EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii.

Pentru naţiunea română jocul de oină sau hoina este considerat un joc sportiv naţional, având o vechime de cel puţin şase secole. Jocul de oină este practicat continuu, cel puţin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor şi hrisoavelor timpului, fiind menţionat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Jocul solicită calităţi sportive complexe (viteză bună de alergare, reflexe rapide în mişcările de autoapărare faţă de loviturile mingii, precizie în aruncarea şi lovirea mingii cu un baston sau bâtă). Oina este un sport care ne identifică în aceeaşi măsură ca şi lupta naţională, trânta. Jocul devine atractiv printre tinerii de la sate, pătrunde în programa şcolară prin intermediul lecţiilor de educaţie fizică. Prin Reforma Învăţământului de la 1898, precum şi prin alte decizii ministeriale, ministrul învăţământului, Spiru Haret, introduce practicarea obligatorie a oinei în şcolile de toate gradele, totodată decide organizarea anuală a concursurilor şcolare de oină.

La 9 mai 1899, la Bucureşti, a fost organizat primul campionat naţional de oină, echipele fiind formate din liceeni. Învingătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila.

În 1912 este creată Federaţia Societăţii Sportive din România (FSSR) cu sediul la Bucureşti în componenţa căreia intrau 13 comisii sportive, printre care şi comisia de oină.

Odată cu Unirea de la 1918, are loc reorganizarea FSSR, în 1923, cu includerea în componenţa ei a celorlalte comisii sportive de oină din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.

În 1932 este înfiinţată Federaţia Română de oină.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. VIII [XXIII], nr. 1

Piese de bronz descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul Pruto-Nistrean
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Piese de bronz descoperite în așezările de tip Noua-Sabatinovka din spațiul Pruto-Nistrean

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică

Бронзовые предметы, обнаруженные на поселениях типа Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве

В данной статье кратко представлены металлические находки, которые были обнаружены в пределах поселений культурного комплекса Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве с 50-х гг. XX века до настоящего времени. По сравнению с другими характерными для этих культур предметами, выполненными из других материалов (кость, камень, глина), количество бронзовых предметов невелико. Такое положение представляется вполне естественным, учитывая дефицит и стоимость бронзы в период позднего бронзового века.

По археологическим исследованиям, проводившимся на поселениях типа Ноуа-Сабатиновка на Пруто-Днестровском пространстве до настоящего времени, известно 112 предметов из бронзы: иглы - 38, шила - 23, стержни - 8, серпы - 8, браслеты - 6, накладки - 5, подвески - 5, звенья - 5, куски проволоки, с одного конца скрученные в спирали - 4, пластинки - 3, кинжалы - 2, наконечники стрел - 2, кельт - 1, долото - 1, боевой топор - 1.

Список иллюстраций:

Рис. 1. Карта поселений типа Ноуа-Сабатиновка, на которых были обнаружены бронзовые предметы: 1 - Островец; 2 - Чертовец; 3 - Стецовка; 4 - Магала; 5 - Слобозия-Ширеуць; 6 - Одая-Мичурин; 7 - Петрушень; 8 - Гиндешть; 9 - Рошиетичий Векь; 10 - Кобылня; 11 - Григореука; 12 - Бэлэбэнешть; 13 - Ханска; 14 - Мерень; 15 - Гура-Галбеней; 16 - Кукоара; 17 - Новоселица; 18 - Пивденное.
Рис. 2. Орудия труда. Кельт: 1 - Пивденное (по Черняков 1966, рис. 5). Долото: 2 - Магала (по Балагурi 1971, рис. 111/8). Серпы: 3 - Ханска (по Дергачев 1986, рис. 45/15); 4 - Магала (по Смирнова 1969, 15, рис. 7/I 28); 5 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1958, табл. XXVIII/1); 6-10 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 29/7-11).
Рис. 3. Инструменты. Простые иглы: 1, 4, 12 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/ 9, 10, 11,); 2, 3, 6, 7, 9 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/5, 7, 8, 15, 16); 5, 11 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/3, 4); 8 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/28); 10, 13 - Кокоара (Sava 1994, рис. 6/28, 33). Шило/долотце: 14, 15, 17, 20, 27 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/1, 6, 9, 17, 18); 19 - Кокоара (по Бейлекчи 1974, рис. 4/4). Шила: 16 - Бэлэбэнешть (по Никулицэ 1983, рис. 5/20); 18 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/20); 21 - Кобылня (по Демченко, Левицкий 1992, рис. 3/5); 22 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/1); 23, 24, 28 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/6, 14, 20); 25 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 21/12); 26 - Гура-Галбеней (по Дергачев 1986, рис. 51/4), 29 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/30).
Рис. 4. Украшения. Шпильки для волос: 1, 15, 22 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/2, 3); 2, 4, 17, 25 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/2, 3, 5-7); 3, 16 - Магала (Смирнова 1957, рис. 39/8, Смирнова
1976, рис. 2/5); 5, 6 8-10, 19, 23, 24 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/1, 2, 7-13); 7 - Гура-Галбеней (по Дергачев 1986, рис. 51/3); 11 - Ханска (по Каврук 1985, рис. 3/1); 12 - Бэлэбэнешть (по Никулица 1983, рис. 5/21); 13 - Петрушень (по Sava 1994, рис. 5/29); 14 - Слобозия-Ширеуць (по Дeргачев 1969, таб. 3/17); 18 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1961, рис. 12/3); 26 - Чертовец (Крушельницка 2006, рис. 17/10).
Рис. 5. Украшения. Накладки: 1 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/4); 2 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/19); 3 - Кобылня (по Демченко, Левицкий 1992, рис. 2/12) 4 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/25). Подвески: 5, 7 - Гиндешть (по Дергачев 2012b, илл. 8/23, 24); 6 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/8); 8 - Магала (по Смирнова 1969, 15, рис. 7/I 21); 9 - Одая-Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/26). Браслеты: 10, 13 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/15, 16); 14 - Гиндешть (по Мелюкова 1961, рис. 12/12); 15 - Рошиетичий Векь (по Мелюкова 1961, рис. 12/8). Предметы украшений: 11 - Одая- Мичурин (по Сава, Кайзер 2011, рис. 72/27); 12 - Островец (по Балагурi 1968, рис. 3/22).
Рис. 6. Предметы оружия. Наконечники стрел: 1 - Кукоара (Sava 1994, рис. 6/30); 2 - Новоселица (по Тощев, Черняков 1986, 128, рис. 6/4); 3 - Магала (по Смирнова 1969, рис. 7/I, 24), 29). Кинжалы: 4 - Мерень (по Sava 2002, рис. 3/8); 5 - Магала (по Смирнова 1969, рис. 7/I,29). Боевой топор: 6 - Стецовка (по Крушельницка 2006, рис. 29/6).


 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Este un trofeu sportiv obţinut la un concurs interşcolar, organizat de comisia sportivă de oină între instituţiile şcolare din Basarabia interbelică. Nu cunoaştem instituţiile şcolare participante la acest concurs, nici locul organizării, ştim doar că unul dintre învingători s-a ales cu premiul II şi că evenimentul a avut loc pe 13 mai 1934. Pe această cale aflăm despre existenţa, la nivel şcolar, a diferitor competiţii sportive organizate de către instituţiile şcolare, printre care şi jocul de oină. Oina este un sport frumos şi complex, care dezvoltă fizicul şi spiritul, curajul şi dorinţa de perfecţionare. Oina este o comoară a poporului român, care trebuie păstrată cu sfinţenie şi transmisă viitoarelor generaţii...

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu