1); 12 - Бэлэбэнешть (по Никулица 1983, рис. 5/21); 13 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/29); 14 - Слобозия-Ширеуць (по Дeргачев 1969, таб. 3/17); 18 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1961, рис. 12/3); 26 - Чертовец (Крушельницка 2006, рис. 17/10).
Рис. 5. Украшения. Накладки: 1 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/4); 2 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/19); 3 - Кобылня (по Демченко, Левицкий 1992, рис. 2/12) 4 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/25). Подвески: 5, 7 - Гиндешть (по Дергачев 2012b, илл. 8/23, 24); 6 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/8); 8 - Магала (по Смирнова 1969, 15, рис. 7/I 21); 9 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/26). Браслеты: 10, 13 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/15, 16); 14 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/12); 15 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1961, рис. 12/8). Предметы украшений: 11 - Одая- Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/27); 12 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/22).
Рис. 6. Предметы оружия. Наконечники стрел: 1 - Кукоара (Sava 1994, рис. 6/30); 2 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, 128, рис. 6/4); 3 - Магала (по Смирнова 1969, рис. 7/I, 24), 29). Кинжалы: 4 - Мерень (по Sava 2002, рис. 3/8); 5 - Магала (по Смирнова 1969, рис. 7/I,29). Боевой топор: 6 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 29/6).

Mariana Sîrbu, Sergiu Popovici, Vlad Vornic
Depozitul de bronzuri descoperit în apropierea satului Haragîş (r-nul Cantemir)
Tyragetia, serie nouă, vol. XIII [XXVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu
Piese din lut descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul carpato-nistrean
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji
Piese de bronz descoperite în aşezările culturilor Noua-Sabatinovka din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia, serie nouă, vol. XIV [XXIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică, Chişinău, 2020
Mariana Sîrbu
Viața spirituală a comunităților Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin prisma elementelor nonfunerare descoperite în așezări
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică Chișinău, 2015
Mariana Sîrbu
Depozitul din perioada tardivă a epocii bronzului descoperit în împrejurimile comunei Antonești, raionul Cantemir, Republica Moldova
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică 

 

Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului
  
  

Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
#Exponatul Lunii

De-a lungul timpului, oamenii au „purtat" dinții ca pe unele dintre cele mai prețioase ornamente. Anume din această cauză, în multe culturi, dinții au suferit modificări de nenumărate ori, căpătând diverse forme și culori. Până în prezent, astfel de tradiții locale sunt cunoscute în Bali, ca ritual de inițiere a tinerilor între 16 și 18 ani...

Citeşte mai multe >>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2023 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Visit museum Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC